opstina gornji milanovac

16. septembar 2014.
Održan 4. Koordinacioni sastanak na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj"


Danas je u Opštini Lučani održan četvrti po redu sastanak koordinacionog tima i predstavnika opštinskih uprava tri partnerske opštine – Gornji Milanovac, Lučani i Arilje angažovane na projektu "Naša imovina podržava naš razvoj" finansiran kroz program Exchange 4 sredstvima iz fonda Evropske unije.


U toku je sedmi mesec realizacije projektskih aktivnosti i pred članovima koordinacionog i projektskog tima našao se tzv. Interim report – izveštaj na polovini realizacije projekta koji na precizan način, potkrepljen činjenicama, odnosno podacima, prikazuje realizovane aktivnosti, trenutne i one koje su u planu. Čeka se saglasnost Delegacije Evropske unije na poslati izveštaj. Na sastanku je iznet opšti zaključak monitoring posete u avgustu mesecu koja je dala pozitivnu ocenu i povoljne komentare na dosadašnji tok realizacije projekta i sa ovim rezultatima za sada možemo biti zadovoljni.


Može se konstatovati da je veći deo planiranih aktivnosti uspešno sproveden. Vremenski rok za realizaciju svake aktivnosti je uglavnom ispoštovan, iako postoje određena kašnjenja, koja ipak nisu uticala na dosadašnji tok realizacije projekta. Saradnja između partnera i članova projektnog tima je na visokom nivou i u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji. Donošenjem pravnih akata - odluka i pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta formirane su službe za upravljanje imovinom.


U prilogu opširnije...
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!