opstina gornji milanovac

Kancelarija za poljoprivreduŠef Kancelarije za poljoprivredu
___________________ , ____________________
e-mail: _________________
tel: 032/515-00__Kancelarija za poljoprivredu obavlja poslove Opštinske uprave koji se odnose na:

 • * izradu predloga projekata i programa u oblasti poljoprivrede, posebno izrade poljoprivredne osnove i godišnjih programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, opštih i operativnih planova odbrane od poplava i erozija;

 • * pruža stručnu pomoć fizičkim licima pri registraciji poljoprivrednih gazdinstava; i ostvarivanju prava na subvencije;

 • * rešava po zahtevima za promenu namene poljoprivrednog zemljišta;

 • * izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove u skladu sa ovlašćenima opštine;

 • * prati konkurse, programe, projekte iz oblasti poljoprivrede;

 • * priprema program subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje u saradnji sa Odborom za poljoprivredu i selo;

 • * vrši poslove na obezbeđivanju protivgradne zaštite iz nadležnosti opštine; priprema nacrte odluka i drugih akata iz oblasti poljoprivrede;

 • * priprema planove i programe unapređenja razvoja pojedinih oblasti poljoprivrede;

 • * ostvaruje saradnju sa poljoprivrednim udruženjima;

 • * organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim zainteresovanim licima stručne i obrazovne skupove;

 • * osniva informativno-dokumentacionu bazu podataka od značaja za promovisanje, delovanje i razvoj poljoprivrede i

 • * druge poslove u skladu sa važećim propisima.Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!