opstina gornji milanovac

26. januar 2015.
Naša imovina podržava naš razvoj


Saopštenje sa 6. koordinacionog sastanka na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"


eu exchange

U Opštini Arilje je 23.01.2015. godine održan 6. Koordinacioni sastanak za projakat "Naša imovina podržava naš razvoj" u okviru EU Exchange 4 programa koji se finansira iz sredstava EU, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.


Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima iz opština Lučani, Arilje i Gornji Milanovac.


Projekat se nalazi u 12 mesecu realizacije. Do sada su realizovane skoro sve projektne aktivnosti, izuzev aktivnosti koje se odnose na geodetska snimanja vodovodne mreže i objekata na teritoriji opština Lučani, Arilje i Gornji Milanovac u dužini od 121 km i 50 objekata.


Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji podnet je Adendum (zahtev) za produženje roka trajanja projekta za još 3 meseca u kom bi se završilo geodetsko snimanje, a potom sledilo izdavanje upotrebnih dozvola i uknjižba vodovodne mreže i objekata u katastar.


Na sastanku su razmatrane završne aktivnosti na Projektu i sprovođenje priprema za Završnu konferenciju gde će se najšira javnost upoznati sa ostvarenim rezultatima Projekta.


eu exchange    eu exchange    eu exchangePovratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!