opstina gornji milanovac

Odeljenje za skupštinske poslove


Biljana Paunović, diplomirani pravnik

e-mail: biljana.paunovic@gornjimilanovac.rs
tel: 032/ 515-0048


Odeljenje za skupštinske poslove vrši stručne i organizacione poslove za Skupštinu opštine, Predsednika opštine i Opštinsko veće, koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, čuvanju izvornih dokumenata o radu Skupštine opštine i Opštinskog veća kao i vođenju evidencije o održanim sednicama.


Odeljenje za skupštinske poslove

Odeljenje obavlja stručne i administrativne poslove za radna tela Skupštine opštine, pruža stručnu pomoć odbornicima kao i druge poslove koji mu se povere. Kabinet predsednika Opštine vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Opštine, kordinira aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada i druge poslove koji mu se povere.


Obrasci:






Dobrodošli u Opštinsku upravu opštine Gornji Milanovac!



Povratak na: Opštinska uprava



Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!