opstina gornji milanovac

25. mart 2015.
Odzvonilo divljim deponijama


divlja deponija


Divlje deponije na kojima se nekontrolisano odlaže otpad problem su mnogih sredina, a posebno onih čija se teritorija prostire na velikom području, poput naše opštine. Iako su kontejneri postavljeni a odvoženje smeća organizovano i sa seoskih područja, prihvatili smo realnost da ekološka svest još uvek nije na visokom nivou i da ne možemo izbeći nastanak divljih deponija. Iz ovih razloga je JKP Gornji Milanovac Odlukom o komunalnim delatnostima opštine Gornji Milanovac zaduženo da po nalogu Opštinske uprave vrši uklanjanje deponovanog otpada sa tzv. divljih deponija.


Čišćenje i sanacija sprovodiće se u periodu od 23.03-10.04.2015. godine na 26 lokacija, jednoj u samom gradu na obali Despotovice i preostalih 25 u seoskom području (Vraćevšnica, Lipovac, Belo Polje, Donja Vrbava, Lunjevica, Nevade, Brusnica, Velereč, Semedraž, Svračkovci, Grabovica, Rudnik, Brđani, Ljutovnica, Kalimanići, Donji Branetići i Srezojevci). Od ovih 26, u prethodnom periodu očišćeno je sedam deponija, ali se otpad na njima opet pojavio.


Deponije su uglavnom smeštene uz važne putne pravace i na obalama vodotoka, a deo se nalazi na šumskim i livadskim prostorima.


Ukupna količina otpada koji će se sakupiti, odvesti i deponovati na sanitarnu deponiju ''Vujan'' procenjena je na 444 m³. Teren će biti potpuno očišćen a mašine će potom skinuti gornji ''zagađeni'' sloj zemljišta i izvršiti sanaciju i rekultivaciju terena, uklanjanjem zemlje i rastinja.


Ukupna vrednost svih radova sa odvoženjem otpada i njegovim pravilnim deponovanjem na Sanitarnu deponiju ''Vujan'' je 2.054.720,77 din sa PDV-om.


Struktura otpada zahteva rad profesionalnih lica, sa potpunom higijensko tehničkom zaštitom, a tereni na kome se deponije nalaze obučene radnike i veći broj mašina: utovarača, bagera, kamiona i traktora. Izvođač radova je JKP Gornji Milanovac, a kontrolu i nadzor vršiće Opštinska uprava preko Ekološke kancelarije i komunalnih redara.


Možemo pouzdano da kažemo da je divljim deponijama odzvonilo!divlja deponija    divlja deponija    divlja deponija

divlja deponija    divlja deponija    divlja deponijaPovratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!