opstina gornji milanovac

05. februar 2015.
Uputstvo za izradu portfolia javne imovine u vlasništvu Opštine Gornji Milanovac


milanovcani na sajmu u frankfurtu

Kao rezultat organizovanih sastanaka članova projektnog tima, predstavnika opštinske uprave i javnih preduzeća i ustanova Opštine Gornji Milanovac sa konsultantskim timom na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj" u okviru programa Exchange 4, a u skladu sa planiranim konsultantskim aktivnostima na projektu došlo se do kreiranja Predloga optimalnog rešenja u cilju daljeg unapređivanja organizacije i procesa upravljanja javnom imovinom u opštini Gornji Milanovac i izrađeno je Uputstvo za izradu portfolia javne imovine u vlasništvu Opštine Gornji Milanovac.


Verujemo da će preporuke date u dokumentima, biti od koristi u daljim aktivnostima naše opštine u uspostavljanju procesa upravljanja javnom imovinom, u skladu sa zakonom.


Podaci za portfolio

Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!