opstina gornji milanovac

Mere i Program podrške opštine Gornji Milanovac za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja


Opštini Gornji Milanovac realizuje Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na području opštine. Sastavni deo ovog Programa je i "Program razvoja poljoprivrede", koji podrazumeva iskorišćavanje prirodnog potencijala sa ekološki čistih područja i razvijanje mogućnosti za proizvodnju zdrave hrane, a kroz:
– program očuvanja i unapređenja voćarske proizvodnje subvencionisanjem analize zemljišta na ph vrednosti u cilju poboljšanja kvaliteta zemljišta, kao i nabavku sertifikovanog sadnog materijala u cilju podizanja novih zasada;
– program unapređenja stočarstva subvencionisanjem veštačkog osemenjivanja krava plotkinja, kao i nabavke rasnih grla stoke;
– program podrške interesnom udruživanju poljoprivrednika radi ostvarivanja njihovih ekonomskih interesa u smislu organizovanog načina proizvodnje, otkupa i nastupa na tržištu;
− program ruralnog razvoja putem podrške ekonomski atraktivnim programima na nivou lokalne zajednice;
– program unapređenja stručnog znanja i informisanosti poljoprivrednih proizvođača organizovanjem stručnih predavanja, poseta sajmovima, studijskih putovanja.


poljoprivreda gornji milanovac

Za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na Gornjomilanovačkom području ovogodišnjim budžetom (2014.godinu) predviđeno je 20.000.000. dinara. Od tog iznosa, za posticajna sredstva, izdvojeno je 13.950.000, za protivgradnu zaštitu 3.750.000 dinara (nadoknade za strelce 1.750.000 i nabavku protivgradnih raketa 2.000.000), kalcifikacija zemljišta 1.000.000, veštačko osemenjavanje krava 1.000.000, edukacija poljoprivrednih proizvođača 100.000 i dotacija udruženjima 200.000 dinara.


Opštinska podsticajna sredstva plasiraće se preko Agrarnog budžeta i na taj način će se ovi programi podržati, a sufinansiranjem primarne poljoprivredne proizvodnje stimulisaće se njen razvoj na teritoriji opštine Gornji Milanovac.


Na osnovu ovog Programa raspisuje se javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava, a nakon sprovedenog konkursa na osnovu zakonske procedure o ispunjenosti uslova, donosi se i konačna odluka o podeli sredstava poljoprivrednim proizvođačima. Poljoprivrednici konkurišu za sredstva kojima će izvršiti nabavku nove mehanizacije, opreme za navodnjavanje i nabavku sadnog materijala.


Sa poljoprivrednicima kojima budu odobrena sredstva prema propisanom konkursu, predsednik opštine potpisuje Ugovor o međusobnim pravima i obavezama vezano za korišćenje bespovratnih podsticajnih sredstava.


Pravo na ovu finansijsku podršku, imaju poljoprivredni proizvođači koji se aktivno bave poljoprivrednom proizvodnjom, pod uslovom da je poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom. Drugi važan uslov je da su poljoprivredna gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji opštine Gornji Milanovac upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava po osnovu prava svojine, odnosno zakupa poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji opštine Gornji Milanovac na kojem se aktivno bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Povratak na: PoljoprivredaĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!