opstina gornji milanovac

27. maj 2015.
Rezultati regulatorne reforme


Predstavljeni rezultati projekta ''Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu''


reforma

Finalni izveštaj o realizaciji projekta "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu" danas je predstavljen u opštini Gornji Milanovac.


Predstavljeni su krajnji rezultati projekta, kao i koristi i uštede koje su lokalna samouprava, poslovni sektor i građanstvo ostvarili nakon regulatorne reforme.


Slađana Karavdić Kočević, Katarina Milanović i Predrag Cvetković, predstavnici OPTIMUSA-Centra za dobro upravljanje, organizacije koja u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i opštinom Gornji Milanovac sprovodi projekat, zahvalili su se našoj lokalnoj samoupravi na izuzetnoj saradnji, kreativnosti i inicijativama tokom sprovođenje projekta.


Direktorka OPTIMUSA, Slađana Karavdić Kočević tim povodom uručila je zahvalnicu predsedniku opštine, Milisavu Mirkoviću i istakla da je saradnja bila na zavidnom nivou a da o tome u prilog govore postignuti rezultati.


reforma

Projektom, koji je finansijski podržan od Švajcarskog državnog sekretarijatata za ekonomske poslove (SECO), u trajanju od maja 2012 – do maja 2015. godine, uspostavljeni su regulatorni mehanizami za praćenje republičkih, lokalnih propisa i njihova primena kroz pojednostavljene administrativne postupke. Time se obezbeđuju niži troškovi i niži rizici poslovanja za privredu a dodatne vrednosti projekta su reforma građanskih postupaka, unapređenje informacija, kao i smanjenje taksi i rokova.


"Sprovođenje regulatorne reforme, kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka nastavlja se istim koracima i po završetku projekta jer tako se olakšava rad privrede, rad opštinskih organa, stvara se mogućnost novih investicija i smanjuje rizik poslovanja" rekla je načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović.


Cilj projekta bio je stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti Gornjeg Milanovca, uklanjanjem prepreka za privrednike a regulatorna reforma omogućila je uštede u novcu i vremenu kao i veću pravnu sigurnost.


reforma

Prema podacima OPTIMUSA procenjene direktne i indirektne uštede, primenom pojednostavljenih administrativnih postupaka, za milanovački privatni sektor na godišnjem nivou dostižu 4.52 miliona eura a uštede za privredni sektor ostvarene na osnovu preporuka koje su prihvaćene i ugrađene u Nacrt zakona o planiranju i izgradnji iznose 353.611 eura.


Reformisanje i unapređenje rada Opštinske uprave predstavlja ukupan rezultat sprovođenja regulatorne reforme, lokalna administracija je povećala transparentnost i efikasnost svog rada, elektronski registar pojednostvljenih administrativnih postupaka postavljen je na internet stranici opštine Gornji Milanovac i dostupan je svima.
Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!