opstina gornji milanovac

29. jul 2015.
Nastavak arheoloških istraživanja na Rudniku


Muzej rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca u saradnji sa Filozofskim fakultetom iz Beograda nastavlja istraživanja na arheološkom nalazištu Drenje, na planini Rudnik.


Do sada na Drenju su pronađeni ostaci gradske arhitekture kao i brojni pokretni nalazi (fragmenti posuđa, nakit, novac) koji pripadaju XIV-XV veku.


Mlađi kulturni sloj vezan je za period zamiranja naselja kada se oko objekta na lokalitetu Stacionar formirala prostrana nekropola.


Ovogodišnja, sedma, kampanja počela je 24. jula. Pored sredstava milanovačkog Muzeja i Opštine Gornji Milanovac, Ministarstvo kulture i informisanja Srbije obezbedilo je 400.000,00 dinara za nastavak iskopavanja. Zahvaljujući tim sredstvima narednih mesec dana istraživaće se na lokalitetima Drenje - Stacionar, Drenje - Dvorište S. Markovića i Drenje - Imanje Lepe Vukmanović.


Na osnovu rezultata dosadašnjih istraživanja Odlukom Vlade Republike Srbije potes Drenje je proglašen za arheološko nalazište (05 broj 633-10627/2014 ("Službeni glasnik RS" 103/2014)).


Pod arheološkim nalazištem kao nepokretnim kulturnim dobrom podrazumeva se "deo zemljišta ili površine pod vodom koji sadrži ostatke građevina i drugih nepokretnih objekata, grobnih i drugih nalaza, kao i pokretne predmete iz ranijih istorijskih doba, a od posebnog su kulturnog i istorijskog značaja. Kao i svako drugo kulturno dobro i arheološko nalazište se ne sme "oštetiti, uništiti, niti se bez saglasnosti, u skladu s odredbama ovog zakona, može menjati njegov izgled, svojstvo ili namena" (Zakon o kulturnim dobrima R. Srbije, 1994).


muzej gm
Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!