opstina gornji milanovac

18. septembar 2015.
Održana dvadeset i osma sednica Skupštine opštine


Današnje zasedanje Skupštine opštine započeto je odavanjem pošte minutom ćutanja nedavno preminulom odborniku Radiši Đorđeviću iz Boljkovaca, potvrđivanjem mandata Lazaru Nikoliću iz Gornjeg Milanovca, sa izborne liste "Ivica Dačić–Socijalistička partija Srbije (SPS), Partije ujedinjenih penzionera Srbije(PUPS) i Pokreta za opštinu Gornji Milanovac" kao i svečanim davanjem zakletve za obavljanje odborničke dužnosti odbornika.


Na dnevnom redu danas održane dvadeset i osme sednice Skupštine opštine Gornji Milanovac bilo je ukupno deset tačaka.


Odbornici su usvojili odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu.


Trećim rebalansom utvrđeni su prihodi i rashodi budžeta Opštine Gornji Milanovac u iznosu od 1.584.229.915 dinara i oni su raspoređeni na pojedine budžetske korisnike i na konkretne namene a povod su dodatni prihodi od poreza na zarade u iznosu od 10 miliona dinara i dodatni prihodi od poreza na prihode od samostalnih delatnosti u iznosu od 3.640.000,00 dinara kao i preraspodela kapitalnih rashoda po pojedinim namenama i budžetskim korisnicima, prevashodno po osnovu ostvarenih ušteda. Najznačajnija dodatna sredstva u iznosu od 15 miliona dinara opredeljena su za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi. Takođe, između ostalih preraspodela obezbeđena su dodatna 2.000.000,00 dinara za održavanje vodovoda na Rudniku što podrazumeva nabavku novih filtera za prečišćavanje vode od arsena, Javnom preduzeću za izgradnju opredeljeno je dodatnih 2.000.000,00 dinara za zimsko održavanje ulica, za socijalna davanja 3.800.000,00 dinara.


Povodom opredeljenih dodatnih sredstava rebalansom budžeta Opštine Gornji Milanovac, ali i preraspodele postojećih sredstava, Skupština opštine prihvatila je izmene i dopune programa poslovanja Javnog preduzeća za puteve opštine Gornji Milanovac, Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac" kao i izmene i dopune finansijskog plana i programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Opštine Gornji Milanovac.


Shodno Sporazumu Opštine Gornji Milanovac i Razvojnog Biznis centra iz Kragujevca o partnerskoj realizaciji projekta "Aktivno učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih, faza 3", a u cilju unapređenja rada postojećeg Lokalnog saveta za zapošljavanje, na današnjoj sednici Skupštine opštine usvojena je Odluka o obrazovanju Saveta za zapošljavanje opštine Gornji Milanovac koji će u odnosu na postojeći uključiti i predstavnike pojedinih zainteresovanih strana koje do sada nisu bile uključene u rad ovog savetodavnog radnog tela.


Odbornici Skupštine opštine usvojili su i odluku o usvajanju Plana detaljne regulacije za katastarske parcele 618/6 i 613/10 KO Nevade, ali i dali saglasnost na odluku o ceni snadbevanja korisnika (pravnih i fizičkih lica) toplotnom energijom za grejnu sezonu 2015/2016. godinu, koju je doneo Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac".


Poštujući pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada školska 2015/16 godina zvanično je počela 1. septembra a odbornici Skupštine opštine danas su informisani o pripremljenosti osnovnih i srednjih škola na teritoriji naše opštine za početak školske godine.so gmPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!