opstina gornji milanovac

27. april 2015.
Još jedan predlog projekta


Još jedan predlog projekta opštine Gornji Milanovac


projekat

Opština Gornji Milanovac na danas održanoj prezentaciji podržala predlog projekta "Unapređenje energetskog upravljanja na lokalnom nivou" kojim OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje aplicira za dobijanje finansijskih sredstava kod Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji.


Predsednik opštine, Milisav Mirković pozdravio je predstavnike OPTIMUS-a – Slađanu Karadžić Kočević i Katarinu Milanović kao i sve prisutne i istakao da na osnovu značajnih rezultata i izvanredne saradnje sa Centrom OPTIMUS koja je ostvarena tokom realizacije projekta "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu" opština će podržati predlog projekta i pružiti neophodnu pomoć.


Cilj projekta je da doprinese stvaranju preduslova za uspešno upravljanje energijom na lokalnom nivou u Srbiji i neophodno je uspostaviti pravni i institucionalni okvir za efikasno upravljanje energijom.


U slučaju odobrenja Projekta od strane Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji period implementacije projekta bio bi od maja do decembra 2015. godine i finansijsko učešće opštine iznosilo bi 201.000,00 dinara dok ukupna vrednost projekta iznosi 50.000 CHF.


Predstavnice Centra za dobro upravljanje – OPTIMUS istakle su značaj projekta koji bi bio realizovan u kratkom vremenskom periodu i istakle da je ovaj predlog rezultat odlične saradnje na prethodnom projektu sa našom opštinom i da je ta saradnja proizvela i sledeći korak – realizovanje energetske efikasnosti.


projekat    projekat
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!