opstina gornji milanovac

22. januar 2015.
Aktuelni javni pozivi


gornji milanovac

Raspisana su tri javna poziva: za izbor programa rada i projekata od javnog interesa iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite koje realizuju udruženja građana, drugi poziv za izbor projekata/programa izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata i treći za izbor projekata/programa od javnog interesa u kulturi koje realizuju udruženja građana. Pogledajte u nastavku detaljno o svakom pozivu.


Javni poziv
za izbor programa rada i projekata od javnog interesa iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite koje realizuju udruženja građana, a koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu


Pozivaju se udruženja građana iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite da dostave programe rada i projekte od javnog interesa koje realizuju u 2015. godini, a koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Gornji Milanovac.


Cilj ovog konkursa jeste obezbeđivanje finansijske podrške od strane Opštine Gornji Milanovac udruženjima građana iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za realizaciju njihovih programa rada i projekata koji su od javnog interesa.


Pogledajte, ili preuzmite kompletan tekst poziva u PDF formatu

Preuzmite prijavni obrazacJavni poziv
za izbor projekata/programa izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu


Pozivaju se crkve i verske zajednice čiji se objekti nalaze na teritoriji opštine Gornji Milanovac ili čija se izgradnja planira na teritoriji opštine Gornji Milanovac da dostave projekte koje realizuju u 2015. godini a koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Gornji Milanovac.


Cilj ovog konkursa jeste obezbeđivanje finansijske podrške od strane Opštine Gornji Milanovac crkvama i verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata koji se nalaze na teritoriji opštine Gornji Milanovac ili čija se izgradnja planira na teritoriji opštine Gornji Milanovac.


Pogledajte, ili preuzmite kompletan tekst poziva u PDF formatu

Preuzmite prijavni obrazacJavni poziv
za izbor projekata/programa od javnog interesa u kulturi koje realizuju udruženja građana, a koja se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Gornji Milanovac za 2015. godinu


Pozivaju se udruženja građana iz oblasti kulturne delatnosti da dostave projekte/programe od javnog interesa koje realizuju u 2015. godini i koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Gornji Milanovac.


Cilj ovog konkursa jeste obezbeđivanje finansijske podrške od strane Opštine Gornji Milanovac udruženjima građana iz oblasti kulture za realizaciju njihovih projekata/programa koji su od javnog interesa.


Pogledajte, ili preuzmite kompletan tekst poziva u PDF formatu

Preuzmite prijavni obrazac
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!