opstina gornji milanovac

14. januar 2015.
Obaveštenje za poreske obveznike


porez

Poštovani poreski obveznici,


Obaveštavamo Vas da ukoliko ste bili u uslovnom otpisu kamate i mirovanju glavnog poreskog duga u 2013. i 2014. godini da ste u obavezi da od 01.01.2015. godine u 24 mesečne rate izmirite svoj revalorizovani poreski dug koji je do sada bio u statusu mirovanja.


Za vreme plaćanja glavnog poreskog duga na rate poreski obveznik je dužan da redovno plaća tekuće obaveze. Ukoliko u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate, ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate shodno propisu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.


Poresko odeljenje Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!