opstina gornji milanovac

Opštinske investicije


1. Dogradnja aneksa Predškolske ustanove "Sunce"


Realizacijom projekta dogradnje aneksa Objekta br 1. u ul. Vuka Karadžića kojim rukovodi Predškolska ustanova "Sunce" na duži rok biće rešen problem prijema dece predškolskog uzrasta i odvijanja nastave u jedinoj predškolskoj ustanovi u gradu.


Naime, od osnivanja pa do danas, najveći problem Predškolske ustanove "Sunce" je nedostatak prostora imajući u vidu veliki broj roditeljskih zahteva za prijem dece na koje ova ustanova ne može adekvatno da odgovori, kao i standarde propisane zakonom. Broj dece koja ostanu neupisana poslednjih godina varira između 100 i 120. Radi rešavanja ovog dugogodišnjeg problema tokom 2015. godine izrađeni su urbanistički i Glavni projekat dogradnje aneksa Objekta br 1. u ul. Vuka Karadžića. Projektom su predviđene dodatne prostorije ukupne površine 501 m2, odnosno tri nove jedinice za decu uzrasta vrtića i jednu jaslenu grupu na prizemlju i suterenu objekta, kao i potreban ekonomski i pomoćni prostor u suterenu. Ukupna vrednost svih radova prema predmeru i predračunu glavnog projekta je oko 35.500.000 dinara.


Početkom 2016. godine Opština je obezbedila neophodne dozvole i saglasnosti i u budžetu su planirana sredstva za početak radova. Realizacijom projekta obezbediće se oko 100 dodatnih mesta, objekat će postati komforniji, funkcionalniji, bezbedniji i stvoriće se uslovi za prijem sve predškolske dece po jednakim uslovima.


2. Obeležavanje jubileja i revitalizacija kulturno–istorijskih spomenika i objekata u Gornjem Milanovcu i Takovu


U okviru obeležavanja velikog jubileja – dva veka od početka Drugog srpskog ustanka, opština Gornji Milanovac nastojala je da preduzme sve što je u njenoj moći da se ovaj datum obeleži dostojanstveno i u skladu sa značajem koji ima ne samo za ovu opštinu, već i za srpski narod i sticanje srpske državnosti uopšte. Uspešno je realizovan veliki broj aktivnosti i pri tom se vodilo računa da sva znamenita mesta i kulturni spomenici posvećeni ovom događaju kao i obližnja infrastruktura zasijaju u punom sjaju za vreme proslave, ali da sa druge strane ostanu uređeni i nakon završetka proslave, odnosno da građani od ovih investicija imaju dugotrajnu korist.


Najviše sredstava usmereno je na znamenito mesto "Takovski grm", u selu Takovo. Obnovljeni su objekti i spomenici koji doprinose očuvanju sećanja na značaj i izuzetnost ustaničkih aktivnosti:


- izvršena je adaptacija i modernizacija Muzeja Drugog srpskog ustanka u Takovu, a radovi su obuhvatili i uvođenje grejanja, adaptaciju mokrog čvora, radove na drenaži;- radovi na zameni krovnog pokrivača i parternom uređenju Crkve Svetog Đorđa (crkve brvnare u kojoj su se, na Cveti 1815. godine, okupljeni ustanici pričestili i zakleli na vernost Milošu Obrenoviću) obuhvatili su uređenje staze u porti, stacioniranje spomenika, saniranje kapije, česme i uređenje zelenih površina u kompleksu oko crkve;


Pre Posle


- u spomen kompleksu i neposrednom okruženju "Takovskog grma", mesta gde je ustanak zvanično podignut, izvršena je sanacija suvenirnice, spomen – česme, bunara i mokrog čvora, memorijalni kompleks je ograđen i obnovljeni su prilazi, kapija i ulaz u kompleks, asfaltirana je bina, a izvršena je i restauracija same kompozicije "Takovski ustanak", koja je delo našeg istaknutog umetnika Petra Ubavkića, kao i prilaz ka njoj.


Pomenuti radovi izvedeni su u skladu sa projektom dokumentacijom i na osnovu odobrenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda. Takođe, vodilo se računa da se uz objekte obezbedi i adekvatan propratni mobilijar i oprema (javna rasveta, klupe, korpe za smeće i sl.).


U sklopu priprema za obeležavanje jubileja izvršena je rekonstrukcija objekta i parterno uređenje Muzeja rudničko – takovskog kraja u Gornjem Milanovcu. Radovi su obuhvatili: fasaderske i molersko – farbarske radove, radove na prepokrivanju i sanaciji oluka, rekonstrukciju ulaza u objekat, uklanjanje dotrajalih sadnica i niskog rastinja, nasipanje humusa i ozelenjavanje površina oko objekta.


Kako bi, povodom jubileja, Gornji Milanovac spremno i u punom sjaju dočekao brojne goste, uređene su brojne javne zelene površine, ulazi u grad, zamenjena su dotrajala autobuska stajališta i postavljena je odgovarajuća turistička signalizacija i info table.        3. Izgradnja objekta Osnovne škole i Mesne kancelarije u Semedraži


Usled izgradnje autoputa E 763 Beograd – Južni Jadran, deonica 3: Takovo – Preljina došlo je do eksproprijacije i rušenja objekta škole "Kralj Aleksandar I" - izdvojeno odeljenje Semedraž. Resorno ministarstvo odobrilo je izgradnju nove škole i kroz postupke javnih nabavki pribavljeni su zemljište, projektno-tehnička dokumentacija i odabrani su izvođači radova na novom objektu. Radovi su izvođeni fazno tokom 2015. godine i objekat bi uskoro trebalo da dobije upotrebnu dozvolu, a izvršena je i nabavka osnovnog nameštaja i opreme.


Objekat se sastoji od suterena i prizemlja ukupne bruto površine oko 355 m2. U suterenu je planirana kotlarnica sa prostorijom za ogrev i otvorenom nadstrešnicom, dok je prizemlje podeljeno na dve celine koje imaju odvojene ulaze i nezavisno funkcionišu: u jednoj se nalaze prostorije škole, a u drugoj prostorije namenjene obavljanju poslova mesne kancelarije.


  

  4. Rekonstrukcija Spomen-parka "Brdo mira"


Projekat rekonstrukcije spomen parka "Brdo mira" ima za cilj da vrati nekadašnji sjaj ovog kompleksa koje je jedno je od prepoznatljivih obeležja grada Gornjeg Milanovca. Kompleks je podignut u periodu između 1961. i 1966. godine, kada je na prostoru od 4,5 ha zasađeno oko 3000 stabala drveća i ukrasnih sadnica. Kao takav, sa jedne strane predstavljao je pravu botaničku baštu koja dominira pejzažom grada i ima izuzetan ekološki, turistički i rekreativni značaj. Sa druge strane, reč je o svojevrsnom "muzeju pod otvorenim nebom" sa nizom spomeničkih celina koje čuvaju sećanje na borce i istaknute ličnosti koje su u različitim istorijskim razdobljima svoj život dale za odbranu slobode. Međutim, nedovoljna obezbeđenost i neusklađenost odnosa celina, uz neodgovarajuće održavanje, doveli su do degradacije celokupnog kompleksa – oskrnavljeni su brojni spomenici, usled sleganja i klizanja terena devastirane su staze i platoi, dok su sušna leta, klimatske promene i bolest koja je zahvatila stabla, uticale da samo tokom 2013. i 2014. godine bude posečeno preko1000 stabala.


Prepoznajući značaj i neophodnost rekonstrukcije ovog kompleksa, rukovodstvo opštine je krajem 2013. godine započelo aktivnosti na utvrđivanju i analizi stanja terenu i prikupljanju saglasnosti i dozvola za početak rekonstrukcije. Nakon završetka tenderske procedure, preduzeće "Home plan" d.o.o. iz Beograda izradilo je glavni projekat rekonstrukcije spomen parka. Projektom je zadržan osnovni koncept parka koji je definisan kao memorijalni kompleks sa tri osnovne celine (spomen kosturnica, spomenik norveškim internircima i vegetacija). U skladu sa tim, nakon čišćenja i pripreme terena, prvenstveno je predviđena rekonstrukcija komunalne infrastrukture i instalacija, zatim konzervacija i restauracija postojećih spomenika, staza i platoa u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, kao i revitalizacija vegetacije i obogaćivanje zatečenih biljnih resursa. Sa druge strane, projekat predviđa da kompletan prostor bude dopunjen dodatnim turističkim, rekreativnim i edukativnim sadržajima, ali tako da oni ne remete karakter spomen-parka i da istovremeno afirmišu kompleks za širi auditorijum i svakodnevnu upotrebu. Konkretno, to podrazumeva sledeće:


- izgradnju trim staza koje se prostiru pretežno po obodu kompleksa, kao i rekreativnih objekata duž njih (teretana na otvorenom);
- izgradnju letnje učionice – amfiteatra na otvorenom za održavanje časova u prirodi, a koja je istovremeno i vidikovac sa pogledom na planinu Vujan;
- Norveška planinska kuća, kao jedno od spomen obeležja kompleksa, zadržava svoju sadašnju namenu, renovira se u arhitektonsko-građevinskom smislu i pruža mogućnost za postavke stalnih ili privremenih tematskih fotografija;
- Veliki broj različitih biljnih vrsta koji se nalazi u kompleksu, planirano je da rekonstrukcijom bude dodatno obogaćen, a pojedine biljne grupacije su posebno tretirane u zoni arboretuma- male botaničke bašte.


Imajući u vidu brojnost i raznosvrsnost sadržaja, posebna pažnja usmerena je na to da se obezbedi povezanost i celovitost kompleksa, što će biti pre svega biti ostvareno rekonstrukcijom postojeće centralne, pristupne staze i izgradnjom novih uz postojeće, u skladu sa konfiguracijom terena i postojećom vegetacijom. Takođe, predviđeni su i adekvatni prateći sadržaji poput rekonstrukcije javne rasvete, ograđivanja i obezbeđenja parka, postavljanje urbanog mobilijara (klupa za odmor, osmougaonih senika sa stolom i klupama, korpi za otpatke i sl.), info-panoa sa mapama i info tabli sa informacijama o spomeničkim celinama i biljnim vrstama, suvenirnica, uređenje parkinga, instalacije za zalivanje, sanitarni čvor.


Prema glavnom projektu, ukupna predračunska vrednost svih planiranih radova, nabavke vegetacije i pratećeg mobilijara je oko 70.000.000 dinara. Radovi se mogu izvoditi fazno, prema prioritetima i u skladu sa obezbeđenim finansijskim sredstvima. Do sada je za radove iz budžeta izdvojeno oko 31.000.000 dinara. Sredstva su utrošena za radove na pripremanju terena – seču i uklanjanje obolelih stabala, ravnjanje terena, zamenu stare vodovodne i kanalizacione mreže i postavljanje elektroinstalacija za buduće osvetljenje kompleksa; stare staze i platoi su potpuno uklonjeni, a na novim se završava polaganje obloga od kamene kocke uz rekonstrukciju pristupne staze sa stepeništem i izradu parapetnih zidova. Nabavljen je i deo sadnica lišćarskog i četinarskog drveća, tako da će uskoro početi i radovi na ozelenjavanju.


5. Izgradnja nove industrijske zone "Srčanik"


Opština Gornji Milanovac, u saradnji sa stručnim službama Opštinske uprave, krenula je u realizaciju ideje za formiranje nove radne zone sa kvalitetnom opremljenošću građevinskih parcela kako bi se stvorila mogućnost dolaska domaćih i stranih investitora koji bi sa sobom doveli nove tehnologije, znanje i organizaciju.


Imajući u vidu smernice iz Prostornog plana, uzimajući u obzir blizinu trase Koridora 11, kao i varijante pristupne saobraćajnice utvrđene idejnim rešenjem veze petlje "Takovo" i Ibarske magistrale koje je sačinio saobraćajni institut "CIP", izabrana je lokacija na području katastarske opštine Klatičevo – potes Srčanik.


Nakon izrade Studije opravdanosti doneta je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za novu radnu zonu "Srčanik" na osnovu koga će direktno moći da se izdaju lokacijski uslovi za izgradnju.


Poštujući zakonsku proceduru za donošenje Plana, 9. marta je završen javni uvid i nakon održavanja javne sednice Komisije za planove i eventualnih izmena ukoliko ih bude, Nacrt plana će biti upućen Skupštini na usvajanje.


Formiranjem ove zone omogućiće se otvaranje novih radnih mesta za stanovnike opštine, unaprediće se kvalitet života i sprečiće se migracija stanovništva u veće gradove.


Površina obuhvata Plana je 32ha i 20ari, od toga 30ha, 54 ara i 12m2 je zemljište u privatnom vlasništvu predviđeno za novu izgradnju.


Na nivou Plana definisane su površine javne namene i površine ostale namene, kao i uslovi njihovog korišćenja:


- površine javne namene, obuhvataju 5ha, a u okviru površina javne namene nalaze se saobraćjnice, zelenilo i zona komunalnih funkcija (trafostanice, uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, merno regulacione stanice i sl.)
- пpovršine ostale namene, obuhvataju 27ha i 20ari.


U okviru površina ove namene mogu se graditi objekti poslovnih, komercijalnih, uslužnih delatnosti (male i srednje firme, servisi, radionice, skladišta, benzinske stanice), ali i objekti u funkciji proizvodnje i drugih sadržaja namenjenih razvoju privredne delatnosti među koje spadaju: privredni objekti malih i srednjih preduzeća, proizvodno zanatstvo, prehrambena industrija, tekstilna industrija, skladišta, robno-distributivni centri, servisne zone i slično.


6. Dom zdravlja Gornji Milanovac


U sklopu modernizacije i unapređenja funkcionalnosti zgrade Doma zdravlja u Gornjem Milanovcu tokom 2014. i 2015. godine izvedeni su sledeći radovi:


- radovi na uređenju spoljnih površina koji su obuhvatili: raščišćavanje terena, ozelenjavanje, ograđivanje, popločavanje dvorišta i postavljanje behaton ploča oko objekta, izradu dva saobraćajna ulaza sa kontrolom pristupa i podiznim rampama, nadstrešnice za ulaz hitnih pacijenata i nadstrešnice za automobile i vozila hitne pomoći,

- radovi na postavljanju kišne kanalizacije i sanaciji oštećenih kolovoznih površina oko Doma zdravlja.


Naredni planirani radovi odnose se na unutrašnost objekta i u te svrhe izrađen je glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije prostora koji se pretvara u službu hitne pomoći i izvršena je tehnička kontrola pomenutog projekta.


7. Video nadzor


Opština Gornji Milanovac pristupila je izgradnji sistema video nadzora na području grada u cilju unapređenja sveukupnog stanja bezbednosti, sprečavanja vršenja krivičnih dela, obezbeđenja stabilnog javnog reda i mira i bezbednosti saobraćaja. Imajući u vidu da je reč o složenoj investiciji koja iziskuje značajna finansijska sredstva i radove na centralnim gradskim saobraćajnicama, projektantu je dat zadatak da prilikom planiranja sistema omogući maksimalnu fleksibilnost sa stanovišta proširenja sistema i na nivou povećanja broja kamernih mesta i na nivou povećanja broja nadzornih (klijentskih) pozicija za pregled i upravljanje video materijalom.


Do sada je izvršeno postavljenje optičke telekomunikacione mreže i instalacija ukupno 15 kamera kojima su video nadzorom pokrivene glavna gradska ulica i ulazak u grad sa Ibarske magistrale. Sistem će se u narednim godinama proširivati u skladu potrebama i finansijskim mogućnostima investitora.


8. Sanacija korita reke Despotovice


Nezapamćene poplave koje su zahvatile Republiku Srbiju maja 2014. pričinile su velike štetu i u opštini Gornji Milanovac. Na republičkom nivou izdvojena su značajna sredstva za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Međutim, i pored toga Opština Gornji Milanovac je uz pomoć i donacije građana, lokalnih privrednika i inostranih donatora uspela da obezbedi dodatna sredstva koja su delom usmerena i na sanaciju korita reke Despotovice. Na posebno kritičnim tačkama, kao što je deo korita koje prolazi pored sportske zone, izgrađen je poseban betonski bedem, dok je u klisuri duž "Ibarske magistrale" izvršena nabavka kamena kako bi se sprečilo dalje odronjavanje obale duž jednog od najvažnijih magistralnih puteva u zemlji.


9. Sanacija i adaptacija mesne kancelarije u Kalimanićima


Usled dotrajalosti i nefunkcionalnosti objekta bilo je neophodno izvesti radove na sanaciji i adaptaciji kako bi poslovi mesne kancelarije u Kalimanićima mogli neometano da se obavljaju. Ovi radovi obuhvatili su: zamenu krovnog pokrivača i postavljanje novih pocinkovanih oluka, izradu spuštenih plafona, hidroizolaciju, podopalagačke, molersko – farbarske i elektroinstalaterske radove. Svi pomenuti radovi izvedeni su tokom 2015. godine i objekat je stavljen na raspolaganje žiteljima ovog sela.


10. Rekonstrukcija i adaptacija mesne zajednice u Takovu


Tokom 2014. godine na objektu mesne zajednice u Takovu izvedeni su radovi kojima je unapređena bezbednost, stabilnost i energetska efikasnost objekta i samim tim značajno su poboljšani uslovi rada u ovoj mesnoj kancelariji. Radovi su između ostalog obuhvatili: zamenu drvene stolarije PVC stolarijom, molersko – farbarske i podopolagače radove, oblaganje ulaznog stepeništa podnim protivkliznim pločicama, sanaciju fasade i krovnog pokrivača, radove na parternom uređenju.


11. Sanacija gradskog bazenaAluminijumsko korito gradskog bazena urađeno je 1987. godine kada je bazen rekonstruisan i pušten u rad. Od pomenutog perioda, izuzev saniranja manjih oštećenja, nije bilo ozbiljnijih radova na sanaciji jedinog javnog bazena u gradu. Imajući u vidu ove okolnosti, kao i činjenicu da u letnjim mesecima na hiljade Milanovčana spas od letnje žege pronalazi upravo na ovom mestu, bilo je neophodno izvesti radove koji bi zaštitili korito velikog bazena, kao i radove na saniranju betonskog korita malog bazena.


Radovi na sanaciji obuhvatili su krpljenje oštećenih površina, peskarenje i bojenje, dok su sredstva za ovu namenu delom obezbeđena od zakupa bazena, a delom iz budžeta opštine G. Milanovac.


12. Trotoar u Ulici kneza Aleksandra


U 2012. godini započeta je rekonstrukcija glavne ulice u Gornjem Milanovcu. U prvoj fazi rekonstrukcije izvedeni su radovi na uređenju trotoara, podzemnih instalacija i zelenila na potezu od Ulice Miloša Velikog do Ulice Lole Ribara. Ovim radovima je na duži rok rešen problem nesmetanog i bezbednog kretanja pešaka, kao i problem parkiranja duž glavne ulice. Rekonstrukcijom kolovoza Ulice Kneza Aleksandra dobija se i potpuno novi vizuelni izgled po kojem će gradsko jezgro opštine Gornji Milanovac biti prepoznatljivo.13. Zgrada Opštine G. MilanovacZgrada Opštine Gornji Milanovac izgrađena je 1947. godine. Prva značajnija spoljašnja rekonstrukcija objekta izvedena je 1960, a unutrašnja 1982. godine. U periodu koji je usledio nakon pomenutih rekonstrukcija, izuzev tekućeg održavanja i nephodnih sanacija manjih oštećenja, nije bilo značajnijih radova koji bi doprineli modernizaciji, povećanju energetske efikasnosti i funkcionalnosti ovog objekta. U tom smislu, radovi na realizaciji ovih ciljeva započeti su u 2011. godini adaptacijom pisarnice i matične službe Opštinske uprave. Njihov rezultat bio je otvaranje savremenog uslužnog centra, odnosno šalter sale Opštinske uprave aprila iste godine. Pored novog estetskog izgleda, unapređen je informacioni sistem kao i opremljenost pomenute šalter sale, a samim tim i kvalitet usluga koje građanima pruža ovaj deo Odeljenja za opštu upravu.


Investiranje Opštinske uprave u rekonstrukciju i modernizaciju objekta Opštine nastavljeno je naročito tokom 2012. godine:
- izvršena je sanacija krova zgrade i sprečeno dalje prokišnjavanje,
- izvedeni su radovi na sanaciji fasade, izolovanju i zameni fasadne stolarije – čime zgrada ne samo da je dobila novi izgled, već su u velikoj meri smanjeni troškovi za energente,
- zamenjena je dotrajala unutrašnja stolarija i kancelarijski nameštaj,
- izvedeni su brojni prateći radovi, poput izrade gromobranske instalacije, molerskih, podopolagačkih i elektro radova kojima je obezbeđena sigurnost i bezbednost zaposlenih, ali i svih građana koji koriste opštinske usluge.


U sklopu pobrojanih radova, potpuno su rekonstruisane i modernizovane velika i mala sala opštine Gornji Milanovac, kao i sala Opštinskog veća.


Na ovaj način Milanovčani su dobili moderan i funkcionalan objekat čijim se izgledom mogu ponositi i u kome će i generacije koje dolaze ostvarivati svoja prava i interese.


14. Investicije u obrazovnim ustanovama


Tokom 2011. i 2012. godine Opština Gornji Milanovac opredelila je značajna sredstva za poboljšanje uslova održavanja nastave i povećanja bezbednosti učenika u osnovnim školama na njenoj teritoriji. U tom smislu, realizovane su sledeće investicije:


- Izgradnja sportske sale u OŠ "Takovski ustanak" Takovo


Krajem 2007. godine otpočeli su radovi na rekonstrukciji postojeće školske zgrade u fisulturnu salu. Škola je, na osnovu odobrenih finansijskih sredstava, izvodila radove prema projektu do 2009. godine. Usled nedostatka istih u 2010. godini radovi su bili obustavljeni, da bi Opština tokom 2011. obezbedila sredstva u budžetu za nastavak radova koji su okončani 2012. godine. Nadležne opštinske službe trenutno rade na dobijanju upotrebne dozvole za fiskulturnu salu koju će koristiti učenici od prvog do osmog razreda (oko 130 učenika), kao i deca predškolskog uzrasta.


- Izgradnja sportske sale pri OŠ "Arsenije Loma" Rudnik


Radovi na izgradnji sportske sale pri OŠ "Arsenije Loma" Rudnik započeli su još 2008. godine, međutim, zbog nedostatka finansijskih sredstava, tokom naredne dve godine bili su obustavljeni. Uz sufinansiranje Ministarstva omladine i sporta, Opština je obezbedila sredstva za nastavak radova koji su okončani krajem 2012. godine. Na taj način, učenici OŠ "Arsenije Loma" Rudnik dobili su na korišćenje modernu i opremljenu sportsku salu, površine 668 m2, koja će obezbediti uslove za izvođenje kvalitetne nastave fizičkog vaspitanja, poboljšanje zdravstvenog stanja omladine i unapređenje kvaliteta života uopšte.


- Izgradnja sportske sale pri OŠ "Ivo Andrić" Pranjani


U 2007. godini budžetom lokalne samouprave su opredeljena sredstva za početak radova na izgradnji sportske sale pri OŠ "Ivo Andrić" u selu Pranjani. Septembra 2012. godine zahvaljujući naporima Opštine Gornji Milanovac, ali i velikodušnoj pomoći Ambasade SAD, u prisustvu ambasadora SAD u Srbiji, sala je svečano otvorena i predata na korišćenje učenicima ove škole. Za potpunu realizaciju i stavljanje u funkciju pomenutog sportskog objekta, Opština Gornji Milanovac je obezbedila i sredstva za izgradnju partnernog uređenja, atmosferske i fekalne kanalizacije, nabavku i ugradnju opreme za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju kotlarnice, kao i sredstva za nabavku sportske opreme i rekvizita.


- Izgradnja mokrog čvora i kanalizacione mreže u izdvojenom odeljenju OŠ "Ivo Andrić" u Kamenici


Radovi su obuhvatili dogradnju mokrog čvora postojećem objektu tako da je ostvarena topla veza između starog objekta u kome se održava nastava i novog dela – mokrog čvora. Pored navedenog izgrađena je i armirano - betonska septička jama sa pripadajućom kanalizacionom mrežom.


- Izgradnja mokrog čvora i kanalizacione mreže u izdvojenom odeljenju OŠ "Desanka Maksimović" u Svračkovcima


U okviru ove investicije izvedeni su radovi na adaptaciji prostorije u okviru školskog objekta u mokri čvor, kao i radovi na izgradnji septičke jame i kanalizacione mreže od objekta do jame.


- Izgradnja hidrantske mreže za kompleks u Takovu u okviru koga se nalaze objekti: škola, fiskulturna sala, muzej


Realizaciji ovih radova pristupilo se radi pribavljanja protivpožarne saglasnosti za fiskulturnu salu u Takovu. Nakon završetka radova mreža je dezinfikovana i ispitana, postavljeni su nadzemni hidranti sa opremom koja je predata školi. Izvršen je priključak na gradski vodovod i hidrantska mreža je stavljena u funkciju. Samim tim, obezbeđen je uslov za pribavljanje upotrebne dozvole za sportsku salu.


- Ograđivanje školskog dvorišta OŠ "Desanka Maksimović"


Nakon izrade projektne dokumentacije, pristupilo se izvođenju radova na ograđivanju školskog dvorišta čime je povećana sigurnost i bezbednost učenika ove škole.


- Sanacija krova i izgradnja kotlarnice pri izdvojenom odeljenju OŠ "Arsenije Loma" u Ugrinovcima


Radovi na sanaciji krova škole u Ugrinovcima podrazumevali su zamenu i ojačavanje elemenata krovne konstrukcije, prepokrivanje, kao i radove na postavljanju spuštenog plafona. Po završetku ovih radova pristupilo se zameni dela elektroinstalacija sa obnavljanjem svetiljki, bojenju učionica i izgradnji kotlarnice čime su se stekli uslovi za nesmetanu nastavu.


- Dogradnja sanitarnog čvora na objektu OŠ "Kralj Aleksandar I" područne škole Brđani


Zgrada OŠ "Kralj Aleksandar I" područne škole Brđani izgrađena je 1884. godine. Školu pohađa blizu 100 učenika od I do VIII razreda. S obzirom na to da objekat škole nije imao sanitarije, već su učenici i zaposleni koristili sanitarije u pomoćnom, dotrajalom objektu smeštenom iza objekta škole, doneta je odluka da se pristupi investiciji dogradnje sanitarnog čvora. Pored sanitarnog čvora u sklopu dograđenog dela predviđena je i ostava za spremačice, prostor za ostavu starog nameštaja i opreme i priručna radionica, dok će prostorije suterena, u drugoj fazi radova, imati namenu za kotlarnicu i ugljarnicu.


- Rekonstrukcija i opremanje prostora u OŠ "Momčilo Nastasijević" za decu sa posebnim potrebama


U okviru prostorija OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu izvedeni su brojni zanatski radovi, izgrađen je novi sanitarni čvor i izvršena je nabavka nameštaja i opreme kako bi bili stvoreni uslovi za boravak dece sa posebnim potrebama.


- Parterno uređenje OŠ "Ivo Andrić" u Pranjanima


Parterno uređenje OŠ "Ivo Andrić" u Pranjanima obuhvatilo je radove na drenaži i ugradnji kanalizacionih cevi, radove na asfaltiranju, razbijanju starih i izradi novih betonskih trotoara.


- Gasifikacija OŠ "Momčilo Nastasijević"


Završetkom radova na gasifikaciji i priključenju OŠ "Momčilo Nastasijević" na gasnu mrežu trajno je rešen problem grejanja u ovoj školi, poboljšani su uslovi boravka u objektu, smanjeni su troškovi i izvršen je prelazak na ekološko gorivo.


15. Gradski stadion za potrebe FK "Metalac"


Septembra 2012. godine, simboličnim presecanjem vrpce, milanovčani su dobili moderan fudbalski stadion, koji raspolaže sa 4.400 sedišta i ispunjava sve standarde FIFA I UEFA za odigravanje međunarodnih mečeva. Opština Gornji Milanovac uložila je značajne napore da se investitoru – kompaniji "Metalac" omogući realizacija ovog objekta, kroz rešavanje imovinskih odnosa, uređenje komunalne infrastrukture i izgradnju pristupnih saobraćajnica. Na ovaj način, još jednom se pokazalo da Opština prepoznaje značaj ulaganja u sportsku infrastrukturu, a da Gornji Milanovac, postepeno, pored industrijske dobija i sportsku zonu duž korita reke Despotovice.


16. Tehnološko opremanje i modernizacija informatičke mreže Opštinske uprave


Imajući u vidu da je tehnološka opremljenost i računarska obrada podataka jedan od osnovnih preduslova za nesmetan i efikasan rad u savremenim uslovima, Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac izdvojila je značajna sredstva za nabavku računara, prateće opreme i softvera. U tom smislu, tokom 2011. i 2012. godine nabavljeno je ukupno:
- 40 računara,
- 2 laptopa,
- 7 skenera,
- 9 multifunkcionalnih laserskih uređaja,
- 7 laserskih štampača,
- fotokopir mašina,
- server.

Pored nabavke i instaliranja navedene opreme, tehnološka modernizacija i opremanje Opštinske uprave obuhvatilo je i:
- izradu kablovske instalacije računarske mreže u zgradi OU u Tihomira Matijevića br. 4 (bivša zgrada "Dečijih novina"),
- uvođenje novog sistema ozvučenja i elektronskog snimanja sednica u sali Skupštine opštine,
- instaliranje nove telefonske centrale,
- uvođenje novog sistema kontrole radnog vremena u zgradi OU u ul. Takovskoj br. 2 i zgradi OU u ul. Tihomira Matijevića br. 4,
- nabavku i instaliranje savremenog programa za pisarnicu Opštine.


17. Učešće u poslovima gradnje Auto puta E 763 Beograd-Južni Jadran L=269 kmPrilikom početka građevinskih radova na gradnji auto-puta Koridor 11 kroz našu teritoriju, Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac istakla se i angažovala na poslovima logističke podrške republičkim organima.


Sprovedena je eksproprijacija zemljišta na celokupnoj trasi auto-puta kroz gornjomilanovačku teritoriju. Naime, angažovanjem Odeljenja za imovinsko–pravne poslove Opštinske uprave, izvršen je prenos imovinsko pravnih odnosa sa građana na JP "Koridori Srbije". Takođe je u ovim poslovima na insistiranje opštinske vlasti podignuta cena zemljišta koja je od strane Republičke poreske uprave procenjena dosta nisko. Time je građanstvo ostvarilo značajna sredstva prilikom eksproprijacije zemlje, pogotovo imajući u vidu da je u selima smanjen broj aktivnog stanovništva i da je bilo dosta zapuštenih sela. Značaj gradnje auto-puta kroz gornjomilanovačku teritoriju bio je osetan od samog početka radova, pored angažovanja ljudi na gradnji saobraćajnice, eksproprijacije zemlje, osetilo se i u potrošnji, u ugostiteljskim objektima, trgovinama, značajno je podignuta cena i stambenog prostora.


Auto-put Beograd – Južni Jadran predstavlja će vezu između Srbije i Crne Gore, odnosno Beograda i Južnog Jadrana,a u širem kontekstu povezaće Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru i Italiju. Putevi nisu slučajno ključni faktor razvoja svake sredine.


Mogućnost opštine Gornji Milanovac biće prvenstveno u vršenju transporta putnika, robe i usluga na brži, udobniji i sigurniji način u više pravaca u zemlji i regionu.


Gornjomilanovčka privreda važi za najveće izvoznike u Moravičkom okrugu, prednostima auto puta, odnosno bržim transportom i distribucijom sirovina i proizvoda unapređuje se privredni razvoj našeg kraja i regije, a ujedno i privredno-ekonomski razvoj čitave zemlje. Izgradnja nove industrijske zone u blizini auto-puta, sa savremenom infrastrukturnom podrškom, otvara mogućnost domaćim i stranim investitorima za uvećanjem sopstvene profitabilnosti prilikom ulaganja u opštinu Gornji Milanovac, a ujedno sve to zajedno će doprineti većoj uposlenosti građanstva i smanjenju stope nezaposlenosti.


Perspektiva u razvoju turističke ponude opštine Gornji Milanovac, predviđa se u budućem masovnijem kretanju turista ka letovalištima u Crnoj Gori, Italiji i dalje, kao i obratno, pri čemu se otvara mogućnost ponude turistima, poslovnim i drugim putnicima da prilikom dugotrajnih putovanja naprave predah u Rudničko-takovskom kraju, uživajući u nacionalnoj kuhinji, adekvatnom smeštaju sa upoznavanjem bogate istorijske, duhovne i kulturne baštine ovog kraja.


18. Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Opštinske uprave u Ulici Tihomira Matijevića


Višespratni poslovni objekat u kome egzistira nekoliko odeljenja Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac: Odeljenje za urbanizam i komunalno - stambene poslove, Odeljenje za inspekcijske poslove, Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, Odeljenje za poslove mesnih zajednica, društvenih organizacija i udruženja građana i opštinski javni pravobranilac, Javno preduzeće za izgradnju opštine, Muzej rudničko-takovskog kraja i Sportski savez opštine Gornji Milanovac.


Potpunom unutrašnjom adaptacijom i zamenom fasadne bravarije ovog višespratnog poslovnog objekta biće postignut nov reprezentativan vizuelni identitet poslovnih prostorija i omogućen prijatan ugođaj posetiocima ovog objekta, poput ostvarenih adekvatnih poslovnih uslova koji si postignuti adaptacijom zgrade Opštinske uprave u Takovskoj ulici.


U novoadaptiranom objektu biće zamenjeni kancelarijski podovi, lift, stepenišni prostori, sanitarni čvorovi i dotrajale sanitarije, kompletna fasadna bravarija sa postavkom nove stolarije uz ispunjenje načela energetske efikasnosti, uštedom toplotne energije. Postojeći svetlarnici na podestima spratova biće zamenjeni aluminijumskim petokomornim profilima sa termičkim prekidom.


Izraženoj funkcionalnosti i inovativnosti ovog poslovnog prostora doprineće novi laminatni podovi, adekvatan poslovni nameštaj, osveženi zidovi, preuređena stepeništa i drugi noviteti sa ciljem stvaranja prijatnog osećaja korisnicima usluga.


19. Rekonstrukcija Doma kulture


Potpuna vizuelna adaptacija eksterijera i enterijera objekta Doma kulture u dve faze.


Budući Dom kulture biće savremenog i modernog izgleda sa izgrađenom spratnom galerijom, prednjim (ulaznim) delom objekta dominiraće velike staklene površine(svetlarnici). Ustakljeno će biti : ulazni deo sa galerijom, višespratni operativni deo (bivši stambeni) i restoranski(klubski) deo.Unutrašnje proširenje obuhvatiće sportski teren i dvorišnu površinu za potrebe dubine pozorišne bine.


Standardizovana pozorišna bina sa pratećom tehničkom podrškom za potrebe zahtevnih profesionalnih teatarskih projekata. Amfiteatarsko gledalište. Potpuna modernizacija audio i vizulene tehnologije za bioskopske potrebe. Nekadašnji stambeni prostor biće preuređen u kreativne radionice i prostorije za potrebe delatnosti iz oblasti kulture. Restoranski prostor biće preuređen u klub kulture sa ugostiteljskim sadržajima. Preuređen spoljni prilaz i zadnji ulaz za dopremu gabaritne pozorišne scenografije i rekvizita.


20. Izgradnja vodovoda Gornji Milanovac-Rudnik


Aktivnosti na izgradnji vodovoda započele su 2008. godine sa početkom izrade projektno – tehničke dokumentacije i prikupljanjem neophodnih saglasnosti i dozvola. Ove aktivnosti nastavljene su i tokom 2012. godine, a nabavljen je i cevni materijal za realizaciju planiranih radova tokom 2013. godine. Projektnom dokumentacijom, takođe, omogućeno je da se u kasnijim fazama realizuje vodosnabdevanje svih sela koja se nalaze na pravcu Bućin grob - Ugrinovci, kao i svih sela na pravcu Rudnik-Dragolj.


Naselje Rudnik i usputna naselja snabdevaju se vodom sa lokalnih izvora preko javnih vodovodnih sistema i seoskim i individualnim vodovodima. Izdašnost lokalnog izvorišta u sušnom periodu, kada su potrebe u vodi najveće nedovoljna je da se obezbedi uredno snabdevanje Rudnika vodom. Prisustvo arsena u nedozvoljenim koncentracijama u vodovodu uslovilo je potrebu da se dugoročno reši problem snabdevanja vodom ovog naselja, koje,pored privrednog, ima i veliki turistički potencijal.


Idejnim projektom određene su količine vode za piće za analizirano područje, definisano je optimalno tehničko rešenje i svi objekti za kompletan vodovodni sistem do naselja Rudnik. Vodovodni sistem za transport vode za piće do Rudnika oslanja se na distribucioni vodovodni sistem Gornjeg Milanovca vezom u postojećem šahtu, u kome se voda iz regionalnog vodovodnog sistema "Rzav" i iz lokalnih izvorišta usmerava u rezervoar "Parac" i u pravcu Rudnika.


Pored koncepcije tehničkog rešenja idejnim projektom usvojena je vrsta cevnog materijala i generalna trasa cevovoda. U fazi glavnog projekta definisani su nazivni pritisci za cevovode i delimično je korigovana trasa cevovoda zbog potrebe prilagođavanja lokalnim uslovima izgradnje i dozvolama za vlasnike parcela za prolaz cevovoda.


21. Realizacija Strategije ekonomskog razvoja poljoprivrede


Strateški cilj je da selo postane zdrava i za život privlačna sredina sa dobro organizovanim domaćinstvima i maksimalno iskorišćenim prirodnim resursima. Unapređenje primarne poljoprivredne proizvodenje (biljna, voćarska i stočarska proizvodnja)


• Prerada i plasman(otkup) proizvoda
• Podrška za obnovu i modernizovanje mehanizacije
• Podrška za izgradnju mini –farmi
• Uvođenje savremenih tehnologija(plastenička proizvodnja, sist.za navodnjavanje)
• Podrška standardizovanju proizvodnje (usklađivanje sa standardima EU)
• Edukacija poljoprivrednika
• Jačanje i udruživanje poljoprivrednika(zemljoradničke zadruge)
• Podrška u realizaciji razvojnih projekata poljoprivrednika


Opredeljena budžetska sredstva za 2014.godinu u iznosu od 20.000 000 din. biće usmerena:


Bespovratna podsticajna sredstva 13.950.000 dinara
Naknadu protivgradnim strelcima 1.750.000 dinara
Nabavku protivgradnih raketa 2.000.000 dinara
Kalcifikaciju zemljišta 1.000.000 dinara
Veštačko osemenjavanje krava 1.000.000 dinara
Edukacija poljoprivrednih proizvođača 100.000 dinarabr /> Dotacije udruženjima 200.000 dinara


22. Zima na klizalištu u Gornjem Milanovcu


Mobilna ledena ploča (klizalište) je izuzetno mesto za zabavu i rekreaciju i sportske aktivnosti svih uzrasta posebno dece u vreme zimskih dana. Klizalište na otvorenom prostoru posetiocima je bilo dostupno u okviru Sportsko rekreativnog centra Gornji Milanovac, u blizini sportske hale "Breza". Klizačima su na raspolaganju bile klizaljke i drugi prateći sadržaji.


Na osnovu dogovora i prema rasporedu gornjomilanovačkih školskih ustanova na klizalištu je obezbeđena i mogućnost održavanja nastave fizičke kulture za učenike.


Prostor je zvučno obezbeđen sa emitovanjem preko razglasa zabavnih muzičkih melodija doprinoseći raspoloženju klizača. Klizačima, kao i posetiocima koji ne klizaju ali žele da provedu vreme na otvorenom prostoru u zimskom ambijentu, obezbeđeno je posluženje toplih i hladnih napitaka i drugih ugostiteljskih usluga.


Temperature do plus 10 stepeni omogućile su celodnevno korišćenje klizališta, a preko 10 stepeni klizanje je moguće do 12 sati i u poslepodnevnim satima posle 16 sati, pa do kasno u noć.


23. Strategija održivog razvoja opštine Gornji Milanovac za period od 2012 - 2021. godine i Profil zajednice


Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Gornji Milanovac je opšti strateški plan razvoja, koji treba da pruži smernice i podsticaje za budući razvoj lokalne zajednice, ali i da bude koristan instrument u prilagođavanju promenljivom okruženju u kome živimo.


Skupština opštine Gornji Milanovac donela je Odluku o pristupanju izradi Strategije lokalnog održivog razvoja da bi se utvrdilo postojeće stanje, mobilisali i povezali svi relevantni akteri u našoj opštini da odrede prioritetne probleme i predlože aktivnosti za njihovo ublažavanje ili rešavanje. Izradom i sprovođenjem jednog ovakvog strateškog dokumenta očekuje se unapređivanje unutarsektorske i međusektorske saradnje, stvaranje partnerskih odnosa na lokalnom nivou, mogućnost učestvovanja građana u donošenju odluka, informisanost i povećanje nivoa znanja na lokalnom nivou, podizanje stručnosti u kreiranju lokalne politike, određivanje prioritetnih problema i ciljeva za njihovo rešavanje, povećanje mogućnosti lokalne zajednice da se suoči sa problemima i da ih reši, postizanje saglasnosti o prioritetima, uticanje na ekonomski racionalno donošenje odluka, očuvanje i poboljšanje uslova životne sredine.


Ciklus izrade Strategije počeo je analizom tekućeg stanja – izradom Profila zajednice kao dokumenta koji sadrži kvantitativne i kvalitativne podatke o najznačajnijim resursima kojima raspolaže opština Gornji Milanovac. Identifikujući i objedinjavajući dostupne podatke o prirodnim, geografskim, demografkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim odlikama opštine, ovaj dokument predstavljao je polaznu osnovu za izradu Strategije, ali istovremeno reč je i o dokumentu koji omogućava investitorima, poslovnoj zajednici, institucijama i svim drugim zainteresovanim licima detaljnije upoznavanje sa opštim stanjem na teritoriji naše opštine.


Budžetskim sredstvima finanisirane su i investicije u realizaciji gornjomilanovačkih javnih preduzeća za puteve i izgradnju


Pored opštinskih investicija koje su realizovane u organizaciji Opštinske uprave - kao nosioca opštinskih investicija, velika novčana sredstva iz budžeta opštine Gornji Milanovca izdvojena su i za finanisiranje radova u realizaciji javnih preduzeća za puteve i za izgradnju, čije osnivač opština Gornji Milnoavac, a vezano za asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva, izradu trotoara, gradskih ulica, javne rasvete, vodovodne i kanalizacione mreže.


Unazad tri godine za asfaltiranje 62 km lokalnih i nekategorisanih puteva, utrošeno je 230 miliona dinara budžetskih sredstava, a u realizaciji JP za puteve.


Kada je reč o izgradnji gradskih ulica, trotoara, javne rasvete, vodovodne mreže i fekalne kanalizacije i drugih poslova na području grada do sada je za poslednje tri godine potrošeno ukupno 113.143.960 dinara budžetskih sredstava u realizaciji JP za izgradnju. Odnosno, po godinama iznosi su sledeći:


2011 godini - 40.248.258.50 dinara 2012.godini - 38.947.558.96 dinara 2013.godini - 33.940.142.98 dinara


U ove iznose nisu ušla novčana sredstva za izradu projektne dokumentacije, već samo vrednost radova koji su finansirani iz budžeta opštine Gornji Milanovac.


Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!