opstina gornji milanovac

26. jun 2015.
Finansijska pomoć za vantelesnu oplodnju


Finansijska pomoć opštine Gornji Milanovac parovima u ostvarivanju potomstva vantelesnom oplodnjom


beba

Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac na poslednjoj održanoj sednici utvrdilo je Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2015. godini.


Stupanjem na snagu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju u aprilu tekuće godine Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac pristupila je utvrđivanju Pravilnika sa ciljem pomoći parovima da u trećem pokušaju ostvare potomstvo.


Pravilnikom se uređuju šira prava u odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u cilju uključivanja što većeg broja parova u postupak vantelesne oplodnje i utvrđuju se konkretni uslovi, kriterijumi, način i postupak za ostvarivanje prava na naknadu troškova za još jedan pokušaj vantelesne oplodnje koji se finansira iz sredstava budžeta opštine Gornji Milanovac.


Pravo na naknadu troškova vantelesne oplodnje par može da ostvari uz ispunjenost sledećih uslova:

- da su državljani Republike Srbije;
- da imaju prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva;
- da par ispunjava kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za lečenje postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja;
- da je par, ukoliko je žena mlađa od 42 godine, iskoristio pravo na dva pokušaja koji se finansira iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.


Izuzetno, žena koja zbog godina starosti, starija od 38 godina, a mlađa od 42 godine, nije mogla ostvariti pravo na naknadu troškova za prva dva pokušaja vantelesne oplodnje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, može to pravo ostvariti iz sredstava budžeta opštine Gornji Milanovac, uz takođe ispunjenje prethodno navedenih uslova pravilnika.


Zahtevi za ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju podnosiće se Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac, resornom Odeljenju nadležnom za poslove društvene brige o deci - Odeljenju za društvene delatnosti a ispunjenost uslova utvrđivaće Komisija za ostvarivanje prava na vantelesnu oplodnju.
Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!