opstina gornji milanovac

13. maj 2019.
Dežurne ekipe u pripravnosti usled najavljenih obilnih padavina


Danas je održana 13. sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije, na kojoj je jednoglasno usvojeno pet tačaka.


gm

Usvojen je Predlog operativnog plana za zaštitu od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Gornji Milanovac za 2019. god. Načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije Milorad Dimitrijević je rekao da su, s obzirom na najavu obilnih padavina u periodu od 13. do 17. maja, u saradnji sa članovima Štaba, već preduzete mere predostrožnosti. Upućeno je upozorenje svim subjektima zaštite i spasavanja o mogućem angažovanju u ovom periodu, kontaktirani su poverenici Civilne zaštite na teritoriji naše opštine, gde su evidentirana kritična mesta na kojima je moguće da dođe do izlivanja potoka i reka. Sve službe biće u pripravnosti i sa oprezom dočekati obilne padavine.


gm

Prihvaćena je Informacija o funkcionisanju sistema odbrane od grȁda na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Šef kancelarije za poljoprivredu Milka Nedeljković rekla je da je trenutno u funkciji 20 protivgradnih stanica, i naglasila obavezu stavljanja u funkciju još 3 protivgradne stanice na kojima nedostaju protivgradni strelci.


gm

Usvojen je Plan za sprovođenje mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na teritoriji naše opštine. Komandir Područne vatrogasno-spasilačke jedinice Radojko Joksić upozorio je na alarmantno povećanje intervencija vatrogasnih jedinica u odnosu na prošlu godinu. U prošloj godini obavljene su 34 intervencije, angažovano je 95 vatrogasaca, a površina koja je gorela iznosila je 13 hektara. Ove godine, do kraja aprila, bilo je čak 54 intervencije, angažovano je 183 vatrogasca, a površina zahvaćena požarom iznosila je 66 hektara.


Nakon iznesenih alarmantnih podataka o povećanju vatrogasnih intervencija, Predsednik opštine Dejan Kovačević je naglasio da je neophodno preduzeti oštrije mere kažnjavanja i sankcionisanja, kako bi došlo do smanjenja požara uzrokovanim nemarnim ponašanjem.


Opštinski štab za vanredne situacije upozorava stanovništvo opštine Gornji Milanovac da je u obavezi da sprovodi preventivne mere zaštite od požara. Lice koje spaljivanjem ostataka strnih useva, smeća, na otvorenom prostoru i u blizini šuma ili spaljivanjem biljnih ostataka, izazove požar, dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.


Prihvaćeno je da Opštinska uprava pripremi Nacrt odluke o uslovima i mogućnostima za podsticanje i razvoj dobrovoljnog vatrogastva na teritoriji opštine Gornji Milanovac i dostavi Skupštini opštine na usvajanje.


Članovi Štaba usvojili su i predlog za obrazovanje stručno-operativnih timova Opštinskog štaba za vanredne situacije. Predloženo je da se, pored 5 postojećih stručno-operativnih timova, formira još 6, kako bi se još efikasnije preduzimale mere i aktivnosti u slučaju vanrednih situacija i neželjenih događaja.


Povratak na: Saopštenja


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!