opstina gornji milanovac

13. oktobar 2014.
Održano opštinsko veće

Glavne teme razmatranja opštinskih većnika gornjomilanovačke opštine na danas održanom Opštinskom veću bile su u vezi izmena programa poslovanja i finansijskog plana pojedinih javnih preduzeća kao posledica promena pojedinih pozicija u okviru plana poslovanja. Tako da su danas razmotreni predlozi tih izmena u Javnim preduzećima za izgradnju, lokalnom preduzeću za puteve, predškolskoj ustanovi "Sunce, kao i kod pojedinih mesnih zajednica i kao takvi biće upućeni na razmatranje i usvajanje i na Skupštinu opštine.


elektronski registar

Prema rečima predsednika opštine Milisava Mirkovića kako bi se što efikasnije utrošila sredstva planirana za ovu godinu, trebalo bi da nakon današnjeg većničkog razmatranja predloženih planova usledi što pre i Skupština opština, kako bi se usvojili a odmah i primenili izmenjeni planovi po predlozima nadzornih organa ovih javnih preduzeća.


Tako da nadzorni organ Javnog preduzeće za puteve predlaže izmene u delu koji se odnosi na Plan izgradnje i tekuće održavanje puteva za 2014.godinu. Naime, planirana sredstva za asfaltiranje lokalnog puta u Svračkovcima u iznosu od 10.515,250 dinara, a za koga su dobijena republička sredstva u sklopu programa priprema za obeležavanje Drugog srpskog ustanka, biće preusmerena za asfaltiranje drugih putnih pravaca u Velereči, Šilopaju i Brusnici. Naime, ovo lokalno putno preduzeće ima za plan da asfaltira 24 km lokalnih puteva u 23 mesne zajednice, čija je ukupna vrednost 92.395.500,00 dinara. Do sada se plan realizuje stopostotno, neki putni pravci su završeni, a za neke su u toku postupci javnih nabavki, rekao je danas direktor ovog preduzeća Jovica Carević, potvrdivši i da je izvesno da ćemo u toku ovih budućih lepih dana, u oktobru i novembru mesecu, plan u potpunosti ispuniti.


Kod JP za izgradnju veće izmene predložene su na pozicijama - sanacije korita reke Despotovice gde je opredeljeno tri miliona dinara budžetskih sredstava i pozicije čišćenja kišne kanalizacije u gradu od 700.000 dinara, ova ukupna sredstva biće preraspoređena na sanaciju Miletića potoka, ulice Rajka Milovanovića, pristupne saobraćajnice Mlakovac i uređenje korita reke Backovac. Takođe, preusmerenjima sa određenih pozicija na kojima su ostala značajna budžetska finansijska sredstava, po završenim postupcima javnih nabavki, biće utrošena za neke druge namene, a predlozi su da za ta sredstva bude urađena ulica pored gradskog stadiona, Despotovačka ulica, izgradnja ulične rasvete i drugo.


Što se tiče predškolske ustanove "Sunce" predlog preraspodele sredstava sa pozicija u finansijskim planovima ide u svrhu rekonstrukcije krova na ovoj ustanovi pa će pored izdvojenih milion budžetskih sredstava biti dodato još 500.000 dinara iz sopstvenih sredstava kako bi se posao kvalitetno i potpuno završio do kraja. Zbog svojih ukazanih potreba danas su razmatarne promene u finansijskim planovima i planovima rada u mesnim zajednicama Pranjani, Brđani, Dragolju, Gojnoj Gori, Boljkovcima i Loznju.


Negodavanje većnika bilo je vezano za brojke koje stoje u zapisniku komisije za naknadu štete nastale usled ujeda i napada pasa lutalica, gde je do sada, doduše u jednom dužem vremenskm periodu od aprila meseca, bilo 69 naknada po ovom osnovu, za šta je izdvojeno oko milion dinara, od toga 13 lica je bilo ugroženo ujedom pasa, a preostala brojka od 56 tiče se uglavnom napada na ovce i druge životinje. Prema rečima predsednika opštine "ovo je problem sa kojim se suočavaju i druge opštine i gradovi i tu definitivno treba nešto preduzeti u izmeni republičkih zakonskih propisa, ali je sigurno da je bolje ići na poravnanja nego na sudske procese jer bi u tom slučaju nadoknade po ovom osnovu bile znatno veće".


Većnici su danas informisani i o raspisanom javnom konkursu za odabir novog linijskog prevoznika putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na gornjomilanovačkoj teritoriji. Ova odluka je doneta nakon zahteva dugogodišnjeg prevoznika i vršioca ovih usluga "Autoprevoza" da se dosadašnji ugovor raskine jer su ovom preduzeću ove usluge ekonomski neisplatljive. Tako da će se odmah po isteku konkursne procedure, znati ko će ubuduće vršiti prevoz putnika na teritoriji opštine Gornji Milanovac.

Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!