opstina gornji milanovac

Odeljenje za komunalno-stambene poslove i urbanizam


Planiramo, štitimo, zajedno učestvujemo u budućnosti!


Načelnik odeljenja Zoran Drinjaković, diplomirani pravnik

Načelnik odeljenja za inspekcijske poslove
Zoran Drinjaković, diplomirani pravnik
e-mail: zoran.drinjakovic@gornjimilanovac.rs
tel: 032/ 515-0530


Mi smo Odeljenje u koje dolazite zbog svih novih i lepih projekata, da zajedno nađemo način da realizujete svoje planove izgradnje, u našoj-Vašoj opštini.


Na raspolaganju Vam je naš mali tim sastavljen od urbanista, prostornih planera, arhitekti i pravnika a ukoliko za to postoji potreba, kancelariju lako možemo premestiti i na teren, da na licu mesta sagledamo ispunjenost uslova za izgradnju na određenoj lokaciji.


Naše odeljenje je tu i da pruži odgovore na pitanja legalizacije, kao i planskog uređenja čitave opštine, prema pozitivnim propisima, usvojenom Prostornom planu opštine Gornji Milanovac i Planu generalne regulacije Gornji Milanovac.


Odeljenje za komunalno-stambene poslove i urbanizam

Ekološka kancelarija je takođe u okviru našeg odeljenja i u njoj možete naći odgovore na pitanja o planovima zaštite životne sredine u našoj opštini, a naš eko-tim pomno prati i novu izgradnju i u okviru nje poštovanje propisa o zaštiti životne sredine.


Naš cilj je da vas kroz prijatan razgovor, informišemo o neophodnim uslovima i zakonskim procedurama, tako da u najkraćem roku, na obostrano zadovoljstvo, vi ostvarite svoje zahteve u skladu sa planskim aktima koja štite sve naše građane i našu opštinu i čuvaju njen prepoznatljiv izgled.Nadležnosti:

U oblasti Urbanizma:
- izdaje urbanističko-tehničke uslove za izgradnju individualnih stambenih zgrada, prvrednih objekata, kao i objekata infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektručna energija, PTT, toplovod, gasovod, ulice, parkovi itd.);
- utvrđuje i priprema materijal za izradu regulacionih planova urbanističkih projekata i generalnih planova;
- priprema materijal, učestvuje u radu i vrši administrativne poslove za potrebe Komisije za urbanizam;
- izdaje građevinske i upotrebne dozvole i vodi statistiku iz oblasti građevinarstva;
- priprema program i izdaje uslove za postavljanje privremenih montažnih objekata, kao i za zauzeće javnih površina.
- Odeljenje podnosi predlog za utvrđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju, kao i predlog za potpunu i nepotpunu eksproprijaciju, u skladu sa Zakonom.
- Odeljenje izdaje odobrenja za izvodjenje detaljnih geoloških istraživanja za potrebe planiranja, projektovanja, građenja i sanacije terena.

U oblasti komunalne delatnosti:
- održavanje čistoće na javnim površinama;
- učestvuje u izradi i praćenju programa vodosnabdevanja, PTT, snabdevanja električnom energijom, gasifikacije i dr.;
- prati ostvarivanje programa rada i razvoja javnih prduzeća čiji je osnivaš opština i ostvaruje nadzor nad njihovim radom;
- prati zakonske i druge propise iz oblasti komunalne delatnosti i kroz izradu odgovarajućih predloga akata obezbeđuje njihovu realizaciju iz nadležnosti opštine;
- vodi registar naziva ulica, trgova i ustanova i priprema predloge akata u ovoj oblasti;

U stambenoj oblasti:
- donosi rešenja o iseljenju bespravno useljenih lica i sprovodi izvršenje istih, kao i administrativne poslove za potrebe Komisije za dodelu stanova kojima raspolaže opština;
- vrši kontrolu investicionog održavanja stambenih zgrada i stanova;
- vodi evidenciju o stanovima kojima raspolaže opština;
- priprema nacrte akata iz stambene oblasti iz nadležnosti opštine, u skladu sa Zakonom.


Odsek za poslove ekološke kancelarijeOdsek za poslove ekološke kancelarije formiran je 2004. godine Odlukom SO Gornji Milanovac kao zajednički projekat Norveške komune VEFSEN i SO Gornji Milanovac.


U odseku pored šefa zaposlena su još 2 radnika sa visokom i 1 radnik sa višom školom prirodnih i tehničkih nauka.


Šef Odeska za poslove ekološke kancelarije: Nevena Obradović, dipl. biolog zaštite životne sredine.


Kontakt informacije:
Adesa: ul.Tihomira Matijevića br. 4, sprat 3, kancelarija br. 5, sprat 5, kancelarija br. 5;
Telefon i faks: 032/ 715 - 502;
Telefon: 032/ 515 - 0534, 032/ 515 - 0552, 066/ 88 – 90 - 026


Mail:
ekoloska@gornjimilanovac.rs
nevena.obradovic@gornjimilanovac.rs
zorica.tolic@gornjimilanovac.rs
danijela.glisovic@gornjimilanovac.rs


Poslovi odseka:
• Sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu i vođenje evidencije i objavljivanje podataka o postupcima procene uticaja;
• Učešće u postupku strateške procene uticaja planova i programa na životnu sredinu;
• Izdavanje dozvola, odobrenja i drugih akata za upravljanje otpadom, vođenje evidencije i objavljivanje podataka o postupcima upravljanja otpadom;
• Davanje mišljenja Ministarstvu za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada na teritoriji opštine Gornji Milanovac;
• Sprovođenje postupka davanja saglasnosti na planove i programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od lokalnog značaja;
• Vođenje, evidentiranje i ažuriranje podataka lokalnog registra izvora zagađivanja;
• Sprovođenje procedure i donošenje rešenja o integrisanoj dozvoli za postrojenja i aktivnosti koji mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra;
• Izdavanje dozvole za rad u pogledu ispunjenosti uslova zaštite vazduha od zagađivanja;
• Izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija distributerima koji nisu uvoznici;
• Izdavanje dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija fizičkim licima koja nameravaju da koriste naročito opasne hemikalije;
• Pripremu, donošenje i realizaciju Lokalnog plana upravljanja otpadom;
• Vođenje i ažuriranje katastra "divljih deponija" na teritoriji opštine Gornji Milanovac i predlaganje dinamike njihove sanacije u skladu sa donetim finansijskim planovima;
• Prevencija nastanka divljih deponija - predlaganje razmeštaja posuda za odlaganje otpada na seoskom području;
• Upravljanje sistemom odvoženja otpada sa seoskog području;
• Priprema lokalnih akcionih i sanacionih planova i idejnih projekata;
• Pripremu, donošenje i realizaciju programa i planova zaštite životne sredine;
• Predlaganje programa i kontrola utroška sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine (osnovano 2010. godine).
• Pripremu predloga za utvrđivanje posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
• Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine;
• Organizovanje akcije " Uredimo naš grad i opštinu";
• Praćenje stanja ambrozije na teritoriji opštine;
• Saradnja sa pravnim licima, nevladinim sektorom, javnim preduzećima i ustanovama, obrazovnim ustanovama, mesnim zajednicama, drugim lokalnim samoupravama, nadležnim ministarstvima, domaćim i stranim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine i finansiranjem projekata.


Dobrodošli u opštinu Gornji Milanovac, sada i njenu vizuelnu projekciju 2025. godine!
Povratak na: Opštinska upravaĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!