opstina gornji milanovac

09. oktobar 2014.
Uputstvo za bolje društvoOpština Gornji Milanovac, pozvana je da, zajedno sa lokalnim samoupravama u okruženju, uzme učešća u konsultativnim sastancima u okviru procesa izrade Nacionalne strategije i Akcionog plana za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2014.-2018. godine, koji organizuje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.


Konsultativni sastanak biće održan u Užicu, 13. oktobra 2014. Godine, a sam proces izrade ovog važnog nacionalnog strateškog dokumenta je podržan u okviru EU IPA 2011-2013 projekta "EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom". Ovo je samo jedan vid velikog participativnog procesa na lokalu koji se realizuje u okviru projekta "Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva", uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbiji.


Proces izrade prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2014. do 2018. godine otpočeo je velikom nacionalnom konferencijom (20 - 21. februara 2014. godine) na kojoj je više od 350 organizacija civilnog društva definisalo prioritetna poglavlja kao okvir buduće Strategije. Nakon što je ekspertska grupa, sastavljena od vodećeg eksperta i troje eksperata izabranih javnim pozivom, sačinila radni tekst strateškog okvira i predložila mere, Projektna grupa sastavljena od predstavnika 12 resornih ministarstava i Stalne konferencije gradova i opština je verifikovala tekst prvog nacrta koji je stavljen na uvid javnosti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (www.strategija.civilnodrustvo.gov.rs).


Kroz mogućnost interaktivnog komentarisanja i davanja sugestija, otvoren je proces širokih konsultacija o sadržaju buduće Strategije:
http://strategija.civilnodrustvo.gov.rs/diskusija/uputstvo-za-ostavljanje-komentara
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!