opstina gornji milanovac

03. septembar 2015.
Održana 81. sednica Opštinskog veća


Održana 81. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac


Na danas održanoj 81. sednici Opštinskog veća Opštine Gornji Milanovac na dnevnom redu našlo se ukupno 15 tačaka.


Nakon usvajanja Zapisnika sa 80. sednice Opštinskog veća, članovi veća razmatrali su nacrt i utvrdili Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu – treći rebalans budžeta, a koji će se naći na Dnevnom redu prve naredne sednice Skupštine Opštine Gornji Milanovac. Ovim rebalansom utvrđeni su prihodi i rashodi budžeta Opštine Gornji Milanovac u iznosu od 1.584.224.915 dinara i oni su raspoređeni na pojedine budžetske korisnike i na konkretne namene.


opstinsko vece

Povod za treći rebalans budžeta su dodatni prihodi od poreza na zarade u iznosu od 10 miliona dinara i dodatni prihodi od poreza na prihode od samostalnih delatnosti u iznosu od 3.640.000,00 dinara kao i preraspodela kapitalnih rashoda po pojedinim namenama i budžetskim korisnicima, prevashodno po osnovu ostvarenih ušteda. Najznačajnija dodatna sredstva u iznosu od 15 miliona dinara opredeljena su za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivredi. "Do danas su za 190 poljoprivrednih proizvođača odobrena i isplaćena podsticajna sredstva, tako da sredstva uložena u poljoprivredu u ovoj godini (uložena sredstva poljoprivrednih proizvođača 16.159.256,9 dinara + sredstva dodeljena po osnovu podsticaja 10.262.188,10 dinara) zaključno sa današnjim danom iznose 26.421.445,00 dinara. Sutra će biti potpisano novih 67 ugovora. Imajući u vidu da je interesovanje poljoprivrednih proizvođača veliko, da imamo još preko 200 zahteva, ali i da je uprkos teškoj finansijskoj situaciji dosta poljoprivrednika smoglo snage i obezbedilo svoj deo sredstava, Opština mora u tome njima parirati što i omogućavamo ovim rebalansom", rekao je Predsednik Opštine Milisav Mirković.


Ovim rebalansom obezbeđeno je dodatnih 2.000.000,00 dinara za održavanje vodovoda na Rudniku što podrazumeva nabavku dodatnih filtera, pored ranije ugrađenih, za prečišćavanje vode od arsena i time obezbeđivanja dodatnih količina vode ispravne za piće u ovoj varošici.


Za zimsko održavanje ulica opredeljeno je Javnom preduzeću za izgradnju dodatnih 2.000.000,00 dinara.


Povodom opredeljenih dodatnih sredstava rebalansom budžeta Opštine Gornji Milanovac, ali i preraspodele postojećih sredstava, Opštinsko veće prihvatilo je izmene i dopune finansijskih planova i programa poslovanja Javnog preduzeća za puteve Opštine Gornji Milanovac, Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac" i Javnog preduzeća za izgradnju Opštine Gornji Milanovac i iste uputilo Skupštini Opštine na usvajanje.


Data je saglasnost na izmene i dopune planova rada i finansijskih planova mesnih zajednica Kamenica, Šilopaj, Ozrem, Ljutovnica, Brđani i Vrnčani.


Na današnjoj sednici usvajena je Informacija o aktuelnoj politici zapošljavanja na teritoriji Opštine Gornji Milanovac i zaključeno da se započne sa izradom Strategije zapošljavanja kao dokumentom kojim će se pristupiti dugoročnom rešavanju problema nezaposlenosti na teritoriji Opštine Gornji Milanovac kao i da se razmotre mogućnosti za uvođenje poreskih olakšica i podsticaja za otvaranje novih radnih mesta. Prema zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje o kretanju nezaposlenosti na teritoriji Moravičkog upravnog okruga, Opština Gornji Milanovac je sa najnižom stopom nezaposlenosti u odnosu na Opštine Ivanjica, Lučani i Grad Čačak. U junu mesecu 2015. godine, administrativna stopa nezaposlenosti u Gornjem Milanovcu iznosila je 21,66% dok u Opštini Ivanjica 35,48%, Opštini Lučani 34,68%, Čačku 27,26% a u Moravičkoj oblasti 28,26%. Takođe prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Čačak o kretanju nezaposlenosti na području Opštine Gornji Milanovac i Moravičkog okruga po mesecima u proteklih godinu dana, u julu mesecu 2014. godine na evidenciji NSZ bilo je 3486 nezaposlenih iz Opštine Gornji Milanovac dok je u julu tekuće godine taj broj nešto manji - 3.275 nezaposlenih lica.


Shodno Sporazumu Opštine Gornji Milanovac i Razvojnog Biznis centra iz Kragujevca o partnerskoj realizaciji projekta "Aktivno učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih, faza 3", a u cilju unapređenja rada postojećeg Lokalnog saveta za zapošljavanje, na današnjoj sednici utvrđen je predlog Odluke o obrazovanju Saveta za zapošljavanje Opštine Gornji Milanovac koji će u odnosu na postojeći uključiti i predstavnike pojedinih zainteresovanih strana koje do sada nisu bile uključene u rad ovog savetodavnog radnog tela.


opstinsko vece    opstinsko vece    opstinsko vecePovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!