opstina gornji milanovac

14. avgust 2015.
Dvadeset sedma sednica Skupštine opštine


so gornji milanovac

Današnja sednica Skupštine opštine Gornji Milanovac realizovana je kroz osamnaest tačaka dnevnog reda, a među prvima je bilo razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac, za period od januara do 30. juna tekuće godine.


U navedenom periodu prihodi budžeta naše lokalne samouprave ostvareni su sa 45,89% ili u apsolutnom iznosu 558.592.224,84 dinara od planiranih 1.218.063.915 dinara na godišnjem nivou. Planirani rashodi i izdaci Odlukom o budžetu naše opštine za 2015. godinu i donetim rebalansima iznose 1.570.589.915 dinara i u ovom periodu su izvršeni u iznosu od 29, 68% odnosno 466.143.545 dinara.


"Imajući u vidu da je sezona građevinskih radova u jeku, finansijiska slika se menja jer je potrošnja pojedinih javnih preduzeća tim povodom povećana. Prihodi se dosta dobro ostvaruju i potvrđeno je korektno ponašanje budžetskih korisnika" rekao je predsednik opštine Milisav Mirković.


Odbornici su usvojili i odluku o izmeni i dopuni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, odnosno radnog vremena objekata u kojima se vrši prodaja hleba, peciva i bureka kao i u pogledu ograničenog radnog vremena objekata za priređivanje igara na sreću. Radno vreme pekara sada će biti od 05.00-02.00 časa, dok petkom i subotom od 05.00-03.00 a pitanje radnog vremena objekata za priređivanje igara na sreću je u nadležnosti republičkih organa.


so gornji milanovac

Usvojen je i zaključak o utvrđivanju Predloga Programa obnove mostova opštine Gornji Milanovac. U Program obnove Vlade Republike Srbije sa naše teritorije ušli su mostovi u Brđanima i Jablanici. Procenjena vrednost radova za most u Brđanima je 32.105.985 dinara bez PDVa, dok za most u Jablanici u iznosu od 1.626.114 dinara takođe bez PDVa.


"Po nalogu predsednika opštine Kancelariji za obnovu dostavljen je građevinski projekat novog mosta preko reke Dičine, odmah zatim poslat je dokaz o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta, građevinska dozvola i konkursna dokumentacija za raspisivanje javne nabavke radi odabira izvođača radova. Po dobijanju saglasnosti na konkursnu dokumentaciju od Kancelarije za obnovu u skraćenom postupku opština će izvršiti objavljivanje javnog poziva za izvođenje radova i dalje nastaviti postupati po instrukcijama Kancelarije za obnovu do izgradnje mosta u Brđanima" rekao je zamenik predsednika opštine Miroslav Milovanović koji je izveštavao odbornike Skupštine opštine na ovu tačku dnevnog reda.


U okviru predviđenog dnevnog reda, odbornici su doneli odluku o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za novu radnu zonu "Srčanik" u Klatičevu; operativan plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji naše opštine za 2015. godinu; Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije Beograd, o funkcionisanju sistema odbrane od grada Radarskog centra "Bukulja" u periodu od 16. maja do 31. jula 2015. godine; Izveštaj JP za vodosnadbevanje "Rzav" Arilje o dosadašnjoj realizaciji ugovora na izgradnji brane i akumulacije "Arilje-profil Svračkovo" sa odlukama poslovnog odbora za izgradnju brane i akumulacije kao i odlukom Upravnog odbora JP "Rzav" Arilje.


Odbornici su danas podržali i potrebu Javnog komunalnog preduzeća radi kompletiranja neophodne mehanizacije, donošenjem rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju radi nabavke komunalnog vozila, putem lizinga.


Takođe, na današnjoj sednici Skupštine opštine razmatrani su i usvojeni predlozi rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandantno – imunitetska pitanja. Usvojena su rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Odbora za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, Komisije za pritužbe, predloge i druge predstavke Skupštine opštine, Komisije za davanje na korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, Komisije za davanje predloga naziva ulica, trgova i ustanova, Odbora za omladinu i sport, rešenje o izmeni rešenja o imenovanju lokalne Izborne komisije kao i rešenje o razrešenju i imenovanju člana nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac" kao predstavnika zaposlenih.
Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!