opstina gornji milanovac

22. jul 2015.
Održana sedamdeset i sedma sednica Opštinskog veća


Održana sedamdeset i sedma sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac


Na samom početku današnje sednice Opštinskog veća, predsednik opštine i predsednik Opštinskog veća Milisav Mirković informisao je prisutne većnike da su mostovi u Brđanima i Jablanici ušli u Program obnove Vlade Republike Srbije, i to u iznosu od 32.105.985 dinara za most u Brđanima a u Jablanici u iznosu od 1.626.114 dinara bez PDV.


Takođe, predsednik je rekao da je na sastanku održanom u Vladi Republike Srbije lokalna samouprava pokrenula pitanje Fabrike automobilskih delova "Fad" i MK "Rudnik" kao i da su, na zadovoljstvo mališana, stigla dva dečja igrališta za Predškolsku ustanovu "Sunce", za objekat kod Tehničke škole i objekat u Nevadama.


Potom su predsednik i članovi Opštinskog veća krenuli sa razmatranjem tačaka sa dnevnog reda sedamdeset i sedme sednice.


Većnici su prihvatili šestomesečni Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gornji Milanovac, za period od januara do kraja juna tekuće godine.


U prvih šest meseci 2015. godine prihodi budžeta ostvareni su sa 45,89% ili u apsolutnom iznosu 558.592.224,84 dinara od planiranih 1.218.063.915 dinara na godišnjem nivou. Planirani rashodi i izdaci Odlukom o budžetu naše opštine za 2015. godinu i donetim rebalansima iznose 1.570.589.915 dinara i u ovom periodu su izvršeni u iznosu od 29, 68% odnosno 466.143.545 dinara.


"Budžetski korisnici se ponašaju korektno, naplata prihoda je dosta dobra mada je do sada smanjena potrošnja pojedinih javnih preduzeća jer je tek počela sezona radova, tako da se očekuje znatno uvećanje izvršenja u narednom periodu" rekao je predsednik Mirković.


sednica veca    sednica veca    sednica veca

U okviru dnevnog reda, utvrđen je i predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, odnosno radnog vremena objekata u kojima se vrši prodaja hleba, peciva i bureka kao i u pogledu ograničenog radnog vremena objekata za priređivanje igara na sreću. Predlog odluke, koji je prosleđen na dalje razmatranje Skupštini opštine, glasi da radno vreme pekara bude od 05.00-02.00 časa, dok petkom i subotom od 05.00-03.00. Pitanje radnog vremena objekata za priređivanje igara na sreću je u nadležnosti republičkih organa.


Takođe, lokalni većnici danas su usvojili rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu finansijskog plana OŠ "Ivo Andrić" u Pranjanima i OŠ "Arsenije Loma" sa Rudnika za 2015. godinu; rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Sportsko rekreativni centar" o pristupanju izdavanja u zakup prostora u površini 200m² u aneksu sportske hale "Breza"; rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana Opštinske uprave i Predsednika opštine za 2015. godinu, kao direktnih budžetskih korisnika opštine Gornji Milanovac.


Povodom dodatnih radova u okviru prve faze izgradnje Osnovne škole u Semedraži, usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti za promenu namene sredstava kao i Zaključak o davanju saglasnosti za promenu namene slobodnih sredstava od ugovorene druge faze i raspoređivanja istih na treću fazu radova na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu. Reč je o promeni namene srdstava a ukupan iznos planiran Finansijskim planom ostaje nepromenjen.


Opštinsko veće usvojilo je Informaciju o broju upisanih učenika na području naše opštine u prvi razred srednje škole kao i Informaciju o prevozu učenika za školsku 2015/2016. godinu. Posle objavljivanja konačnog rasporeda učenika po srednjim školama, od ukupno 348 mesta, u milanovačke srednje škole upisan je 321 učenik, dok je ostalo 27 slobodnih mesta. Za školsku 2015/2016. godinu predviđen je manji broj slobodnih mesta za upis u srednju školu zbog smanjenja broja odeljenja od strane resornog Ministarstva u odnosu na broj učenika osmog razreda koji je izašao na završni ispit, a sa druge strane, da se svake godine izvestan broj učenika upiše u srednju školu van područja naše opštine. Neophodna su nova zanimanja, kako bi se sprečio odliv učenika u druge sredine.


Razmatrane su i usvojene izmene i dopune finansijskog plana i plana rada za 2015. godinu mesnih zajednica Vraćevšnica, Belo Polje i Bogdanica kao i Odluka Upravnog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Rzav" Arilje.
Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!