opstina gornji milanovac

26. avgust 2015.
Saopštenje za javnost povodom konferencije za novinare OONS


Povodom niza neistina iznetih na konferenciji za novinare predsednika Opštinskog odbora Nove Srbije u Gornjem Milanovcu i njegova dva zamenika, a u cilju upoznavanja građana Opštine Gornji Milanovac sa istinom, kao Predsednik Opštine Gornji Milanovac izdajem sledeće


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Na konferenciji za novinare Opštinskog odbora Nove Srbije u Gornjem Milanovcu zamenik predsednika ovog odbora Desimir Jovanović je izjavio da je Nova Srbija učestvovala u pojedinim aktivnostima na teritoriji Opštine Gornji Milanovac, ali da za te svoje aktivnosti nije dobila nikakvo priznanje i pohvalu. Tim povodom ističem da Nova Srbija učestvuje u vršenju vlasti u Gornjem Milanovcu, da gospodin Jovanović kao član Opštinskog veća prima i odgovarajuću novčanu naknadu za svoj rad koja mu po zakonu i pripada, pa je stoga sasvim i logično da mora i raditi u interesu pre svega građana ove opštine jer je za to izabran, ali i plaćen.


Takođe zamenik predsednika Opštinskog odbora Nove Srbije u Gornjem Milanovcu Boško Milovanović predložio je da Opština preuzme na sebe asfaltiranje i popravku lokalnih puteva, a da nasipanje nekategorisanih bude finansirano u odnosu dinar meštani, a tri dinara Opština. Mišljenja sam da ovaj predlog jeste zaista dobar, pa čak i da se učešće Opštine poveća na četiri dinara na dinar uložen od strane građana. Međutim, isti je u ovom trenutku nerealan zbog ograničenih sredstava u budžetu te da je predlog gospodina Milovanovića samo politička ideja koja ne služi ničemu drugom nego isključivo obmanjivanju građana. Gospodin Milovanović, konstatujući da stanovnicima na seoskom području treba pomoći, predložio je da se kupi "mašina za krčenje vrzina i kanala" i da su putevi u katastrofalnom stanju. Podsetio bih gospodina Milovanovića da je Desimir Jovanović, inače kao i on, zamenik predsednika OO Nove Srbije, član Opštinskog veća zadužen za infrastrukturu kao i to da mašinu za krčenje vrzina i kanala poseduje Javno preduzeće za puteve Opštine Gornji Milanovac i da je ovo preduzeće izvodilo radove i u mestu gde on živi i to upravo po njegovom pozivu.


Predsednik Opštinskog odbora Nove Srbije u Gornjem Milanovcu Radovan Drinjaković izrazio je sumnju u način podele socijalne pomoći ruralnom stanovništvu ističući da bi to trebao da vodi Centar za socijalni rad, a ne Opštinska uprava. Opštinska uprava ne vrši dodelu socijalne pomoći već komisija imenovana od strane Predsednika Opštine, a koja je sačinjena od stručnih lica – doktora, sekretara Crvenog krsta, predstavnika Centra socijalni rad (socijalnog radnika), diplomiranih pravnika…, a sve u skladu sa donetim Pravilnikom. Međutim, u nastavku konferencije on navodi da Centar za socijalni rad ima podatke o većini stanovnika koji su u stanju socijalne potrebe pa se postavlja pitanje zašto isti Centar nema podatke o svim licima u stanju socijalne potrebe, a ne samo o većini. Takođe, najpre izražava sumnju u način podele socijalne pomoći ruralnom stanovništvu, a potom kaže da je pomoć dodeljivana po spiskovima koje je upravo Centar za socijalni rad i dostavio Opštini. Očigledno je da direktor zapravo sumnja u spiskove ustanove čijim radom rukovodi. U svojoj izjavi povezuje socijalna davanja sa izborima što takođe nema nikakve veze, a stava sam da pitanja socijalne zaštite, a posebno kategorije lica koja su u stanju socijalne potrebe ne treba povezivati sa politikom i političkim delovanjem. Kao potvrda ovakvom mom stavu jeste činjenica da Opština Gornji Milanovac odobrava jednokratne novčane pomoći u kontinuitetu dugi niz godina unazad. Na osnovu saznanja dobijenih od predsednika mesnih zajednica da u pojedinim ruralnim delovima naše opštine ima stanovnika koji su u stanju socijalne potrebe, a da se nikada nisu obraćala za pomoć, komisija je evidentirala ova lica i uručila im pomoć. To su ona lica koja su trebala biti obuhvaćena spiskovima Centra za socijalni rad, ali nisu jer očigledno da rukovodstvo ove ustanove ima drugih poslova poput držanja stranačkih konferencija i neretkog boravka u ugostiteljskim objektima u toku radnog vremena, umesto bavljenja najosetljivijim pitanjima u našem društvu. Očigledno je da gospodin Drinjaković nije upućen i u činjenicu da se za svako lice kojem se odobrava socijalna pomoć prethodno pribavlja mišljenje Centra za socijalni rad – inače ustanove kojom rukovodi.


U Gornjem Milanovcu, 26. avgusta 2015. godine
Predsednik opštine
Milisav Mirković


milisav mirkovicPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!