opstina gornji milanovac

Građevinske dozvole


eDozvole

 

ROP-GML-16681-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-526

 

ROP-GML-21159-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-502

 

ROP-GML-24783-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-500

 

ROP-GML-14376-CPI-6/2018
4-02-351-1/2018-493

 

ROP-GML-21588-CPIH-3/2018
4-02-351-1/2018-486

 

ROP-GML-21187-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-448

 

ROP-GML-17004-CPI-5/2018
4-02-351-1/2018-442

 

ROP-GML-16102-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-420

 

ROP-GML-14535-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-413

 

ROP-GML-15585-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-400

 

ROP-GML-2783-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-404

 

ROP-GML-21573-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-376

 

ROP-GML-8086-CPI-3/2018
4-02-351-1/2018-355

 

ROP-GML-14489-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-347

 

ROP-GML-9902-CPI-3/2018
4-02-351-1/2018-346

 

ROP-GML-12206-CPIH-3/2018
4-02-351-1/2018-341

 

ROP-GML-31031-CPI-4/2018
4-02-351-1/2018-329

 

ROP-GML-8974-CPI-3/2018
4-02-351-1/2018-320

 

ROP-GML-8034-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-294

 

ROP-GML-5878-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-293

 

ROP-GML-8231-CPI-5/2018
4-02-351-1/2018-280

 

ROP-GML-9729-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-254

 

ROP-GML-10548-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-245

 

ROP-GML-10997-CPIН-3/2018
4-02-351-1/2018-307

 

ROP-GML-5531-CPIН-5/2018
4-02-351-1/2018-302

 

ROP-GML-7151-CPIH-3/2018
4-02-351-1/2018-288

 

ROP-GML-5531-CPIН-3/2018
4-02-351-1/2018-265

 

ROP-GML-11904-CPIH-2/2018
4-02-351-1/2018-263

 

ROP-GML-9614-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-235

 

ROP-GML-3407-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-212

 

ROP-GML-7145-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-206

 

ROP-GML-7433-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-205

 

ROP-GML-7558-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-177

 

ROP-GML-39290-CPIH-4/2018
4-02-351-1/2018-129

 

ROP-GML-23013-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-152

 

ROP-GML-1294-CPI-2/2018
4-02-351-18/2017-128

 

ROP-GML-6521-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-146

 

ROP-GML-2912-CPIН-3/2018
4-02-351-1/2018-88

 

ROP-GML-35198-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-96

 

ROP-GML-2602-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-93

 

ROP-GML-38906-CPI-3/2018
4-02-351-1/2018-86

 

ROP-GML-1376-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-84

 

ROP-GML-2912-CPIН-3/2018
4-02-351-1/2018-88

 

ROP-GML-35198-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-96

 

ROP-GML-2602-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-93

 

ROP-GML-38906-CPI-3/2018
4-02-351-1/2018-86

 

ROP-GML-1376-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-84

 

ROP-GML-841-CPI-3/2018
4-02-351-1/2018-72

 

ROP-GML-4303-CPI-1/2018
4-02-351-1/2018-69

 

ROP-GML-33634-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-67

 

ROP-GML-36284-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-52

 

ROP-GML-617-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-64

 

ROP-GML-33212-CPI-2/2018
4-02-351-1/2018-38

 

ROP-GML-20879-CPI-4/2018
4-02-351-1/2018-36

 

ROP-GML-32892-CPI-3/2018
4-02-351-1/2018-16

 

ROP-GML-24310-CPIN-3/2017
4-02-351-18/2017-595

 

ROP-GML-36889-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-598

 

ROP-GML-31925-CPI-5/2017
4-02-351-18/2017-573

 

ROP-GML-31900-CPIN-3/2017
4-02-351-18/2017-555

 

ROP-GML-31510-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-556

 

ROP-GML-29810-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-507

 

ROP-GML-18346-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-440

 

ROP-GML-26721-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-404

 

ROP-GML-19335-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-422

 

ROP-GML-26721-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-404

 

ROP-GML-25963-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-374

 

ROP-GML-1089-CPIH-3/2017
4-02-351-18/2017-342

 

ROP-GML-1089-CPIH-3/2017
4-02-351-18/2017-342

 

ROP-GML-22997-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-337

 

ROP-GML-31497-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-356

 

ROP-GML-14717-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-309

 

ROP-GML-15730-CPIН-3/2017
4-02-351-18/2017-278

 

ROP-GML-13424-CPI-4/2017
4-02-351-18/2017-250

 

ROP-GML-20536-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-246

 

ROP-GML-14883-CPA-3/2017
4-02-351-18/2017-235

 

ROP-GML-14360-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-215

 

ROP-GML-14013-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-209

 

ROP-GML-12725-CPIH-3/2017
4-02-351-18/2017-185

 

ROP-GML-14883-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-194

 

ROP-GML-13252-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-183

 

ROP-GML-17052-CPI-1/2017
4-02-351-18/2017-181

 

ROP-GML-13472-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-171

 

ROP-GML-6040-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-176

 

ROP-GML-6040-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-176

 

ROP-GML-2698-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-109

 

ROP-GML-11717-CPI-1/2017
4-02-351-18/2017-115

 

ROP-GML-4570-CPIH-3/2017
4-02-351-18/2017-105

 

ROP-GML-6034-CPIH-3/2017
4-02-351-18/2017-114

 

ROP-GML-12299-CPIH-2/2017
4-02-351-18/2017-131

 

ROP-GML-2698-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-109

 

ROP-GML-4570-CPIH-3/2017
4-02-351-18/2017-105

 

ROP-GML-6729-CPА-1/2017
4-02-351-18/2017-71

 

ROP-GML-26959-CPIН-3/2017
4-02-351-18/2017-72

 

ROP-GML-2599-CPIH-4/2017
4-02-351-18/2017-60

 

ROP-GML-4311-CPIH-2/2017
4-02-351-18/2017-59

 

ROP-GML-3419-CPI-1/2017
4-02-351-18/2017-38

 

ROP-GML-1860-CPI-1/2017
4-02-351-18/2017-16

 

ROP-GML-1674-CPI-2/2017
4-02-351-18/2017-18

 

ROP-GML-157-CPI-1/2017
4-02-351-2/2017-9

 

ROP-GML-34520-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-407

 

ROP-GML-22003-CPIH-3/2016
4-06-351-2/2016-405

 

ROP-GML-28956-CPIH-3/2016
4-06-351-2/2016-393

 

ROP-GML-15369-CPI-2/2016
4-06-351-2/2016-364

 

ROP-GML-23782-CPI-2/2016
4-06-351-2/2016-357

 

ROP-GML-21392-CPI-3/2016
4-06-351-2/2016-355

 

ROP-GML-27542-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-306

 

ROP-GML-27068-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-291

 

ROP-GML-17949-CPIH-3/2016
4-06-351-2/2016-290

 

ROP-GML-13245-CPIH-3/2016
4-06-351-2/2016-289

 

ROP-GML-22589-CPI-2/2016
4-06-351-2/2016-270

 

ROP-GML-21862-CPIH-3/2016
4-06-351-2/2016-251

 

ROP-GML-24353-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-247

 

ROP-GML-21567-CPI-2/2016
4-06-351-2/2016-236

 

ROP-GML-19630-CPI-2/2016
4-06-351-2/2016-223

 

ROP-GML-21788-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-211

 

ROP-GML-11815-CPI-3/2016
4-06-351-2/2016-200

 

ROP-GML-17645-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-180

 

ROP-GML-16603-CPI-2/2016
4-06-351-2/2016-176

 

ROP-GML-12303-CPI-2/2016
4-06-351-2/2016-159

 

ROP-GML-12570-CPI-2/2016
4-06-351-2/2016-144

 

ROP-GML-13629-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-124

 

ROP-GML-11234-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-93

 

ROP-GML-8092-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-50

 

ROP-GML-5234-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-26

 

ROP-GML-1327-CPI-1/2016
4-06-351-2/2016-6

 Objedinjena procedura

 

Opština Gornji Milanovac      4-06-351-524/2015

 

Dimitrijević Branko      4-06-351-529/2015

 

"SVIN" d.o.o.      4-06-351-517/2015

 

Janković Milomir      4-06-351-526/2015

 

Janković Sofija      4-06-351-525/2015

 

Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli – "Metalac Proleter" a.d.      4-06-351-500/2015

 

Savić Andrija      4-06-351-498/2015

 

"Tetra pak production" d.o.o.      4-06-351-497/2015

 

Andrić Dragan      4-06-351-492/2015

 

Simeunović Ivan      4-06-351-491/2015

 

"Foka" d.o.o.      4-06-351-487/2015

 

"RGM-PAK"      4-06-351-486/2015

 

"Tetra pak production" d.o.o.      4-06-351-484/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-351-474/2015

 

"Az Virt" – ogranak Beograd      4-06-351-478/2015

 

"Spektar" d.o.o.      4-06-351-473/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-351-464/2015

 

"Spektar" d.o.o.      4-06-351-453/2015

 

Krivačić Draško      4-06-351-450/2015

 

Šimić Hrvoje      4-06-351-331/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-351-214/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-351-425/2015

 

Lazović Mirko      4-06-351-422/2015

 

Petrović Nemanja      4-06-351-418/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-351-415/2015

 

Šutić Svetlana      4-06-351-391/2015

 

Javno preduzeće za igradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-351-373/2015

 

Javno preduzeće za igradnju opštine Gornji Milanovac      4-06-351-379/2015

 

Ostojić Slavko      4-06-351-371/2015

 

"Metalac Proleter" a.d.      4-06-351-352/2015

 

Prica Ljubinka      4-06-351-353/2015

 

Mesna zajednica Gornji Milanovac      4-06-351-350/2015

 

"Telekom Srbija" a.d.      4-06-351-345/2015

 

"Telekom Srbija" a.d.      4-06-351-344/2015

 

"Telekom Srbija" a.d.      4-06-351-343/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju Opštine Gornji Milanovac      4-06-351-341/2015

 

Javno preduzeće za izgradnju Opštine Gornji Milanovac      4-06-351-328/2015

 

Filipović Zorica      4-06-351-288/2015

 

Opština Gornji Milanovac      4-06-351-291/2015

 

Jevtović Milovan      4-06-351-284/2015

 

Tetra pak production d.o.o.      4-06-351-277/2015

 

Opština Gornji Milanovac      4-06-351-278/2015

 

Mesna zajednica Gornji Milanovac      4-06-351-267/2015

 

Preduzeće za proizvodnju, konsalting i promet "Spektar" d.o.o.      4-06-351-251/2015

 

Barjaktarević Ćirko      4-06-351-249/2015

 

Stevović Mirjana      4-06-351-235/2015

 

Opština Gornji Milanovac      4-06-351-222/2015

 

Samostalna zanatska radnja "Čeković"      4-06-351-231/2015

 

Hadžibeganović Milica      4-06-351-224/2015

 

Telekom Srbija      4-06-351-213/2015

 

Telekom Srbija      4-06-351-209/2015

 

Radojičić Milan      4-06-351-212/2015

 

Tomić Živka      4-06-351-190/2015

 

Lazarević Radoslav      4-06-351-211/2015

 

Stankić Nebojša      4-06-351-210/2015

 

Milovanović Miloljub      4-06-351-179/2015

 

JP za izgradnju      4-06-351-144/2015

 

Gerzić Dušan      4-06-351-189/2015

 

Telekom Srbija A.D.      4-06-351-67/2015

 

Opština Gornji Milanovac      4-06-351-173/2015

 

Stojanović Darko      4-06-351-170/2015

 

Tomašević Milostiva      4-06-351-165/2015

 

Kostadinović Đurđa      4-06-351-139/2015

 

Milićević Aleksandar      4-06-351-153/2015

 

Đokić Miladin      4-06-351-100/2015

 

Damljanović Milan      4-06-351-96/2015

 

Opština Gornji Milanovac      4-06-351-105/2015

 

Marković Momčilo      4-06-351-68/2015

 

Opština Gornji Milanovac      4-06-351-69/2015

 

IG Invest      4-06-351-61/2015

 

Radošević Đuro      4-06-351-57/2015

 
eDozvolelogo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!