opstina gornji milanovac

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko pravne posloveNačelnik Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove
Zoran Drinjaković, diplomirani pravnik
e-mail: zoran.drinjakovic@gornjimilanovac.rs
tel: /


Odeljenje čini:
- Odsek za urbanizam i komunalno-stambene poslove i
- Odsek za imovinsko pravne poslove.


Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove, obavlja poslove Opštinske uprave iz nadležnosti urbanizma i komunalno-stambenih poslova: praćenje stanja u oblasti urbanizma, građevinskoj i komunalnoj oblasti; davanje stručnih mišljenja na nacrte i predloge propisa iz ovih oblasti; planiranje i uređenje prostora, sprovođenje procedure donošenja planskih dokumenata, pružanje stručne pomoći Komisiji za planove opštine Gornji Milanovac; sprovođenje objedinjene procedure elektronskim putem, izdavanje: lokacijskih uslova, građevinskih dozvola, rešenja o odobrenju izvođenja radova, upotrebnih dozvola i drugih akata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji; vođenje postupka ozakonjenja i izdavanje rešenja o ozakonjenju; vođenje evidencije izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja i potvrda u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i drugim propisima; vođenje Registra stambenih zgrada; postupak postavljanja privremenih objekata na javnim površinama i odobravanja zauzeća javnih površina; poslove iz oblasti saobraćaja i putne privrede, pružanje stručne pomoći Komisiji za bezbednost saobraćaja na putevima u opštini Gornji Milanovac; poslove poverene Zakonom o planiranju i izgradnji i druge poslove u skladu sa važećim propisima.


Iz nadležnosti imovinsko pravnih poslova: priprema nacrte akata o pribavljanju, upravljanju, korišćenju i raspolaganju imovinom koju koriste organi opštine; vođenje jedinstvene evidencije, formiranje registra i popis nepokretnosti u svojini opštine, u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Odlukom Skupštine opštine; konverziju prava korišćenja nepokretnosti i rešavanje drugih imovinsko pravnih odnosa po Zakonu o planiranju i izgradnji; eksproprijaciju i administrativni prenos zemljišta radi privođenja zemljišta urbanističkoj nameni; kupoprodaju nepokretnosti čiji je nosilac prava opština Gornji Milanovac; vođenje postupka raspravljanja imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem zemljišta u svojini opštine; vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu; zakup i promet nepokretnosti u javnoj svojini i druge poslove u skladu sa važećim propisima.Obrasci:
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!