opstina gornji milanovac

Poljoprivreda


OPŠTE


Površina opštine Gornji Milanovac iznosi 83.613 ha, od čega je poljoprivredno zemljište 54.755 ha (ili 65,5%), dok obradivo poljoprivredno zemljište zauzima 49.469 ha (odnosno 59,2% od ukupne površine opštine). Područje opštine Gornji Milanovac odlikuje se prirodnim karakteristikama pogodnim za proizvodnju voćarskih kultura (sa naglaskom na tradiciju gajenja šljive i jabuke), krompira i stočarsku proizvodnju.


Poljoprivrednu proizvodnju opštine Gornji Milanovac karakteriše usitnjenost poljoprivrednih gazdinstava, zastarela poljoprivredna mehanizacija, mala primena agrotehničkih mera, slaba organizovanost poljoprivrednih proizvođača i niska produktivnost u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje.


poljoprivreda gornji milanovac

Stanovništvo opštine Gornji Milanovac uglavnom se poljoprivredom bavilo kao dopunskom delatnošću, dok mu je rad u prehrambenoj, mašinskoj, hemijskoj i tekstilnoj industriji bio osnovni izvor prihoda. U periodu tranzicije, kada je došlo do privatizacije većine preduzeća, koja je sa sobom donela i otpuštanje velikog broja zaposlenih u industriji, mnogi se poljoprivredi ponovo okreću kao osnovnoj delatnosti. Poljoprivredne grane kojima se stanovništvo najviše bavi su: stočarstvo, voćarstvo i ratarstvo.


Poljoprivredno zemljište je najvećim delom u privatnom posedu i ukupna površina iznosi 49.469 ha. Od ove površine, 36% otpada na oranice i bašte, 30% na livade, 23% na pašnjake i 11% na voćnjake, a prosečna veličina parcele je 0,45.24 ha. Upravo male parcele i sve veće usitnjavanje poseda deobom (nasleđivanjem) zemljišta predstavljaju prepreke za intezivniju i savremeniju poljoprivrednu proizvodnju. Takođe, na teritoriji opštine postoji veliki broj staračkih domaćinstava koja nisu u mogućnosti da obrađuju svoje posede.


STANJE I ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA


Stanje vegetacije, posebno šuma, u slivnom području reka i stepen ogoljenosti zemljišta određuju količinu vode koja će oteći rekama, što je posebno važno zbog mogućnosti pojave poplava u kotlinama reka. Tako je najplodnije zemljište u ravnicama pored reka Kamenice, Čemernice, Dičine, Gruže, Kačera i Dragobilja izloženo plavljenju. Obilne padavine u vrlo kratkom periodu često su prouzrokovale poplave i velike štete na oranicama u ovom području. Takođe, u brdsko-planinskom području koje zauzima najveći deo opštine, suša nanosi sve veće štete, što se posebno odrazilo na visinu i kvalitet prinosa poljoprivrednih useva 2003, 2007, kao i 2011.godine.


Na teritoriji opštine postoji 25 protivgradnih stanica, od kojih su 22 aktivne. Jedna od opasnosti sa kojima se opština suočava je i erozija, koja različitim intezitetom napada 96,8% ukupne teritorije, što znači da je od erozije pošteđeno svega 3,2% opštinske teritorije. Kao mere zaštite preduzimaju se: pošumljavanje, podizanje višegodišnjih zasada i travnjaka, zabrana preoravanja parcela ugroženih jačom erozijom, uvođenje plodosmena i drugo.


STOČARSTVO


U Gornjem Milanovcu stoka se uglavnom uzgaja na privatnim poljoprivrednim gazdinstvima i to je proizvodnja koja je slabo tržišno orijentisana – okrenuta je, pre svega, podmirivanju sopstvenih potreba. Zbog toga su i rasni sastav i brojno stanje na niskom nivou. U tom smislu, razvoj stočarstva treba planirati u pravcu unapređenja rasnog sastava u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu, što bi dovelo do povećanog obima prizvodnje kvalitetnog mleka, odnosno mesa i obezbeđivanja konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda.


Prema popisu iz 2002. godine, na teritoriji opštine Gornji Milanovac stočni fond izražen u brojkama izgledao je ovako:


poljoprivreda gornji milanovac

U saradnji sa lokalnom samoupravom 33 mini-farme biće obuhvaćene projektom "Postizanje EU kvaliteta mleka" u cilju stručnog osposobljavanja farmera u oblasti nege i zaštite krava muzara.


poljoprivreda gornji milanovac

VOĆARSTVO


Na području opštine Gornji Milanovac pod voćnim zasadima nalazi se 5.563 ha. Najveće površine su pod šljivom, jabukom i malinom. Najznačajniji otkupljivački i prerađivački kapacitet predstavljao je PIK "Takovo" sa mnogobrojnim kooperantima, dok je danas taj broj zanemarljiv, pa su voćari prinuđeni da se sami snalaze za plasman svojih proizvoda.


Malinari sa teritorije opštine Gornji Milanovac osnovali su udruženje "Suvoborska malina" i priključili se Uniji malinara, kako bi proizvedenu malinu lakše i brže plasirali na tržište i kako bi poslovali pod istim uslovima kao i proizvođači maline iz susednih malinarskih regiona u Srbiji.


poljoprivreda gornji milanovac

RATARSTVO


Na području opštine Gornji Milanovac pšenica, kukuruz, krmno bilje i povrće gaje se na poljoprivrednim gazdinstvima u privatnom posedu i isključivo za sopstvenu potrošnju. Tržišno orijentisana je proizvodnja krompira. Međutim, i ratarstvo, odnosno proizvodnja krompira, obavljaju se zastarelom mehanizacijom i uz malu primenu savremenih agrotehničkih mera, koje bi ovu proizvodnju unapredile, učinile kvalitetnijom i finansijski isplativijom. Veće količine kabaste stočne hrane proizvode se na livadama i pašnjacima.


poljoprivreda gornji milanovac

poljoprivreda gornji milanovacPovratak na: PoljoprivredaĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!