opstina gornji milanovac

16. septembar 2014.
Isplata stanovništvu pogođenom poplavama

Počela isplata gornjomilanovačkom stanovništvu pogođenom poplavama u Srbiji iz dobrotvornih fondacija.


Od juče je počela isplata novčane pomoći za dvadeset i pet gornjomilanovačkih porodica koje su ispunile uslove po konkursu u okviru projekta "Podrška stanovništvu pogođenom poplavama u Srbiji, a koji realizuju dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve "Čovekoljublje" u partnerstvu sa Catholic Relief Servise i podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.


Evidentiranje, popunjavanje obrazaca i tehničke poslove prikupljanja dokumenta po službenoj dužnosti za ove dobrotvorne fondacije izvršili su službenici Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac. Konkurisalo je preko šezdeset osoba, s time da je 25 ispunjavalo konkursne uslove i dobilo po 28.000 dinara predviđene novčane pomoći, a po kriterijumu ovih dobrotvornih fondacija.


Prema uslovima konkursa pravo na prijavu imala su domaćinstva koji imaju člana porodice koji je nosilac prava na novčanu socijalnu pomoć ili domaćinstva koji imaju člana porodice koji je nosilac prava na dečji dodatak, domaćinstava čija su ukupna mesečna primanja manja od 25.000 dinara i domaćinstva koja imaju člana porodice sa invaliditetom, a ukupna primanja u domaćinstvu ne prelaze 34.000 dinara.


Prednost na ovom konkursu imala su domaćinstva koja žive u prizemnim stambenim objektima, staračka domaćinstva, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.
Povratak na: Saopštenja
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!