opstina gornji milanovac

12. jun 2015.
Mere podrške poljoprivrednim gazdinstvima


poljoprivreda

Predsednik opštine Milisav Mirković na predlog Saveta za poljoprivredu utvrdio je predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu i isti dostavio Ministarstvu poljoprivrede na saglasnost, nakon čega će Program biti dostavljen Opštinskom veću na razmatranje i donošenje.


U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu ukupno predviđena sredstva za subvencije poljoprivrednicima opštine Gornji Milanovac su 14.150.000,00 dinara.


Pravo na sredstva imaće registrovana poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Gornji Milanovac, i to za nabavku kvalitetnih priplodnih junica mlečnih rasa ili simentalskog govečeta, izgradnju objekata za skladištenje (čuvanje) mleka, nabavku mehanizacije (opreme) za manipulaciju, odlaganje i aplikaciju stajnjaka, nabavku opreme za mužu ili zatvorenih sistema za mužu u slobodnom i vezanom sistemu držanja, nabavku opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavku kvalitetnih goveda, ovaca, koza i svinja tovnih rasa, nabavku opreme i mehanizacije za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu (seno, silaža, senaža, itd), električne ograde i termo – pojilice, podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, kao i postavljanje protivgradnih mreža, objekata i nabavka opreme i sredstava za testiranje, klonsku selekciju, sertifikaciju, konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala, nabavku voćarsko-vinogradarskih traktora do 100 kw, rigolera, podrivača i mašina za rezidbu, tarupiranje i berbu, nabaku mehanizacije i opreme za setvu, sadnju, zaštitu bilja i navodnjavanje/odvodnjavanje za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju, proizvodnju sadnog materijala i povrtarsku proizvodnju (uključujući i proizvodnju rasada i cvećarstvo) na otvorenom polju; nabavka mehanizacije za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju (nabavka preciznih mašina za setvu, mašina za rasađivanje rasada, visokokvalitetnih prskalica ili atomizera za zaštitu od bolesti, korova i štetočina; nabavka sistema sa mikroprskalicama za zaštitu voćnjaka, vinograda rasadnika od izmrzavanja; nabavka protivgradnih mreža i prateće opreme; nabavka sistema kap po kap, nabavka plastičnih folija, agrotekstila i prskalica za navodnjavanje), izgradnju staklenika i nabavka opreme i/ili materijala za povrtarsku proizvodnju i proizvodnju jagodastog voća, kao i rasadničku proizvodnju i cvećarstvo u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru (nabavka konstrukcija za plastenike i staklenike, visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija za plastenike, sistema za zagrevanje plastenika, sistema za veštačko osvetljavanje, sistema za navodnjavanje/odvodnjavanje i đubrenje vodotopivim đubrivima i stolova za proizvodnju rasada) za plastenike i staklenike, nabavku traktora za ratarsku proizvodnju, nabavku kombajna za žetvu i berbu, nabavku priključnih mašina za žetvu i berbu, nabavku mašina za obradu zemljišta, nabavku sejalica, prskalica za prihranu i zaštitu biljaka od bolesti, štetočina i korova, novih pčelinjih društava, opreme za pčelarstvo (košnice i centrifuge), vozila i prikolica za transport pčelinjih društava, ulaganja u šumarske tehnologije i u preradu, u mobilizaciju i u plasiranje šumskih proizvoda na tržište.


Poljoprivrednici mogu računati maksimalno do 300.000 dinara po korisniku na ime subvencije, odnosno od 30 do 60 % vrednosti predmeta subvencije. Sva potrebna obaveštanja korisnici subvencija mogu dobiti u opštinskoj upravi opštine Gornji Milanovac.


Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva poljoprivrede i usvajanja programa na Opštinskom veću opštine Gornji Milanovac, konkurs će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja i prosleđen predsednicima Mesnih zajednica.
Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!