opstina gornji milanovac

14. januar 2015.
Pomoć oštećenima u poplavama


Izveštaj donatorima i građanstvu i zahvalnost na društvenoj solidarnosti koja opštinu Gornji Milanovac čini prepoznatljivom u čitavoj Srbiji


poplave

Utrošena donatorska i budžetska sredstva za pomoć oštećenima u poplavama


Donatorska novčana sredstva i namenska budžetska sredstva za pomoć oštećenim domaćinstvima u poplavama utrošena su u potpunosti sa poslednjim danom u prethodnoj godini.


Povodom majskih poplava koje su zadesile čitavu Srbiju na namenski račun opštine Gornji Milanovac velikim odzivom i solidarnošću predstavnika gornjomilanovačke privrede, građanstva, udruženja i organizacija, kao i stranih prijateljskih opština sakupljeno je 8.719.699,45 dinara i 14.867,46 evra. (U prilogu je finansijska kartica namenskog računa sa svim donatorskim uplatama).


Finalna republička procena šteta na teritoriji Opštine Gornji Milanovac iznosi 454.598.934,34 dinara, od čega 149.919.962,00 dinara na poljoprivrednom zemljištu, 143.891.091,75 dinara na objektima, 103.866.094,14 dinara na mostovima i 56.921.786,45 dinara na lokalnim i nekategorisanim putevima.


Prema izveštaju gornjomilanovačke Opštinske uprave o realizaciji državnog programa obnove porodičnih i stambenih objekata u majskim i junskim poplavama izdato je ukupno 122 rešenja po kojima je opredeljeno 31.054.000,00 dinara republičkih sredstava. Od toga najveći stepen ugroženosti je šesta kategorija sa ukupno donetih 18 rešenja od toga 10 pozitivnih i 8 negativnih. Od prve do pete kategorije po upravnom postupku je doneto 104 rešenja i to 58 pozitivnih i 46 negativnih.


S obzirom da državnim programima nisu tretirane štete na poljoprivredi niti na pomoćnim objektima, Opština Gornji Milanovac opredelila se da donese posebne programe pomoći oštećenima koji su imali takvu vrstu štete. S obzirom na procenu obima šteta, odlučeno je da se za pomoć poljoprivrednicima opredeli iznos od 15.407.280,00 dinara. Reč je o ukupnim sredstvima obezbeđenim iz donacija i sredstvima obezbeđenim budžetom Opštine Gornji Milanovac. Ova novčana pomoć raspoređena je na 677 poljoprivredna proizvođača, po precizno utvrđenim kriterijumima. Od njih 677 za 25 poljoprivrednika je po posebnom Programu za oštećene ekonomske objekte, upućena novčana pomoć ukupne vrednosti 3.990.000,00 dinara.


Iz stalne budžetske rezerve za oštećene stambene objekte i to za one vlasnike koji su odbijeni po osnovu državnog programa obnove uplaćeno je 1.722.000 dinara za 34 vlasnika, za one koji su štetu imali na potpornim zidovima i kojima je šteta nastala nakon maja 2014. na stambenim objektima ukupno je isplaćeno iz stalne budžetske 470.000 dinara za 11 vlasnika i za obradivo zemljište za one vlasnike koji su zahteve podneli po isteku roka predviđenih programima ukupno 624.240,00 dinara za 35 vlasnika iz stalne budžetske rezerve.


Opština Gornji Milanovac upućuje zahvalnost svim donatorima, građanstvu, a posebno predstavnicima gornjomilanovačke privrede na izraženoj društenoj solidarnosti, što opštinu Gornji Milanovac čini prepoznatljivu u čitavoj Srbiji.


Kompletnu finansijsku karticu možete pogledati ovde.
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!