opstina gornji milanovac

20. april 2015.
Detinjstvo i školovanje dinastije Obrenovića


Istražujući detinjstvo knjaževih potomaka, Nedeljko Trnavac otkrio dramu Matije Bana "Takovski ustanak" iz 1865. godine.


obrenovici

Vredna knjiga dr Nedeljka Trnavca, profesora u penziji Filozofskog fakulteta u Beogradu, "Obrenovići – detinjstvo i obrazovanje", pojaviće iz štampe za koji dan, uoči obeležavanja dva veka od Miloševe bune.


Ona osvetljava ono što nijedna dosad nije – detinjstvo i mladost pripadnika dinastije, kao i poro-dica u najužem srodstvu sa njom, Lunjevica i Vukomanović. Izvori za ovu knjigu nisu bili istori-čari i feljtonisti, već prašinom pokriveni arhivski denjci i malo poznati dnevnički i memoarski spi-si: "Dnevnik" Anke Obrenović, "Moje uspomene" kraljice Natalije, "Pisma" Miloševe kćeri Petri-je, "Žizniopisanija moja" knjaževog berberina Nićifora Ninkovića, potom pisane ostavštine Žujo-vića, Mladena i Jovana, Joakima Vujića, "Uspomene" pisara Avrama Petrovića, zapisana sećanja lekara Kuniberta, Paceka i Stejića i drugih. Knjiga je ilustrovana portretima malih Obrenovića ko-ja su naslikali poznati slikari ili, kasnije, sa ploča fotoaparata. Osim nepoznatih ili malo poznatih detalja, knjiga razbija pogrešne stereotipe.


– Jedan od pogrešnih stereotipa o Milošu je onaj da je bio nepismen i neobrazovan vladar. Napro-tiv, knjaz je, i bez razreda škole, bio veoma obrazovan i obavešten. Učio je putujući i susrećući se sa učenima. Bio je u Zagrebu, Ljubljani i Beču; u vreme Krimskog rata boravio je u Odesi; posetio je Moskvu i Jaši; u Kijevu je prisustvovao polaganju ispita u jednoj školi.


obrenovici

Godine 1835, sa svojom svitom, boravi čak 70 dana u Istanbulu gde se susreće i razgovara sa brojnim stranim veleposlanicima (ambasadorima) kojih je u turskoj prestonici bilo više nego u ijednoj drugoj evropskoj – kaže profesor Trnavac.


Miloš je, i te kako, polagao na obrazovanje svoje dece. Kći Petrija je bila pismena, a udajom preko Save za Todora Bajića, nastavila je da uči i mnogo čita. Kad je mlađa kći Jelisaveta završila osnovnu školu u Kragujevcu, Miloš piše kneginji Ljubici da je "vreme prispelo postarati se ozbilj-ski o vospitaniju naše Savke", pa je šalju u Beograd, a rezultat je: naučila je grčki, turski, nemački, francuski i italijanski jezik i svirala klavir, valjda prva devojka u Srbiji koja je svirala klavir, doka-zuje autor knjige o velikoj brizi knjaza i za žensku decu.


– I deca Miloševe braće Jovana i Jevrema nisu zaostajala. Jovanova kći Anastazija je izrasla u li-kovnog umetnika, a za potomke Jevremove u Šapcu se govorilo kako su "deca počela udarati gi-tar i klavir". Kćerka Anka se sa 13 godina, u Davidovićevom "Zabavniku", oglasila književnim ogledom i sa nemačkog prevedenim pričama, prevodi i za zagrebačku "Danicu" gde je nazivaju Ilirkinjom iz Srbije – ističe autor ove knjige.


Bezmalo, svako dete iz dinastije, kao i deca dve srodničke familije, dobijalo je obrazovanje zadi-vljujuće i za današnje kriterijume, pa tako i poslednji Obrenović. Francuska guvernanta ga je rano naučila francuski, nemački je govorio već sa četiri godine, majka ga je kasnije učila engleski jezik. Profesor Jovan Đorđević ga je podučavao latinski, kasnije je uporno savladavao i ruski.


obrenovici

Na kraju svoje knjige Nedeljko Trnavac otkriva nešto, rekli bismo u pravi čas, u jubilarnoj godišnjici Dru-gog srpskog ustanka. Autor konstatuje da su retki književni i pozorišni delatnici kojima je poznato da je Dubrovčanin Matija Ban (1844. dolazi u Beograd i postaje vaspitač kćerke kneza Aleksandra Karađorđe-vića) napisao dramu "Takovski ustanak". Dramu je naručio knez Mihailo za 50. godišnjicu ustanka. Po-slednji put je izvedena u Srpsko-kraljevskom narodnom pozorištu, 30. marta 1903. godine (sačuvan plakat). Posle Majskog prevrata, drami se izgubio svaki trag. Trnavac ju je, dugo tragajući, pronašao u zbirkama SANU. Danas je na "daske" postavljaju u milanovačkim školama i izvodiće je na svečanostima posvećenim jubileju Ustanka.


Boško Lomović


Preuzeto sa sajta politika.rs
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!