opstina gornji milanovac

29. decembar 2014.
Održan Opštinski Štab za vanredne situacije


Povodom pojačanih sinoćnih snežnih padavina jutros održan Opštinski Štab za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac


raspodela pomoci

Članovi Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac jutros su analizirali opšte stanje na teritoriji opštine Gornji Milanovac nakon sinoćnih snežnih padavina i najavama o intezivnijim snežnim olujama i mogućim nevremenima za ovo doba godine. Jednoglasnim odlučivanjem , doneti su sledeći zaključci:


Zaključci:


1. Komandant opštinskog štaba upoznao je članove štaba sa Obaveštenjem Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije od 26.12.2014.g.koje se odnosi na podizanje spremnosti i pripremi subjekata, shodno najavljenim većim količinama padavina i stvaranja snežnog pokrivača na teritoriji Republike Srbije i preduzimanju svih aktivnosti u sprovođenju preventivnih i operativnih mera u sklopu jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja.


2. Komandant opštinskog štaba upoznao je članove Štaba sa nalogom Štaba zimske službe JP Putevi Srbije o uvođenju 4.stepena pripravnosti zimske službe na državnim putevima IA, IB i II reda.


3. Štab je konstatovao da je stanje na teritoriji Opštine Gornji Milanovac, izazvano snežnim padavinama uglavnom normalno, osim pojedinih putnih pravaca koji će u toku dana biti očišćeni.


4. Na području grada sve ulice se čiste po prioritetima, komunalne službe funkcionišu normalno tako da je snabdevanje građana, vodom, gasom, grejanjem i telefonima, uredno osim problema sa snabdevanjem električnom energijom na Rudniku i ''Tolića kosi'' koje će u narednih nekoliko sati biti otklonjeni.


5. Obavezuje se JP za puteve opštine Gornji Milanovac da dosledno sprovodi Programa zimskog održavanja puteva iz svoje nadležnosti.


6. Obavezuje se JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac da dosledno sprovodi Programa zimskog održavanja gradskih i prigradskih ulica i naselja prema usvojenim prioritetima


7. Obavezuje se JKP "Gornji Milanovac" da dosledno sprovodi Program zimske službe i redovno preduzima potrebne mere za održavanje visoke brane u Gornjim Banjanima u zimskom periodu.


8. Obavezuje se Odeljenje za poslove mesnih zajednica da Naredbom aktivira sve predsednike gradske i seoskih mesnih zajednica, poverenike i zamenike poverenika civilene zaštite da odmah preduzmu sve potrebne mere na čišćenju nekategorisanih puteva na području svoje mesne zajednice.


9. Nastava u Školama na gradskom i seoskom području se odvija redovno osim u nekoliko izdvojenih odeljenja na seoskom području.


10. Svi članovi Opštinskog štaba, su dobili konkretna zaduženja za preduzimanje aktivnosti iz svoje nadležnosti u narednom zimskom periodu.


11. Redovno dostavljati Izveštaje o stanju na teritoriji opštine, Okružnom štabu za vanredne situacije u Čačku i Operativnom centru za vanredne situacije u Čačku.


12. Apeluje se na sva pravna i fizička lica da preduzmu zakonsku obavezu čišćenja snega ispred svojih poslovnih i privatnih zgrada i objekata.


13. Angažovati opštinske inspekcijske službe na kontroli sprovođenja ovih aktivnosti.


14. Zadužuje se Centar za socijalni rad, Organizacija Crvenog krsta i Dom zdravlja Gornji Milanovac, da se u saradnji sa predsednicima mesnih zajednica, angažuju na pružanju zdravstvene i socijalne pomoći naročito starim i bolesnim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac.


15. Obavezuje se Odeljenje za društvene delatnosti da prati stanje u svim školama i predškolskim ustanovama na teritoriji Opštine Gornji Milanovac na nesmetanom funkcionisanju u zimskim uslovima (grejanje, čišćenje snega, održavanje prilaza i dvorišta škola, čišćenje krovnih konstrukcija od snega i leda, održavanje vodovodne,elektro i gasne instalacije, rasvete i dr.)


16. Obavezuje se a.d. Rudnik i flotacija "Rudnik" da kontinuirano vrši održavanje i osmatranje visoke brane broj 9 "Rudnik" u zimskom periodu.


17. Obavezuju se ''Elektrodistribucija i ''Telekom'' na području opštine Gornji Milanovac, da preduzmu sve mere za nesmetano pružanje elektro i telekomunikacionih usluga stanovništvu u predstojećem zimskom periodu.


Sednica štaba je završena u 09,15 časova.


OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
KOMANDANT
Milisav Mirković
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!