opstina gornji milanovac

Opštinsko javno pravobranilaštvo


Pravobranilac Opštine Gornji Milanovac

Pravobranilac Opštine Gornji Milanovac
e-mail: info@gornjimilanovac.rs
tel/fax: 032/ 515-0531


Naš zadatak je pravna zaštita imovinskih prava i interesa Opštine Gornji Milanovac, javnih preduzeća, ustanova i drugih subjekata koje je osnovala opština.


Naša vizija je vladavina prava.


Vladavina prava je "metapravna ideja o valjanom pravnom poretku koji podrobnim i postojanim pravnim ograničenjima državne vlasti, odgovarajućim svojstvima zakona i pouzdanim institucionalnim jemstvima obezbeđuje ljudsku sigurnost i slobodu."


opstinsko javno pravobranilastvo gornji milanovac

Qui suo iure utitur, neminem laedit (Sec. Paulus – D. 50, 17, 155, 1)
-Ko koristi svoje pravo, nikome ne nanosi štetu-


Nadležnosti:
Opštinsko javno pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa opštine Gornji Milanovac, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje vrši iz budžeta opštine ili drugih sredstava opštine Gornji Milanovac, kao i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

Opštinsko javno pravobranilaštvo vrši zastupanje pred sudskim organima na osnovu punomoćja izdatog od strane predsednika opštine, kao zakonskog zastupnika opštine.
Povratak na: Opštinska upravaĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!