opstina gornji milanovac

Srednja preduzeća


1. "BELCOM" d.o.o.
ul. Rudnička br. 10
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 720 546
e mail: office@belcom.rs
MB: 06473237

2. "9. septembar" d.o.o.
ul. Velereč bb
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 700 200
e mail: info@9septembar.com
MB: 17106341

3. "Foka" d.o.o.
ul. Kragujevačka br. 10
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 720 635
e mail: office@foka.rs MB: 17532278

4. "Lika" d.o.o.
ul. Korčaginova br. 98
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 713 119; 032/ 718 299
MB: 07370067

5. "METALAC" AD
ul. Kneza aleksandra 212
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 770 300
e mail: metalac@metalac.com
MB: 07177984

6. "METALAC-PROLETER"AD
ul. Miloša Velikog 12
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 717 290; 032/ 711 545
e mail: milan.janicijevic@metalac.com
MB: 07176929

7. "METALAC BOJLER" d.o.o.
ul. Ljubićska br. 1
32300 Gornji MIlanovac
Kontakt telefon: 032/ 717 432
e mail: bojler@metalac.com
MB: 20100249

8. "METALAC MARKET" d.o.o.
ul. Kneza Aleksandra br. 212
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 770 336
e mail: internetprodavnica@metalac.com
MB: 20108363

9. "METALAC PRINT" d.o.o.
ul. Kneza Aleksandra br. 212
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 770 311
e mail: metalac@metalac.com
MB: 20108452

10. "METALAC TRADE"
ul. Ljubićska br. 1
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 717 430
e mail: metalactrade@metalac.com
MB: 17275747

11. "Polydor" d.o.o.
ul. Lomina br. 11
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 011/ 2461 138
e mail: tirazno@polydor.co.rs
MB: 07854277

12. "S - GROUP" d.o.o.
Nova industrijska zona
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 722 700; 032/ 722 350
e mail: office@s-group.rs
MB: 17190008

13. "SL Takovo usluge" d.o.o.
ul. Radovana grkovića bb
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 711 096
MB: 08704147

14. " Flint Group Balkan"
ul. Radovana Grkovića br. 24
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 771 091; 032/ 720 490
MB: 17472267

15. "RUDNIK"EXPORT-IMPORT MODNA KONFEKCIJA A.D.
ul. Kragujevačka br. 17
32300 Gornji Milanovac
Kontakt telefon: 032/ 725 711
MB: 07178026logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!