opstina gornji milanovac

19. januar 2015.
Održano Opštinsko veće


Održano Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac


opstinsko vece

Pred gornjomilanovačkim većnicima danas se našao na razmatranju i usvajanju detaljan izveštaj rada Opštinske uprave za proteklu godinu o kome je govorila načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović. Načelnica je uopšte izložila pregled aktivnosti u proteklom periodu koji je sveobuhvatan u ovom izveštaju, napomenuvši da u Opštinskoj upravi nema viška zaposlenih i da je trenutno broj zaposlenih 132 na neodređeno vreme, a što je u skladu sa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji i da taj broj od 2009. godine nije rastao, već se smanjio za 30 lica. Najodgovornija u opštinskoj administraciji dalje je kao važno istakla da je samo u protekloj godini izrađeno preko 100.000 pravnih akata, 173 javnih nabavki, izvršeno 25 investicija, evidentiran visok procenat naplate izvornih prihoda od 92,2 % što govori o izraženoj odgovornosti i svesti naših građana i privrede u izmirenju svojih poreskih obaveza. Za postignute rezultate načelnica je istakla da je zaslužan jedan veoma odgovoran timski rad sa Predsednikom opštine i drugim organima sa zajednički razvijenom svešću za opšte dobro.


Načelnica je izričita da je obaveza svih zaposlenih prilikom pružanja usluga Opštinske uprave da se u odnosu sa zainteresovanim licima ophode sa visokim stepenom profesionalizma, konkretno, da su zaposleni tu isključivo zbog stranaka, da im se obraćaju sa određenim nivom kulture, da potrebne informacije pružaju jednostavnim i razumljivim jezikom, da ih informišu u kom roku će njihovi zahtevi biti rešeni, a sve to uz dužno poštovanje stranaka i čuvanja dostajnstva Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac. Ovim izveštajem obuhvaćeni su i prikazani poslovi na dosadašnjim investicijama i preduzete radnje na budućim.


Prilikom diskusije o ovom izveštaju većnik Milenko Maletković je rekao da bi bilo suvišno bilo šta reći, osim čestitati, kada se već nedavno državna revizija pozitivno izjasnila o načinu rada i postupanja Opštinske uprave, izdvojivši gornjomilanovačku opštinu i grad Paraćin za lokalne samouprave od 27 sa najmanjim procentom nepravilnosti. Takođe, uz upućene čestitke Opštinskoj upravi za uspešnu godinu, Maletković je skrenuo pažnju i pohvalio izuzetno kvalitetno pripremljene materijale za Opštinsko veće i Skupštinu opštine, kako je rekao, većnicima je nepotrebno zadržavati se i tražiti dodatno objašnjenje kada su temeljno pripremljeni materijali, olakšavajući time naš posao krajnjeg odlučivanja, rekao je Maletković. Čestitke za uspešan rad Opštinske uprave, posebno za saradnju u protekloj godini, uputio je i većnik Desimir Jovanović, koji je samo apelovao da se nepravilnosti po instrukcijama državne revizije što pre otklone, misleći na pojedina javna preduzeća kako se ne bi u narednom periodu narušavala globalna ocena.


Predsednik opštine Milisav Mirković se zahvalio svim zaposlenima u Opštinskoj upravi, a najpre načelnici Gorici Petrović na izuzetnim rezultatima i saradnji koja je očigledna u svakom segmentu počev o discipline, zakonske normative i efikasnosti u svim postupcima odnosno poslovima pri realizaciji mnogobrojnih investicija i projekata poverenih gornjomilanovačkoj Upravi.


Većnici su danas razmatrali i nacrt Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta kojom se između ostalog predviđa, na predlog Predsednika opštine, da investitoru izgradnje proizvodnih ili skladišnih objekata od posebnog značaja za razvoj opštine Gornji Milanovac, doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta može biti umanjen i do 99%.


Opštinsko veće opštine Gornji Milanovac, prihvatilo je predlog Graditelj Holdinga, da izvrši konverziju objekta, poznatijeg kao "tešića kuća", ukupne površine od 844 kvadrata, na ime neizmirenih obaveza ovog preduzeća prema lokalnoj samoupravi.


Danas je usvojena i Odluka kojom se cene boravka dece u predškolskoj ustanovi "Sunce" usklađuje sa propisima Ministarstva prosvete, po kojoj će roditelji, za dane kada deca ne idu u vrtić, plaćati 50 odsto propisane cene. Utvrđivanjem jedinstvene ekonomske cene, iznos učešća roditelja za jaslene i vaspitne grupe biće 4.500 dinara od ukupnog iznosa 22.394,50 po detetu koji se finansira opštinskim budžetom. A od ukupnog iznosa od 18.247 dinara, roditelji dece koja su na pripremnom predškolskom programu, izdvojiće 3.600 dinara.


Članovi opštinskog veća prihvatili su predlog da se iz tekuće budžetske rezerve izdvoji milion dinara za parterno uređenje crkve Brvnare u Takovu, kao i milion i sto hiljada dinara za uređenje mokrog čvora u Muzeju u Takovu.

Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!