opstina gornji milanovac

26. jun 2015.
Sastanak radne grupe za pristupne saobraćajnice


Upućen predlog nadležnim državnim organima da pristupna saobraćajnica Koridoru 11 dobije status državnog puta


radna grupa

Radna grupa za pristupnu saobraćajnicu autoputu od Gornjeg Milanovca do Takova na danas održanoj sednici donela je odluku da se obrati Vladi Republike Srbije, nadležnom ministarstvu – Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Javnom preduzeću "Putevi Srbije" predlogom da izgradnja pristupne saobraćajnice autoputu E763 (Koridor 11) uđe u plan rada Javnog preduzeća "Putevi Srbije" s obzirom da se radi o saobraćajnici koja prevazilazi lokalni značaj jer bi ista povezivala Ibarsku magistralu sa autoputem E763, a preko državnog puta IIA reda br. 177 i vezu sa Gradom Kragujevcom.


Saobraćajni institut "CIP" izradio je Idejno rešenje pristupne saobraćajnice kojim su predložene tri varijante. Razmatrajući predložene varijante, članovi radne grupe bili su jednoglasni da teretni saobraćaj ne bi trebalo uvlačiti u grad zbog čega su zauzeli stav da je potrebno eliminisali varijantu kroz centralno jezgro Gornjeg Milanovca (duž Ivičkog potoka). Od preostale dve varijante kojima se u potpunosti razdvaja tranzitni od lokalnog saobraćaja i ostvaruje komforna saobraćajna komunikacija u centru Gornjeg Milanovca, smanjuju aero zagađenja, povećava bezbednost saobraćaja, članovi radne grupe mišljenja su da je najprihvatljivija varijanta koja se od petlje u Nevadama kružnom raskrsnicom odvaja od postojeće saobraćajnice, prolazi kroz Velereč i uključuje se u postojeću trasu puta IIA reda br. 177 u mestu Srčanik. Orijentaciona investiciona vrednost ove varijante je 7.650.000,00 evra. Njena dužina bila bi 4641,25 metara, a na istoj bi bilo potrebno izgraditi i 3 mosta dužine 150, 200 i 10 metara.


Sednici Radne grupe prisustvovao je i Predsednik Opštine Milisav Mirković naglasivši da nisu tačne tvrdnje pojedinaca da Opština Gornji Milanovac nije ništa preduzela po pitanju izgradnje pristupne saobraćajnice. "U više navrata Opština Gornji Milanovac tokom 2013. godine obraćala se nadležnom resornom ministarstvu u vezi izgradnje pristupne saobraćajnice koja bi povezala Ibarsku magistralu kao i gradsko područje u kojem su smeštene industrijske zone sa auto-putem u izgradnji – Koridorom 11. U tom pravcu, resorno Ministarstvo uputilo je stručna lica sa Saobraćajnog instituta "CIP" u Gornji Milanovac u cilju izrade projektne dokumentacije za ovu pristupnu saobraćajnicu što je i rezultiralo izradom Idejnog rešenja veze petlje "Takovo" na autoputu E-763 Južni Jadran i državnog puta IA reda broj 2, Beograd – Ljig – Preljina koje se danas i razmatra", istakao je Mirković. On je dalje rekao da orijentaciona vrednost ove investicije odgovara godišnjem opštinskom budžetu, te da stoga kao i zbog značaja ove saobraćajnice koji prevazilazi lokalni nivo, podržava predlog ove radne grupe i očekuje da će isti biti prihvaćen od strane republičkih organa. On je takođe istakao da je Opština uradila i Studiju opravdanosti izgradnje nove industrijske zone i da predstoji njeno infrastrukturno opremanje.


Nakon izjašnjenja nadležnih republičkih organa po ovom pitanju Opština Gornji Milanovac može pristupiti pripremi potrebne planske dokumentacije, za šta su opredeljena sredstva u budžetu Opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu.


radna grupaPovratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!