opstina gornji milanovac

20. april 2015.
Vrednost proslave 100 miliona dinara


100 miliona dinara vrednost proslave DVA veka od podizanja Drugog srpskog ustanka


Sva znamenita mesta, kulturni objekti i infrastruktura zasijaće za proslavu, ali i ostati uređena i za predstojeće godine, izjavila je načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović.


Namera i obaveza Opštine Gornji Milanovac je da dostojanstveno obeleži jubilej od velikog značaja za Srpsku istoriju, ali i sa težnjom da ulepšano okruženje ostane i za ubuduće. Najveći deo posla prezuela je Opštinska uprava kojom rukovodi načelnica Gorica Petrović. Opštinska uprava je kao stručno-operativni organ nosilac najvećih investicija, i u obavezi da sprovodi sve javne nabavke poštujući Zakon o javnim nabavkama i Zakon o budžestkom sistemu, kao i da izvrši ugovorene poslove.


- " Čast je i privilegija, ali i prevelika odgovornost i obaveza biti na čelu operativnog tima koji ima zadatak da obeleži DVA VEKA Takovskog ustanka uz punu podršku Predsednika opštine i drugih opštinskih organa. Ovo je naše vreme i prilika da mnogo toga uradimo što će ostati zabeleženo u istorijskim spisima kao arhivska građa a koja će, nadam se, služiti kao dobar model onima koji budu imali tu čast da obeležavaju 300 godina i svaki naredni vek", rekla je Petrovićeva.


dva veka ustanka    dva veka ustanka

Koliko je zaista bilo posla oko pripreme jubileja govore novčane brojke sredstava koje su pratile svaku, pa i najmanju investiciju na unapređenju i esteskom uređenju naše teritorije i svih znamenitih mesta, a koje se tiču perioda u doba Obrenovića. Pored opštinskih sredstava,na raspolaganju su bila i donatorska sredtsva.


Adaptacija objekta u znamenitom mestu "Takovski grm" koštala je 3.298.531 dinara. Dok je adaptacija mokrog čvora u Takovskom muzeju koštala 1.027.854 dinara. Parterno uređenje Takovske crkve Brvnare iznosilo je 821.500 dinara. Nabavka staza i zavesa za Okružno načelstvo i Muzej iznosi preko 300,000 dinara, postavljanje behatona kod Doma zdravlja do 400.000 dinara, molerski radovi na javnim objektima preko 300.000 dinara. Košenje, ozelenjavanje, sađenje niskog rastinja, uređenje zelenih površina približno 1.2 miliona dinara. Pribavljena je slika znamenitog srpskog slikara Živorada Nastasijevića (1893 – 1966) u vrednosti 240.476 dinara. Za mobilijar u Takovskom znamenitom mestu i delom u gradu u smislu postavljanja klupi za sedenje, kanti i korpi za otpadke potrošeno je 3 miliona dinara. Za trideset savremenih infotabli i signalizacija u svakom znamenitom mestu od važnosti za našu istoriju, a koje dvojezično opisuju znamenitost istorijskog mesta ili objekata, moderno i praktično dizajniranih, izdvojeno je 1.3 miliona dinara.


dva veka ustanka    dva veka ustanka

Samo jedno autobusko stajalište iznosi 60.000 dinara, a za sedam koliko je postavljeno na gornjomilanovačkoj teritoriji, Opština je izdvojila blizu pola miliona dinara sa uračunatim porezom. Tako da su u toku protekle nedelje postavljena tri stajališta prema Beogradu, dva u selu Brđani, jedan na Rapaj brdu i jedan u Mlakovcu. A postavljaju se još dva u Ugrinovcima i Srčaniku.


Zasebno su bila velika izdvajanja za uređenje znamenitog mesta Takovo, kao i samog naselja Takovo, muzeja u gradu i Takovu, Miloševog konaka u Crnući, za uređenje javnih i zelenih, površina, ulaza u grad iz pravca Beograda, Čačka, Norveške kuće. Dodatnim republičkim sredstvima izvršeno je prepokrivanje dva nepokretna kulturna dobra - Miloševog konaka u Crnući sa oko 2.5 miliona dinara i crkve Brvnare sa 1.9 miliona, dok je obavezu za parterno uređenje oba objekta preuzela i finansirala Opština Gornji Milanovac.


Ukoliko ukalkulišemo putnu infrstrukturu i dosadšnja ulaganja Puteva Srbije sa urađenim putnim pravcom Svračkovci – Gornja Crnuća – Vraćevšnica - ka Miloševom konaku, ukupne dužine 3.66km i vrednosti 22 miliona dinara, kao i sa dodatno planiranim sredstvima koja će tek biti utrošena za sanaciju putnog pravca ka Takovu, očekuje se da će samo u putnu rekonstrukciju biti utrošeno blizu 40 miliona. Lokalno preduzeće za puteve asfaltiralo je binu i staze u kompleksu Takovo, vrednosti 3.7 miliona dinara. U sklopu prireme proslave, svim gornjomilanovačkim javnim preduzećima i ustanovama prebačena su budžetska sredstva za realizaciju planiranih aktivnosti od izdavaštva monografija, publikacija, naučnih skupova, izložbi, koncerata..izdvajamo 400.000 dinara za izdavanje knjige Prof. dr Trnavac, 300.000 za izdavanje Zbornika, milion dinara za izradu suvenira... Za potrebe realizacije jedne od mera aktivne politike zapošljavanja planiranih opštinskim Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, budžetska sredstva u iznosu od 4 miliona dinara biće utrošena za javne radove, koji su organizovani na održavanju i obnavljanju javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode i to najpre u mestima koja su povezana sa ličnostima i događajima iz Drugog srpskog ustanka.Ovim sredstvima biće radno angažovan jedan broj nezaposlenih lica naše Opštine.


dva veka ustanka    dva veka ustanka

U cilju modernizacije Gradskog trga uveden je besplatan internet u saradnji sa kompanijom Orion –Telekom, postavljen je led ekran vrednosti 3,3 miliona, kao i video nadzor u glavnoj ulici približne vrednosti 3 miliona.


Ukoliko bi se podvukla crta svih opštinskih, republičkih i donatorskih sredstva koja su do sada uložena, i koja će tek nakon završenih postupaka nabavki biti utrošena, ona bi iznosilai preko 100 miliona dinara.


Koristim priliku da se zahvalim mnogobrojnim učesnicima, zaposlenima, izvođačima radova, prvim saradnicima, opštinskim organima na poverenju i podršci, donatorima i građanstvu na razumevanju zbog radova koji će ostaviti traga na koje ćemo svi zajedno biti ponosni.


dva veka ustanka    dva veka ustanka

dva veka ustanka    dva veka ustanka

dva veka ustanka    dva veka ustanka

dva veka ustanka    dva veka ustanka

dva veka ustanka    dva veka ustankaPovratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!