opstina gornji milanovac

Odeljenje za opštu upravu i poslove organa opštineNačelnik Odeljenja za opštu upravu i poslove organa opštine
Goran Daničić, diplomirani pravnik
e-mail: goran.danicic@gornjimilanovac.rs
tel: 032/ 515-0048Odeljenje čini:
- Odsek za opštu upravu i
- Odsek za poslove organa opštine.


U Odseku za poslove organa opštine obrazuje se Grupa za poslove Opštinskog pravobranilaštva opštine Gornji Milanovac.


Odeljenje za opštu upravu i poslove organa opštine obavlja poslove Opštinske uprave iz nadležnosti opšte uprave, i to: poslove prijemne službe, pisarnice i uslužnog centra; upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno Opštini u oblasti državljanstva, vođenja matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih; vođenje matičnih knjiga i evidencija o državljanstvu za matično područje van sedišta Opštinske uprave; rešavanja u upravnim stvarima o građanskim stanjima; vođenje biračkog spiska; izradu nacrta opštih akata iz oblasti radnih odnosa i izradu pojedinačnih akata o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz oblasti radnih odnosa; poslove iz oblasti bezbednosti, zdravlja na radu i protivpožarnog obezbeđenja; poslove u vezi vanrednih situacija; poslove razvoja i održavanja informacionog sistema; poslove održavanja i korišćenja svih vrsta instalacija, stara se o održavanju higijene i fizičkom obezbeđenju u zgradama organa, kao i voznog parka opštine Gornji Milanovac; poslove umnožavanje materijala i druge poslove u skladu sa važećim propisima.


Iz nadležnosti poslova organa opštine, i to: stručne, operativne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za Skupštinu opštine, Predsednika opštine i Opštinsko veće i njihovih radnih tela; poslove protokola i prijema domaćih i stranih delegacija, poslove saradnje opštine sa drugim opštinama u zemlji i inostranstvu; poslove vezane za organizovanje konferencija za štampu; predstavljanje opštine na internet sajtu, pripremanje odgovarajućih informacija građanima u cilju ostvarivanja načela javnosti rada organa opštine Gornji Milanovac, kao i prezentacije informacija u sredstvima javnog informisanja; poslove u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama; uređivanje i izdavanje "Službenog glasnika opštine Gornji Milanovac" i druge poslove u skladu sa važećim propisima.


U okviru Odeljenja za opštu upravu i poslove organa opštine, za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Opštinske uprave, obrazovane su sledeće mesne kancelarije:


Mesna kancelarija obavlja određene poslove iz nadležnosti Opštinske uprave koji se odnose na: vođenje matičnih knjiga; vođenje evidencija o državljanstvu; sastavljanje smrtovnica, popis i procenu zaostavštine; overu prepisa, potpisa i rukopisa; prijem podnesaka, dostavu pismena građanima i pravnim licima; ažuriranje biračkog spiska i druge poslove opšte uprave, u skladu sa važećim propisima.


Poslovi iz prethodnog stava za građane na gradskom području i stanovnike prigradskih mesnih zajednica: Grabovica, Lunjevica, Jablanica, Semedraž, Brusnica, Velereč, Nevade i Svračkovci obavljaju se, u okviru Odeljenja za opštu upravu i poslove organa opštine, u sedištu Opštinske uprave.


Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!