opstina gornji milanovac

12. decembar 2014.
Održana sednica Opštinskog veća


Većnici Opštinskog veća danas su usvojili sva predložena kompromisna rešenja


opstinsko vece

Današnjim razmatranjem i usvajanjem već pripremljenih predloga Planova rada sa finansijskim planom za novu 2015. godinu svih javnih preduzeća i ustanova, kao i mesnih zajednica na teritorji Gornji Milanovac, ispoštovani su svi zakonski predviđeni rokovi. Tako da pored na vreme usvojenog budžeta i danas usvojenih predloga planova, za koje se pretpostavlja da će imati i podršku odbornika Skupštine opštine krajem decembra, obezbeđen je u potpunosti normalan rad i utrošak planiranih sredstava već od prvog meseca u novoj nastupajućoj godini, ocena je predsednika opštine Milisava Mirkovića sa danas održanog Opštinskog veća.


O predlozima planova rada za nastupajuću godinu govorili su rukovodioci Javnih preduzeća za puteve, izgradnju, komunalno i vodosnabdevanje, sportskih aktivnosti, kao i ustanove Dom zdravlja, Apoteka, Muzej, Turistička organizacija, Centar za socijalni rad, Kulturni centar, Biblioteka i PU "Sunce". Gornjomilanovačka javna preduzeća u narednoj godini će se uglavnom baviti investicijama u skladu sa svojim nadležnostima i raspoloživim sredstvaima, dok će kod kulturnih Ustanova dobar deo godišnjeg plana i programa biti posvećen i podređen pripremama za obeležavanja velikog jubileja - Dva veka od podizanja Drugog srpskog ustanka u Takovu.


Na današnjoj sednici dosta pažnje bilo je posvećeno merama podrške gornjomilanovačkom Domu zdravlja na kojima je intezivno radila opštinska radna grupa koju je formirao predsednik opštine. A prema njegovim rečima, realno stanje u zdravstvu nije generalno dobro na nivou republike, ali da je stanje našeg Doma zdravlje od velikog značaja za sve nas koji ovde živimo tako da moramo zajednički iznaći način da se problemi u Domu zdravlja konačno reše. Predložene mere opštinske radne grupe se tiču rešavanja statusa i nadoknada za 29 predstavnika lekara, medicinskog i nemedicinskog osoblja koji nisu ažurirani u republički fond zdravstvenog osiguranja, za njihova primanja ukupno je potrebno dva miliona i sto hiljada dinara mesečno, odnosno 25 miliona godišnje. Dodatno, imajući u vidu da sredstva nisu isplaćena za ovu godinu i 5 miliona iz 2013. godine, zatim, jedan broj mladih stručnih lekara se opredilio da tuži i time namiri svoje zarađene plate, što dodatno blokadom računa opterećuje normalan rad ove ustanove. Predsednik je informisao većnike, takođe, da se rukovodstvo do sada nije opredelilo na koji način da sanira svoje poteškoće dodatno pošto ne postoji dobra međusobna saradnja pravne, finansijske službe sa medicinskim osobljem.


- "Mi smo se opredelili za jedno kompromisno rešenje na predlog ove radne grupe, predvođene načelnicom Opštinske uprave, najpre da se reši pitanje sistematskog pregleda sa Bolnicom i da se napravi reprogram duga i da se ubuduće procentualno reguliše koliko kome sredstava pripada, kao i da se sistematski pregledi zaposlenih vrate i realizuju po firmama. Sledeće rešenje je da se opštinskim sredstvima od janura 2015. godine, za početak 7 miliona planiranih, a onda i rebalansom dodatnim sredstvima, započne redovna isplata i za njih 29 koji su neažurirani uz predhodno potpisivanje Sporazuma o mirovanju zaostalog duga i da se taj dug u 2016. godini nadoknadi, a da do tada ne bude otpuštanja, istovremeno poštujući republičku Odluku da nema novog primanja i da se time obezbedi normalan rad svih ambulanti na čitavom gornjomilanovačkom terenu. Naravno, tu mora postojati puna saradnja ove radne grupe i predstavnika stručnih ljudi koje treba da predloži Upravni odbog ove ustanove. Meni ostaje za obavezu, naglasio je predsednik Mirković, da se što pre organizuje sastanak rukovodioca Bolnice i Doma zdravlja, predstavnika upravnih odbora, ministarstava i zdravstvenog osiguranja i članova formirane radne grupe, kako bi ovu situaciju ne samo prevazišli, već i u dobroj meri rešili. Takođe će biti obavljeni i razgovori sa predstavnicima privrede gde egzistiraju pojedine ambulane npr. u Takovu, Metalcu, ROC Rudnik, da i oni jedan deo finansijski pomognu imajući u vidu da su to privatne firme, kao i da apelujemo na privredu koliko su u mogućnosti da i oni jedim delom opreme pomognu ovu ustanovu. Generalno mora se dovesti u red sve od participacije usluga, zarada, do kolektivnih i međuslužbenih odnosa Bolnice i Doma zdravlja, zaključak je većnika.


Oni su danas informisani i da je oko 4 miliona dinara novčane pomoći raspoređeno za 25 poljoprivrednih proizvođača za saniranje štete na pomoćnim objektima. Takođe, članovi Veća su informisani da će predlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata biti upućen na doradu formirane komisije koja će biti dopunjena pored nadležnih iz opštine i sa predstavnicima mladih, inspekcije, policije, zainteresovanih ugostitelja, tako da se dođe do nekog realnog rešenja, uz opasku da se to trebalo regulisati jedinstveno na nivou republike.


-"Moje lično mišljenje je da su mladi donekle obezbeđeni u lokalima što od vlasnika tih ugostiteljskih objekata, drugova, obezbeđenja, da je opasnije da pribegnu odlasku u druge gradove i dovodu sebe u opasnost od saobraćajnih nezgoda, ali isto tako sam mišljenja da vreme treba i ograničiti, rekao je po ovom pitanju predsednik opštine. Obaveza nam je da pronađemo pravu meru jer treba čuti i mlade ne treba im sve uskratiti, nisu ostvarili zaposlenja, nisu rešili neka egzistencijalna pitanja, još im uskratiti i da provode neko vreme u kafićima, pa nije ni to dobro, generalno mislim da nam je omladina dobra i da treba čuti i njihov glas, mišljenja je predsednik opštine.


Takođe na današnjoj sednici bilo je reči i o besplatnom prevozu penzionera starijih od 65 godina u autobuskom saobraćaju na teritoriji opštine, kao i o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i o drugim temama kojih je danas preko četrdeset bilo na dnevnom redu.


opstinsko vece    opstinsko vecePovratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!