opstina gornji milanovac

21. jul 2015.
Preventivne mere zaštite od požara


Preventivne mere zaštite od požara i racionalne potrošnje vode


pozar

Predsednik opštine Gornji Milanovac i komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković, uputio je svim poverenicima štaba sa teritorije naše opštine dopis radi preduzimanja preventivnih mera zaštite od požara i racionalne potrošnje vode.


Usled visokih temperatura u vreme intenzivnog obavljanja sezonskih poljoprivrednih radova neophodno je dosledno primenjivati preventivne mere zaštite od požara na otvorenom prostoru, sprečavanja pojava šumskih požara i racionalne potrošnje vode.


Članovi Saveta mesne zajednice, poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite na teritoriji svoje nadležnosti, obavezni su da sprovode preventivne mere zaštite od svih vrsta požara dok vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta obavezni su da sprovode mere zaštite, koje se odnose na zabranu spaljivanja ostataka posle žetve i upotrebu otvorenog plamena, vatre i žara u blizini zasejanih parcela u vremenu sazrevanja useva do završetka žetve.


Pri obavljanju radova u polju zabranjena je upotreba cigareta, osim na dozvoljenim mestima, udaljenim najmanje 30 metara od mesta rada, koje je snabdeveno posudom sa vodom za gašenje opušaka i palidrvaca.


Takođe, sve poljoprivredne mašine koje učestvuju u žetvi i transportu strnih useva i slame, moraju biti tehnički ispravne i obezbeđene odgovarajućim sredstvima za gašenje požara.


Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti do 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Zapaljivi materijal ne sme se skladištiti na prostoru koji je udaljen manje od 6 metara od objekata a korisnici poljoprivrednih mašina koje učestvuju u žetvi moraju biti tehnički ispravne i obezbeđene odgovarajućim sredstvima za gašenje požara.


Protivpožarnu stražu dužno je da organizuje: lice koje pretače zapaljive tečnosti ili zapaljive gasove u količini iznad 5 m³; lice koje izvodi radove zavarivanja, rezanja i lemljenja, koristi otvoreni plamen ili alat koji prilikom korišćenja varniči u prostoriji koja nije posebno prilagođena za obavljanje tog posla; organizator javnog skupa ili priredbe na kojoj postoji opasnost od izbijanja požara.


U sušnom periodu, usled smanjenog izvorišnog kapaciteta vodosnabdevanja stanovništva, obavezna je racionalna potrošnja vode a u uslovima nestašice vode, alternativno vodosnabdevanje raspoloživim potencijalima mesne zajednice.


Zakonom o zaštiti od požara propisane su stroge zabrane i novčane kazne za njihovo nepoštovanje.
Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!