opstina gornji milanovac

Lokacijski uslovi


eDozvole

 

ROP-GML-31925-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-76

 

ROP-GML-33634-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-81

 

ROP-GML-31031-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-71

 

ROP-GML-31800-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-73

 

ROP-GML-31900-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-74

 

ROP-GML-27780-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-70

 

ROP-GML-29711-LOC-1/2017
4-06-350-2/2017-67

 

ROP-GML-28388-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-66

 

ROP-GML-29711-LOC-1/2017
4-06-350-2/2017-67

 

ROP-GML-22356-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-61

 

ROP-GML-26721-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-63

 

ROP-GML-26766-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-64

 

ROP-GML-25693-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-59

 

ROP-GML-25963-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-60

 

ROP-GML-24310-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-58

 

ROP-GML-23013-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-57

 

ROP-GML-22997-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-56

 

ROP-GML-20984-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-50

 

ROP-GML-21671-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-51

 

ROP-GML-21753-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-53

 

ROP-GML-22304-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-54

 

ROP-GML-18346-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-43

 

ROP-GML-19320-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-44

 

ROP-GML-19335-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-45

 

ROP-GML-13424-LOC-3/2016
4-02-350-2/2016-47

 

ROP-SAB-13569-LOCH-2/2017
350-1-237/17-11

 

ROP-GML-14131-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-36

 

ROP-GML-15730-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-38

 

ROP-GML-2698-LOC-5/2017
4-02-350-2/2017-40

 

ROP-GML-16760-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-42

Опширније

ROP-GML-15786-LOC-1/2017
4-06-350-2/2017-39

 

ROP-GML-14883-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-37

 

ROP-GML-14717-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-35

 

ROP-GML-14013-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-32

 

ROP-GML-14360-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-34

 

ROP-GML-14883-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-37

 

ROP-GML-13472-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-31

 

ROP-GML-13252-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-29

 

ROP-GML-12725-LOC-1/2017
4-02-350-1/2017-28

 

ROP-GML-10013-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-26

 

ROP-GML-8619-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-25

 

ROP-GML-8192-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-23

 

ROP-GML-7749-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-21

 

ROP-GML-8138-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-22

 

ROP-GML-6034-LOCA-3/2017
4-02-350-2/2017-24

 

ROP-GML-6657-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-20

 

ROP-GML-6040-LOC-1/2017
4-06-350-2/2017-19

 

ROP-GML-2241-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-17

 

ROP-GML-5509-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-16

 

ROP-GML-5163-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-14

 

ROP-GML-6034-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-18

 

ROP-GML-5273-LOC-1/2017
4-02-350-1/2017-15

 

ROP-GML-2698-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-10

 

ROP-GML-2806-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-12

 

ROP-GML-2599-LOCH-2/2017
4-02-350-2/2017-11

 

ROP-GML-2609-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-9

 

ROP-GML-1089-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-4

 

ROP-GML-1674-LOC-1/2017
4-02-350-2/2017-6

 

ROP-GML-458-LOC-1/2017
4-02-350-1/2017-2

 

ROP-GML-32526-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-67

 

ROP-GML-32679-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-68

 

ROP-GML-31497-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-66

 

ROP-GML-30588-LOCH-2/2016
4-06-350-1/2016-64

 

ROP-GML-30559-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-62

 

ROP-GML-29295-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-60

 

ROP-GML-28956-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-59

 

ROP-GML-27611-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-58

 

ROP-GML-26959-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-56

 

ROP-GML-23782-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-51

 

ROP-GML-22589-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-49

 

ROP-GML-22003-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-48

 

ROP-GML-21862-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-47

 

RROP-GML-21567-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-46

 

ROP-GML-20515-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-39

 

ROP-GML-20536-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-40

 

ROP-GML-17606-LOCH-2/2016
4-06-350-1/2016-37

 

ROP-GML-19630-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-36

 

ROP-GML-18485-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-34

 

ROP-GML-16603-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-30

 

ROP-GML-15756-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-28

 

ROP-GML-15427-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-27

 

ROP-GML-15369-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-26

 

ROP-GML-15103-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-25

 

ROP-GML-134005-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-24

 

ROP-GML-13434-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-22

 

ROP-GML-13432-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-21

 

ROP-GML-13431-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-20

 

ROP-GML-13245-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-19

 

ROP-GML-12703-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-17

 

ROP-GML-12303-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-15

 

ROP-GML-12251-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-14

 

ROP-GML-12570-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-16

 

ROP-GML-11815-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-13

 

ROP-GML-9219-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-12

 

ROP-GML-8318-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-11

 

ROP-GML-8093-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-10

 

ROP-GML-7530-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-9

 

ROP-GML-7322-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-8

 

ROP-GML-3773-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-5

 

ROP-GML-3737-LOC-1/2016
4-06-550-1/2016-4

 

ROP-GML-3486-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-3

 

ROP-GML-1066-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-2

 

ROP-GML-264-LOC-1/2016
4-06-350-1/2016-1

 Objedinjena procedura

 

"EPS Distribucija", Ogranak ED Čačak      4-06-350-341/15

 

Lazarević Dušanka      4-06-350-340/2015

 

"Dam 93" d.o.o.      4-06-350-337/2015

 

Marjanović Radovan      4-06-350-334/2016

 

Javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac"      4-06-350-325/15

 

Opštinska uprava Gornji Milanovac      4-06-350-332/2015

 

Javno komunalno preduzeće "Gornji Milanovac"      4-06-350-329/15

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-306/2015

 

"Telekom Srbija" a.d.      4-06-350-314/2015

 

MZ Gojna Gora      4-06-350-292/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-186/2015

 

Simeunović Ivan      4-06-350-308/2015

 

Opština Gornji Milanovac      4-06-350-302/2015

 

Đorđević Miroslav      4-06-350-298/2015

 

"Foka" d.o.o.      4-06-350-285/2015

 

Janković Sofija      4-06-350-297/2015

 

Jocović Miloš      4-06-350-283/2015

 

Mesna zajednica Gornji Milanovac      4-06-350-281/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-249/2015

 

Mesna zajednica Gornji Milanovac      4-06-350-231/2015

 

Ljubičić Olgica      4-06-350-216/2015

 

Kontini (Contini) Mirjana      4-06-350-213/2015

 

"Tetra Pak Production" d.o.o.      4-06-350-208/2015

 

"Telekom Srbija" a.d.      4-06-350-193/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-189/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-178/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-175/2015

 

Krivačić Draško      4-06-350-275/2015

 

Jocović Miloš      4-06-350-283/2015

 

Janković Milomir      4-06-350-282/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-264/2015

 

"Metalac" a.d.      4-06-350-268/2015

 

EPS Distribucija d.o.o., ogranak Čačak      4-06-350-253/15

 

Škorić Svetlana      4-06-350-242/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-270/2015

 

"RGM-PAK" d.o.o.      4-06-350-262/2015

 

"Tetra Pak Production" d.o.o.      4-06-350-248/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-258/2015

 

Opštinska uprava Gornji Milanovac      4-06-350-257/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-246/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-232/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-222/2015

 

JP EPS Regionalni centar Kraljevo, ogranak Čačak      4-06-350-204/2015

 

"Spektar" d.o.o.      4-06-350-223/2015

 

Rudnik i flotacija "Rudnik" d.o.o.      4-06-350-220/2015

 

"BG Invest" d.o.o.      4-06-350-211/2015

 

Mesna zajednica Gornji Milanovac      4-06-350-199/2015

 

"Metalac-Proleter" a.d.      4-06-350-198/2015

 

"Telekom Srbija" a.d.      4-06-350-194/2015

 

"Spektar" d.o.o.      4-06-350-184/2015

 

"SVIN" d.o.o.      4-06-350-174/2015

 

Opštinska uprava Gornji Milanovac      4-06-350-179/2015

 

Prica Ljubinka      4-06-350-164/2015

 

Savić Andrija      4-06-350-153/2015

 

Petrović Nemanja      4-06-350-168/2015

 

Nikolić Predrag      4-06-350-141/2015

 

Nikolić Predrag      4-06-350-141/2015

 

Ostojić Slavko      4-06-350-160/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-147/2015

 

Jevtović Milovan      4-06-350-157/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-135/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-151/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-148/2015

 

Šutić Svetlana      4-06-350-145/2015

 

Nebojša Stankić      4-06-350-119/2015

 

KP broj 272/2 KO Gornji Milanovac      4-06-350-149/2015

 

Opštinska uprava Gornji Milanovac      4-06-350-150/2015

 

Telekom Srbija      4-06-350-85/2015

 

Telekom Srbija      4-06-350-48/2015

 

Tetra pak production      4-06-350-110/2015

 

SZR Čeković      4-06-350-97/2015

 

Mesna zajednica GM      4-06-350-129/2015

 

JP za izgradnju      4-06-350-94/2015

 

Hadži Beganović Milica      4-06-350-90/2015

 

Grupa građana iz Gornjih Branetića      4-06-350-75/2015

 

Gerzić Dušan      4-06-350-111/2015

 

Barjaktarević Miomirka      4-06-350-114/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-92/2015

 

Radulović Katarina      4-06-350-105/2015

 

Milovanović Miloljub      4-06-350-106/2015

 

Krsmanović Verica      4-06-350-88/2015

 

Stevović Mirjana      4-06-350-82/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-60/2015

 

Dabić Predrag (u ime Tomić Ivana i Živke)      4-06-350-103/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-57/2015

 

Telekom Srbija a.d.      4-06-350-47/2015

 

Simović Bojan      4-06-350-61/2015

 

Dimitrijević Branko      4-06-350-63/2015

 

Popović Vukašin      4-06-350-79/2015

 

JP za izgradnju opštine      4-06-350-59/2015

 

Simović Bojan      4-06-350-61/2015

 

JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-350-57/2015

 

Matić Radoslav      4-06-350-56/2015

 

Telekom Srbija      4-06-350-50/2015

 

Kostadinović Đurđe      4-06-350-46/2015

 

Opštinska uprava Gornji Milanovac      4-06-350-44/2015

 

JP za izgradnju      4-06-350-37/2015

 
eDozvolelogo opstine gornji milanovacĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!