opstina gornji milanovac

25. jun 2015.
Održana 75. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac


sednica veca

Većnici Opštinskog veća, na danas održanoj sedamdeset petoj sednici, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, razmatrali su i dvadeset tri tačke dnevnog reda.


Među prvim tačkama dnevnog reda razmatran je i Usvojen Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u 2015. godini, koji pruža šansu parovima da se ostvare u ulozi roditelja. Neminovnost izrade Pravilnika proistekla je stupanjem na snagu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i njime su uređeni konkretni uslovi, kriterijumi, način i postupak za ostvarivanje prava na naknadu troškova za treći pokušaj vantelesne oplodnje koji se finansira iz sredstava budžeta opštine Gornji Milanovac. Pravilnikom se uređuju šira prava u odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u smislu broja pokušaja vantelesne oplodnje i godine starosti žene, a sve u cilju uključivanja što većeg broja parova u postupak vantelesne oplodnje.


Članovi Opštinskog veća danas su razmatrali i utvrdili Predlog operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda za tekuću godinu tako da će se ovaj predlog naći na dnevnom redu prve naredne sednice Skupštine Opštine.


Usvojene su izmene i dopune programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji naše opštine, kao i Predlog odluke o izmeni i dopuni Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Rešenjem o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova i planova rada mesnih zajednica na današnjoj sednici raspoređena su dodatna finansijska sredstva za 45 mesnih zajednica koja su ostvarena po osnovu samodoprinosa kao i neutrošena sredstva iz prethodnih godina.


U oblasti sporta i fizičke kulture, usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o finansiranju u ovim oblastima, kao i rešenje o davanju saglasnosti na izmenu finansijskog plana opštinskog Sportskog saveza.


Date su saglasnosti na prvu izmenu finansijskih planova za osnovno i srednje obrazovanje za 2015. godinu kao i prvu izmenu finansijskog plana - inkluzivno obrazovanje za OŠ "Ivo Andrić" u Pranjanima.


sednica veca    sednica veca

Programom obnove mostova opštine Gornji Milanovac čiji je predlog utvrđen na današnjoj sednici, utvrđeni su mostovi koji su porušeni ili oštećeni usled dejstva poplave ili aktiviranjem klizišta u toku maja 2014. godine, za čiju obnovu nisu do sada obezbeđena sredstva iz drugih izvora finansiranja. Program obnove Opština Gornji Milanovac dostaviće Kancelariji do 30. juna 2015. godine. Rekonstrukcija oštećenih i izgradnja novih mostova na teritoriji Opštine Gornji Milanovac zavisiće od visine finansijskih sredstava obezbeđenih preko Kancelarije iz Fonda solidarnosti Evropske unije.


Usvojen je i Izveštaj JP "Rzav" Arilje o dosadašnjoj realizaciji ugovora na izgradnji brane i akumulacije "Arilje – profil Svračkovo" sa Odlukama Upravnog odbra ovog javnog preduzeća i poslovnog odbora za izgradnju brane i akumulacije.


Većnici su informisani i o polaganju male mature učenika koji su školske 2014/2015. godine završili osmi razred. Preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni su u matičnim osnovnim školama 19. juna, a objavu konačnih rezultata očekujemo u toku današnjeg dana.


Na predlog Saveta za poljoprivredu Predsednik opštine Milisav Mirković utvrdio je predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu, a na isti je danas data saglasnost Ministarstva poljoprivrede tako da je na današnjoj sednici Opštinskog veća Program usvojen. Poljoprivrednici mogu računati maksimalno do 300.000 dinara po korisniku na ime subvencije, odnosno od 30 do 60 % vrednosti predmeta subvencije. Sva potrebna obaveštanja korisnici subvencija mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac, a narednih dana biće objavljen konkurs u sredstvima javnog informisanja i prosleđen predsednicima Mesnih zajednica.
Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!