opstina gornji milanovac

Načelnik Opštinske uprave


Načelnik Opštinske uprave, Aleksandar Jevtović

Načelnik Opštinske uprave
Aleksandar Jevtović, diplomirani pravnik-specijalista
email: nacelnik@gornjimilanovac.rs -  Rođen u Gornjem Milanovcu 30.03.1979. godine, gde završava Osnovnu školu i Gimanaziju "Takovski ustanak";

 -  Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međunarodni smer;

 -  Na Pravnom fakultetu u Beogradu završio poslediplomske specijalističke studije i 2009. godine stekao
    naziv Specijalista za oblast poreskog savetovanja;

 -  1999 – 2004. osnivač i direktor privatnog preduzeća;

 -  2009. – zaposlen u Kompaniji "Takovo" a.d. Gornji Milanovac na poslovima Pravnika za praćenje poreskih propisa;

 -  2010 – 2013. osnivač i Poreski savetnik u Preduzeću za računovodstvo i poreski konaslting "ABS TAX" d.o.o. Čačak;

 -  21.03.2013. godine postavljen na funkciju sekretara Skupštine opštine Gornji Milanovac na predlog Srpske napredne
     stranke;

 -  12.05.2016. godine izabran za Predsednika Skupštine Opštine Gornji Milanovac na predlog koalicije
     "Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje"

 -  Na mesto Načelnika Opštinske uprave postavljen 22.07.2016. godine.
Nadležnosti načelnika Opštinske uprave:

* organizuje, koordinira i usmerava rad Opštinske uprave,

* donosi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, uz saglasnost Opštinskog
   veća,

* u skladu sa Zakonom donosi i druge akte,

* donosi rešenje o raspoređivanju zaposlenih i rešava o pravima i obavezama iz radno-pravnih odnosa zaposlenih lica u
   Opštinskoj upravi u skladu sa Zakonom,

* podnosi Skupštini opštine, Predsedniku opštine i Opštinskom veću izveštaj o radu Opštinske uprave najmanje jednom
   godišnje,

* rešava sukob nadležnosti između osnovnih organizacionih jedinica Opštinske uprave i

* vrši i druge poslove koje su mu Zakonom, Statutom opštine i drugim aktima stavljeni u nadležnostDobrodošli u Opštinsku upravu opštine Gornji Milanovac!Povratak na: Opštinska upravaĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!