opstina gornji milanovac

Javne nabavke


Pravilnici javnih nabavki
Izveštaj o realizovanim nabavkama
Arhiva


27. decembar 2019. godine
Predmet: JN br. 91/19-Pomoć u kući starim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 
 
 
 

11. decembar 2019. godine
Predmet: JN br. 84/19-Analiza vode sa izvorišta Mlačac u Gojnoj Gori

 
 

9. decembar 2019. godine
Predmet: JN br. 86/2019-Izvođenje završnih radova na mostu u Lunjevici

 
 
 

9. decembar 2019. godine
Predmet: JN br. 85/2019-Usluga stručnog nadzora za ugradnju opreme i senzora za napunjenost kontejnera

 
 

26. novembar 2019. godine
Predmet: JN br. 25/2019-Izvođenje dodatnih radova na energetskoj sanaciji i adaptaciji OŠ Momčilo Nastasijević ul. Lole Ribara br 3 u Gornjem Milanovcu

 

22. novembar 2019. godine
Predmet: JN br. 80/2019-Nabavka servera za potrebe Opštinske uprave

 
 

21. novembar 2019. godine
Predmet: JN br. 79/19-Uklanjanje i transport uginulih životinja - prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja – SPŽP-a

 
 
 

13. novembar 2019. godine
Predmet: JN br. 78/19-Izvođenje radova na popravkama i tekućem održavanju kancelarije MUP-a u objektu Doma kulture u Pranjanima

 

12. novembar 2019. godine
Predmet: JN br. 75/2019-Izrada projekta parcelacije i preparcelacije za ulicu Miše Lazića

 

7. novembar 2019. godine
Predmet: JN br. 73/19-Nabavka građevinskog materijala za interno raseljena lica

 
 

22. oktobar 2019. godine
Predmet: JN br. 23/19-Izvođenje prve faze radova na izgradnji objekta Vizitorskog centra na Rudniku

 
 

16. oktobar 2019. godine
Predmet: JN br. 69/2019-Nabavka građevinskog materijala za interno raseljena lica

 
 
 

4. oktobar 2019. godine
Predmet: JN br. 68/2019-Nabavka krečnog materijala za potrebe kalcifikacije poljoprivrenog zemljišta

 

2. oktobar 2019. godine
Predmet: JN br. 67/19-Izvođenje radova na izgradnji “NIVEA”, dečijeg igrališta u PU „Sunce“ u Gornjem Milanovcu, objekt II

 

2. oktobar 2019. godine
Predmet: JN br. 66/19-Izvođenje radova na popravkama i tekućem održavanju kancelarije MUP-a u objektu Doma kulture u Pranjanima

 

27. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 52/2019-Osiguranje imovine, opreme i zaposlenih u Opštinskoj upravi Gornji Milanovac

 

27. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 65/2019-Izvođenje radova na sanaciji platoa oko kontejnera

 
 

25. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 62/19-Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dela Cvijićeve ulice u Gornjem Milanovcu

 

20. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 64/19-Nabavka i ugradnja gasnih kotlava u opštinskom objektu ul.Tihomira Matijevića br.4

 

20. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 58/19-Izrada idejnog rešenja za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Mlakovac u opštini Gornji Milanovac

 

5. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 61/2019-Uklanjanje i transport uginulih životinja - prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja – SPŽP-a

 

5. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 63/2019-Izvođenje radova na izgradnji “NIVEA”, dečijeg igrališta u PU „Sunce“ u Gornjem Milanovcu, objekt II

 

9. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 60/2019-Postavljanje antikliznih traka u objektima javne namene

 

5. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 19/19-Izvođenje radova na asfaltiranju puta u MZ Srezojevci – Marića sokak

 

5. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 19/19-Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalnog puta u MZ Rudnik (deonice Zlokuće i Drenje)

 

5. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 20/2019-Izvođenje radova na rehabilitaciji ulica: Vojvode Milana, Ljubićske, Drinčićeve i Rzavske u Gornjem Milanovcu

 
 

4. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 16/2019-Nabavka električne energije za javnu rasvetu

 

2. septembar 2019. godine
Predmet: JN br. 59/2019-Organizacija kuhinje za učenike koji imaju besplatnu ishranu za školsku 2019/2020. godinu

 

29. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 17/2019-Održavanje programa za finansijsku bazu podataka za potrebe rada kancelarije za poljoprivredu

 
 

21. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 45/19-Izvođenje radova na popravkama i tekućem održavanju kancelarije MUP-a u objektu Doma kulture u Pranjanima

 

19. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 50/19-Usluga vršenja stručnog nadzora na rekonstrukciji ulične rasvete u cilju racionalizacije potrošnje električne energije

 
 
 

13. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 14/2019-Održavanje programa za finansijsku bazu podataka za potrebe rada kancelarije za poljoprivredu

 

7. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 53/19-Ugostiteljske usluge za potrebe manifestacije „Dani muzike, ekologije i sporta u Gornjem Milanovcu“

 

7. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 54/19-Tehnička organizacija i izvođenje muzičkog programa za potrebe manifestacije „Dani muzike, ekologije i sporta u Gornjem Milanovcu“

 

6. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 49/19-Tehnička organizacija i izvođenje muzičkog programa za potrebe manifestacije „Dani muzike, ekologije i sporta u Gornjem Milanovcu“

 

5. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 49/19-Usluga vršenja stručnog nadzora za radove na izgradnji objekta male solarne elektrane na krovu objekta opštine u ulici Takovska br.2 na KP broj 379/1 KO Gornji Milanovac

 

1. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 13/2019-Upodobljavanje projekta za građevinsku dozvolu za kružni tok kod marketa "Idea" u Gornjem Milanovcu

 

1. avgust 2019. godine
Predmet: JN br. 51/19-Oprema za formiranje sistema radio-veza (mobilne i ručne radio stanice, antene, repetitori, kablovi) za Štab i SOT-OiO

 
 

23. jul 2019. godine
Predmet: JN br. 12/2019-Nabavka i montaža opreme za obradu, pripremu, spremanje, servisiranje i transport hrane za školsku kuhinju u OŠ “Momčilo Nastasijević” u Gornjem Milanovcu

 

19. jul 2019. godine
Predmet: JN br. 47/2019-Nabavka i ugradnja opreme za klimatizaciju prostora zgrade okružnog načelstva u Gornjem Milanovcu

 
 
 

16. jul 2019. godine
Predmet: JN br. 11/2019-Rekonstrukcija ulične rasvete u cilju poboljšanja energetske efikasnosti

 
 
 

8. jul 2019. godine
Predmet: JN br. 41/2019-Osiguranje imovine, vozila i zaposlenih u Opštinskoj upravi Gornji Milanovac

 
 

27. jun 2019. godine
Predmet: JN br. 10/2019-Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

26. jun 2019. godine
Predmet: JN br. 40/2019-Nabavka usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova za gradilišta na kojima je investitor Opština Gornji Milanovac

 
 
 
 
 
 

17. maj 2019. godine
Predmet: JN br. 6/19-Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalnih puteva na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

25. april 2019. godine
Predmet: JN br. 35/2019-Ispitivanje vode u seoskim vodovodima

 

25. april 2019. godine
Predmet: JN br. 33/2019-Nabavka hrane i pića za posetioce poljoprivrednog sajma

 

25. april 2019. godine
Predmet: JN br. 34/19-Hrana i piće (sendviči i sokovi) za potrebe manifestacije „Eko kviza“

 

17. april 2019. godine
Predmet: JN br. 36/2019-Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije – krak 3 na potezu ulice Dragiše Nikolića u Gornjem Milanovcu

 

12. april 2019. godine
Predmet: JN br. 5/2019-Održavnje programa za lokalnu poresku administaciju

 

11. april 2019. godine
Predmet: JN br. 26/2019-Upodobljavanje projektne dokumentacije za ulicu Vuka Karadžića u Gornjem Milanovcu

 

10. april 2019. godine
Predmet: JN br. 4/19-Nabavka i ugradnja opreme za video nadzor za potrebe Spomen parka ''Brdo mira''

 
 

9. april 2019. godine
Predmet: JN br. 4/2019-Ugostiteljske usluge

 

8. april 2019. godine
Predmet: JN br. 32/2019-Ugostiteljske usluge

 

4. april 2019. godine
Predmet: JN br. 7/2019-Usluge smestaja gostiju

 
 

29. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 20/2019-Izrada elaborata za vodovodni sistem Brezna – izvorište ''Veliki Šiban''

 

28. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 31/2019-Odrzavanje programa za pisarnicu

 

26. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 28/2019-Nabavka softvera za finansije i budžetsko računovodstvo

 

25. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 27/2019-Tekuće popravke i održavanje opštinskog stambenog objekta u javnoj svojini u ul.Petra Bojovića

 

22. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 6/19-Usluge keteringa za potrebe kabineta Predsednika opštine

 
 
 

18. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 25/2019-Nabavka materijala za održavanje akcije „Čišćenje grada“

 

12. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 21/2019-Nabavka softvera za informatičku službu - obnova antivirus licenci

 

6. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 3/19-Održavanje programa za potrebe odeljenja za društvene delatnosti i mesnih zajednica

 

5. mart 2019. godine
Predmet: JN br. 19/2019-Tekuće popravke i održavanje opštinskog stambenog objekta u javnoj svojini u ul.Petra Bojovića

 
 
 

26. februar 2019. godine
Predmet: JN br. 18/2019-Usluge brze pošte

 

22. februar 2019. godine
Predmet: JN br. 2/2019-Usluga fizičke zaštite, protivpažarne zaštite i sprovođenje mera zaštite u vanrednim situacijama u objektima Opštine Gornji Milanovac

 
 

20. februar 2019. godine
Predmet: JN br. 15/2019-Servis i odrzavanje starih sluzbenih vozila

 
 
 
 

29. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 3/2019-Objavljivanje oglasa u štampanom mediju – lokalni list

 
 

29. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 2/19-Nabavka reprezentacije za potrebe kabineta Predsednika opštine

 
 

22. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 8/19-Ugostiteljske usluge u objektu opštinske uprave

 

17. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 9/2019-Nabavka usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova za gradilišta na kojima je investitor Opština Gornji Milanovac

 

16. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 5/2019-Usluga fiksne telefonije

 

15. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 1/2019-Pomoć u kući starim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 

15. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 7/2019-Stručni nadzor nad izvođenjem radova na energetskoj sanaciji i adaptaciji OŠ „Momčilo Nastasijević“ ul Lole Ribara 3 u Gornjem Milanovcu

 

15. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 4/2019-Tekuće popravke i održavanje na opštinskom stambenom objektu u javnoj svojini u Gornjem Milanovcu

 
 

15. januar 2019. godine
Predmet: JN br. 6/19-Stručni nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji i opremanju prostora podruma i prizemlja poslovnog objekta u ulici Rajićeva 48 u Gornjem Milanovcu

 

28. decembar 2018. godine
Predmet: JN br. 24/2018-Izvođenje građevinskih radova na energetskoj sanaciji objekata u okviru kompleksa Opšte bolnice i energetskoj sanaciji medicine rada u okviru objekta Centra za majku i dete u Gornjem Milanovcu

 

17. decembar 2018. godine
Predmet: JN br. 23/2018-Izvođenje radova na Energetskoj sanaciji i adaptaciji OŠ “Momčilo Nastasijević” , ul.Lole Ribara broj 3 u Gornjem Milanovcu

 

12. decembar 2018. godine
Predmet: JN br. 79/18-Uklanjanje i transport uginulih živozinja- prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja – SPŽP-a

 

7. decembar 2018. godine
Predmet: JN br. 22/18-Izvođenje radova na asfaltiranju nekategorisanog puta u MZ Donji Branetići- Dom-Jasik-prvi krak

 
 

6. decembar 2018. godine
Predmet: JN br. 14/18-Usluge keteringa za potrebe kabineta Predsednika opštine

-->
 
 
 
 

22. novembar 2018. godine
Predmet: JN br. 74/18-Nabavka administrativnog materijala - koverte po ZUP-u

 

21. novembar 2018. godine
Predmet: JN br. 76/2018-Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima Opštinske uprave

 

19. novembar 2018. godine
Predmet: JN br. 75/18-Projekat fekalne kanalizacije sa prečistačem za naseljeno mesto Takovo opština Gornji Milanovac

 
 

9. novembar 2018. godine
Predmet: JN br. 21/2018-Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata u okviru kompleksa Opšte bolnice u Gornjem Milanovcu

 

2. novembar 2018. godine
Predmet: JN br. 73/18-Tekuće održavanje sportskih igrališta

 
 

31. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br. 12/18-Ugostiteljske usluge u objektu zgrade opštine

 
 

24. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br. 18/2018-Izvođenje građevinskih radova na uređenju Ivičkog potoka i potoka Parac na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

24. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br. 70/2018-Uklanjanje i transport uginulih živozinja- prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja – SPŽP-a

 

18. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br. 17/18-Izvođenje radova na asfaltiranju nekategorisanog puta u MZ Donji Branetići- Dom-Jasik-prvi krak

 
 

16. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br.11/18-Usluga keteringa za potrebe kabineta Predsednika opštine

 

11. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br.65/2018-Nabavka materijala za prevozna sredstva – zimske gume

 

10. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br.68/2018-IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZA GRADSKU KOTLARNICU U ŽELEZNIČKOJ ULICI

 

10. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br.67/2018-Izrada tehničke dokumentacije za energetsku sanaciju i adaptaciju OŠ Momčilo Nastasijević u Gornjem Milanovcu

 
 

9. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br.64/2018-Geodetske usluge

 

9. oktobar 2018. godine
Predmet: JN br.63/2018-Rekonstrukcija-popravka armirano betonskog mosta u Lunjevici

 

27. septembar 2018. godine
Predmet: JN br.16/2018-Nabavka i ugradnja opreme za video nadzor

 

24. septembar 2018. godine
Predmet: JN br.62/18-Izrada geomehaničkog elaborata za ulicu Nikole Lunjevice

 

24. septembar 2018. godine
Predmet: JN br.60/2018-Izrada geomehaničkog elaborata za gradsku kotlernicu u Železničkoj ulici

 
 

13. septembar 2018. godine
Predmet: JN br.59/2018-Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima Mesnih kancelarija u Ugrinovcima i Vraćevšnici

 
 

10. septembar 2018. godine
Predmet: JN br.15/2018-Izvođenje radova na putevima i ulica na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

7. septembar 2018. godine
Predmet: JN br.56/2018-Nabavka krečnog materijala za potrebe kalcifikacije poljoprivrenog zemljišta

 

7. septembar 2018. godine
Predmet: JN br.3/18-Ugostiteljske usluge na gradskom području

 

6. septembar 2018. godine
Predmet: JN br.57/2018-Izrada projektne dokumentacije za ulicu Miše Lazića

 
 

31. avgust 2018. godine
Predmet: JN br.10/18-Nabavka opreme za javnu bezbednost

 
 

28. avgust 2018. godine
Predmet: JN br.14/2018-Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 

20. avgust 2018. godine
Predmet: JN br.52/18-Organizacija kuhinje za učenike koji imaju besplatnu ishranu

 

16. avgust 2018. godine
Predmet: JN br.51/18-Usluga ličnog pratioca deteta

 

13. avgust 2018. godine
Predmet: JN br.2/18-Ugostiteljske usluge u objektu opstinske uprave

 

9. avgust 2018. godine
Predmet: JN br.9/18-Nabavka opreme civilne zaštite

 

2. avgust 2018. godine
Predmet: JN br.50/18-Projekat fekalne kanalizacije sa prečistačem za naseljeno mesto Takovo opština Gornji Milanovac

 

2. avgust 2018. godine
Predmet: JN br.49/18-Nabavka i isporuka ultrazvučnog 4D aparata

 

25. jul 2018. godine
Predmet: JN br.47/18-Sanacija i adaptacija Muzeja rudničko takovskog kraja u Gornjem Milanovcu

 

25. jul 2018. godine
Predmet: JN br.48/18-Nabavka i instalacija opreme za realizaciju filmskih projekcija u 3D formatu za potrebe Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

16. jul 2018. godine
Predmet: JN br.12/18-Radovi na asfaltiranju nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 

12. jul 2018. godine
Predmet: JN br.46/18-Pomoć u kući starim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 

6. jul 2018. godine
Predmet: JN br.44/18-Osiguranje imovine, vozila i zaposlenih u Opštinskoj upravi

 

5. jul 2018. godine
Predmet: JN br.10/18-Rekonstrukcija ulične rasvete u cilju racionalizacije potrošnje električne energije

 
 
 

21. jun 2018. godine
Predmet: JN br.41/18-Usluga mobilne telefonije

 

18. jun 2018. godine
Predmet: JN br.40/18-Nabavka softvera za informatičku službu CAD softver

 

8. jun 2018. godine
Predmet: JN br.9/18-Rehabilitacija kolovoza u ulici Miloša Velikog

 

8. jun 2018. godine
Predmet: JN br.38/18-Tehnički prijem prostora hitne pomoći Doma zdravlja

 

4. jun 2018. godine
Predmet: JN br.39/18-Izvođenje radova na modernizaciji svetlosne semaforske signalizacije u Gornjem Milanovcu – II faza

 

31. maj 2018. godine
Predmet: JN br.8/18-Radovi na asfaltiranju nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

16. maj 2018. godine
Predmet: JN br. 7/2018 Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 

9. maj 2018. godine
Predmet: JN br. 6/2018 Izvođenje radova na asfaltiranju nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

30. april 2018. godine
Predmet: JN br. 36/2018 Nabavka hrane i pića za posetioce poljoprivrednog sajma

 
 

27. april 2018. godine
Predmet: JN br. 34/2018 Izrada tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekta u okviru kompleksa Opšte bolnice u Gornjem Milanovcu: objekta Internog odeljenja, objekta Hirurgije, objekta Grudnog odeljenja, objekta Kabineta za plućne bolesti, objekta Portirnice i objekta za medicinski otpad

 
 

24. april 2018. godine
Predmet: JN br. 5/2018 Rehabilitacija kolovoza u ulici Miloša Velikog

 
 
 
 
 
 

3. april 2018. godine
Predmet: JN br. 32/2018 Usluge vršenja stručnog nadzora na ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

28. mart 2018. godine
Predmet: JN br. 30/2018 Izrada elaborata i određivanje zone sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja za vodovodni sistem Gornji Banjani

 
 

20. mart 2018. godine
Predmet: JN br. 7/2018 Usluge keteringa za potrebe kabineta predsednika opštine

 

14. mart 2018. godine
Predmet: JN br. 27/2018 Nabavka materijala za održavanje akcije „Čišćenje grada“

 
 
 

2. mart 2018. godine
Predmet: JN br. 6/2018 Nabavka reprezentacije za potrebe kabineta Predsednika opštine

 

26. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 24/2018 Izvođenje radova na modernizaciji svetlosne semaforske signalizacije u Gornjem Milanovcu

 
 
 

26. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 21/2018 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe OŠ „Momčilo Nastasijević“

 

22. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 14/2018 ORGANIZACIJA KUHINjE ZA UČENIKE KOJI IMAJU BESPLATNU ISHRANU

 
 
 

22. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 19/2018 Izrada elaborata i određivanje zone sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja za vodovodni sistem Gornji Banjani

 

9. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 2/2018 Održavanje programa za potrebe odeljenja za društvene delatnosti i mesnih zajednica

 

9. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 8/2018 Održavanje programa za lokalnu poresku administraciju

 
 

7. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 7/2018 Održavanje programa za finansije i pisarnicu

 

7. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 5/2018 Nabavka reprezentacije za potrebe kabineta Predsednika opštine

 

6. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 1/2018 Nabavka električne energije za javnu rasvetu

 

2. februar 2018. godine
Predmet: JN br. 2/2018 Usluga fizičke zaštite, protivpažarne zaštite i sprovođenje mera zaštite u vanrednim situacijama u objektima Opštine Gornji Milanovac

 
 
 
 

26. januar 2018. godine
Predmet: JN br. 12/2018 Izrada elaborata i određivanje zone sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja za vodovodni sistem Gornji Banjani

 
 

26. januar 2018. godine
Predmet: JN br. 11/2018 Nabavka sredstava za održavanje higijene

 
 

23. januar 2018. godine
Predmet: JN br. 1/2018 Nabavka reprezentacije za potrebe kabineta Predsednika opštine

 
 

22. januar 2018. godine
Predmet: JN br. 1/2018 Objavljivanje oglasa u štampanom mediju (lokalni list)

 

22. januar 2018. godine
Predmet: JN br. 3/2018 UGOSTITELjSKE USLUGE U OBJEKTU OPŠTINSKE UPRAVE

 

22. januar 2018. godine
Predmet: JN br. 9/2018 Nabavka kancelarijskog materijala

 
 

17. januar 2018. godine
Predmet: JN br. 1/2018 Ugostiteljske usluge u objektu opštinske uprave

 
 
 

26. decembar 2017. godine
Predmet: JN br. 63/2017 Uklanjanje i transport uginulih životinja- prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja – SPŽP-a

 
 

6. decembar 2017. godine
Predmet: JN br. 29/2017 Izvođenje dodatnih radova na izgradnji Ulice narednika Petrovića - druga faza

 
 

1. decembar 2017. godine
Predmet: JN br. 60/2017 Izrada projektne dokumentacije za Ulicu Jovana Cvijića

 
 

24. novembar 2017. godine
Predmet: JN br. 58/2017 Pomoć u kući starim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

24. новембар 2017. године
Предмет: ЈН бр. 59/2017 Набавка горива за службена возила

 
 

3. novembar 2017. godine
Predmet: JN br. 26/2017 Projektovanje i izvođenje radova na gasifikaciji OŠ „Sveti Sava“ u Gornjem Milanovcu

 
 
 

19. oktobar 2017. godine
Predmet: JN br. 56/2017 Izrada projekta za uređenje javne komunalne infrastrukture u Ulici Nikole Lunjevice

 
 
 

13. oktobar 2017. godine
Predmet: JN br. 24/2017 Održavanje programa za potrebe odeljenja za društvene delatnosti i mesnih zajednica

 
 

6. oktobar 2017. godine
Predmet: JN br. 42/2017 Izrada idejnog projekta za izvođenje radova na ojačanju kolovozne konstrukcije lokalnog puta u mesnoj zajednici Gojna Gora na deonici od Čolovića do Kamenice opštine Gornji Milanovac

 
 

4. oktobar 2017. godine
Predmet: JN br. 50/2017 Tekuće popravke i održavanje protivgradnih stanica

 

3. oktobar 2017. godine
Predmet: JN br. 48/2017 Usluge vršenja stručnog nadzora na nekategorisanim i lokalnim putevima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 
 
 

14. septembar 2017. godine
Predmet: JN br. 46/2017 Tekuće popravke i održavanje protivgradnih stanica

 

13. septembar 2017. godine
Predmet: JN br. 2/2017 Usluge posluživanja pića za potrebe Skupštine opštine

 

7. septembar 2017. godine
Predmet: JN br. 1/2017 Ugostiteljske usluge za potrebe Skupštine opštine

 

6. septembar 2017. godine
Predmet: JN br. 17/2017 Izvođenje radova na izgradnji vodovoda u Brđanima

 

6. septembar 2017. godine
Predmet: JN br. 20/2017 Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnog puta u Mesnoj zajednici Lipovac opština Gornji Milanovac

 

6. septembar 2017. godine
Predmet: JN br. 19/2017 Izvođenje radova na asfaltiranju nekategorisanog puta u Mesnoj zajednici Šilopaj opština Gornji Milanovac

 

6. septembar 2017. godine
Predmet: JN br. 21/2017 Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnog puta u Mesnoj zajednici Gojna Gora od Čolovića do Kamenice opština Gornji Milanovac

 

30. avgust 2017. godine
Predmet: JN br. 8/2017 Usluge posluživanja pića za potrebe kabineta predsednika opštine

 

29. avgust 2017. godine
Predmet: JN br. 44/2017 Izvođenje radova na tekućem održavanju objekta Mesne kancelarije u Ugrinovcima

 

28. avgust 2017. godine
Predmet: JN br. 45/2017 Izrada projekta za izgradnju ulice Petra Kočića

 
 
 

23. avgust 2017. godine
Predmet: JN br. 40/2017 Vršenje stručnog nadzora horizontalna i vertikalna signalizacija

 

23. avgust 2017. godine
Predmet: JN br. 15/2017 Izgradnja fekalne kanalizacije u industrijskoj zoni "Milovanovića Čair 2. faza" u Gornjem Milanovcu

 

23. avgust 2017. godine
Predmet: JN br. 9/2017 Usluga keteringa za potrebe Kabineta predsednika opštine

 
 
 
 
 

7. avgust 2017. godine
Predmet: JN br. 37/2017 Vršenje stručnog nadzora – horizontalna i vertikalna signalizacija

 

31. jul 2017. godine
Predmet: JN br. 36/2017 Izvođenje radova na tekućem održavanju objekta mesne kancelarije u Ugrinovcima

 
 
 
 
 

17. jul 2017. godine
Predmet: JN br. 11/2017 Izvođenje radova na asfaltiranju nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 

12. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 34/2017 Извођење радова на текућем одржавању објекта месне канцеларије у Угриновцима

 

12. јул 2017. године
Предмет: ЈН бр. 29/2017 Одржавање софтвера за локалну пореску администрацију

 

11. jul 2017. godine
Predmet: JN br. 33/2017 Popravka krova na zgradi Opštinske uprave u ulici Tihomira Matijevića br.4 sa molerskim radovima

 

11. jul 2017. godine
Predmet: JN br. 25/2017 Tehnički pregled izvedenih radova na dograđenom aneksu PU“Sunce“

 
 

6. jul 2017. godine
Predmet: JN br. 27/2017 Osiguranje imovine, opreme i zaposlenih u Opštinskoj upravi Gornji Milanovac

 
 

30. jun 2017. godine
Predmet: JN br. 31/2017 Nabavka potrošnog materijala za štampače

 

28. jun 2017. godine
Predmet nabavke: nabavka opreme za javnu bezbednost - video nadzor

 
 

22. jun 2017. godine
Predmet: JN br. 28/2017 Izvođenje radova na tekućem održavanju objekta MK u Ugrinovcima

 

15. jun 2017. godine
Predmet: JN br. 10/2017 Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

7. jun 2017. godine
Predmet: JN br. 26/2017 Pomoć u kući starim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 

31. maj 2017. godine
Predmet: JN br. 1/2017 Investiciono održavanje i sanacija ambulante u Vraćevšnici

 
 
 
 
 

20. april 2017. godine
Predmet: JN br. 5/2017 Izgradnja ulice Narednika Petrovića

 

13. april 2017. godine
Predmet: JN br. 23/2017 Nabavka kioska

 
 

23. mart 2017. godine
Predmet: JN br. 22/2017 Nabavka i isporuka protivgradnih raketa

 
 

14. mart 2017. godine
Predmet: JN br. 3/2017 Izgradnja trotoara u Hajduk Veljkovoj ulici

 

10. mart 2017. godine
Predmet: JN br. 19/2017 Merenje kvaliteta vazduha, vode i određivanje nivoa buke

 
 
 
 

3. mart 2017. godine
Predmet: JN br. 1/2017 Nabavka službenih vozila

 
 

1. mart 2017. godine
Predmet: JN br. 16/2017 Nabavka potrošnog materijala za štampače

 

28. februar 2017. godine
Predmet: JN br. 14/2017 Nabavka materijala za održavanje akcije „Cišćenje grada“

 

28. februar 2017. godine
Predmet: JN br. 13/2017 Nabavka sredstava za održavanje higijene

 

23. februar 2017. godine
Predmet: JN br. 3/2017 Sredstva za reprezentaciju za potrebe kabineta predsednika opštine

 

23. februar 2017. godine
Predmet: JN br. 12/2017 Uklanjanje i transport uginulih životinja- prevoz,prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja – SPŽP-a

 

23. februar 2017. godine
Predmet: JN br. 15/2017 Pomoć u kući starim licima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 
 
 
 
 

3. februar 2017. godine
Predmet: JN br. 2/2017 Usluge keteringa za potrebe kabineta Predsednika opstine

 
 
 
 
 
 

16. januar 2017. godine
Predmet: JN br. 4/2017 - Električna energija za potrebe objekata Opštinske uprave

 
 

16. januar 2017. godine
Predmet: JN br. 2/2017 - Nabavka goriva za potrebe službenih vozila

 

23. decembar 2016. godine
Predmet: JN br. 10/2016 - Organizacija smeštaja povodom održavanja turnira

 
 
 
 
 

13. decembar 2016. godine
Predmet: JN br. 14/2016 - Izvođenje radova na adaptaciji objekta školske zgrade u Gornjem Milanovcu, Vojvode Živojina Mišića br.13

 
 
 
 
 

04. novembar 2016. godine
Predmet: JN br. 34/2016 - Rekonstrukcija Mesne kancelarije u Pranjanima

 
 

13. oktobar 2016. godine
Predmet: JN br. 32/2016 - Izrada idejnog rešenja za komunalno opremanje nove industrijske zone "Srčanik" u Klatičevu

 
 

11. oktobar 2016. godine
Predmet: JN br. 29/2016 - Nabavka softvera za finansije i lokalnu poresku administraciju sa antivirus zaštitom

 

11. oktobar 2016. godine
Predmet: JN br. 28/2016 - Prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja – SPŽP-a

 
 
 
 
 
 

28. jul 2016. godine
Predmet: JN br. 23/2016 - Prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja - SPŽPa

 
 

12. jul 2016. godine
Predmet: JN br. 10/2016 - Izvođenje dodatnih radova na dogradnji aneksa PU "Sunce" u Gornjem Milanovcu

 
 
 

07. jun 2016. godine
Predmet: JN br. 21/2016 – Nabavka i isporuka protivgradnih raketa

 
 

25. april 2016. godine
Predmet: JN br. 9/2016 – Izvođenje dodatnih radova na prvoj fazi sistema scenske tehnologije Doma kulture u Gornjem Milanovcu – treća faza

 
 
 

19. april 2016. godine
Predmet: JN br. 7/16 PP - Izvođenje dodatnih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na objektu Doma kulture u Gornjem Milanovcu – treća faza

 

02. april 2016. godine
Predmet: JN br. 18 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe izborne komisije

 
 
 
 
 

15. mart 2016. godine
Predmet: JN br. 16/2016 - Nabavka materijala za održavanje akcije "Čišćenje grada"

 

04. mart 2016. godine
Predmet: JN br. 6/2016 - Izvođenje dodatnih građevinsko-zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

19. februar 2016. godine
Predmet: JNMV br. 14/2016 - Nabavka sredstava za održavanje higijene

 
 

10. februar 2016. godine
Predmet: JNMV br. 3/2016 - Sredstva za reprezentaciju za potrebe Kabineta Predsednika opštine

 

09. februar 2016. godine
Predmet: JNMV br. 2/2016 - Ugostiteljske usluge

 
 

03. februar 2016. godine
Predmet: JN br. 7/2016 - Nabavka fjuzera, bubnja i korone za kopir mašinu

 

01. februar 2016. godine
Predmet: JN br. 5/2016 PP - Održavanje programa za potrebe odeljenja za društvene delatnosti, dela finansija i mesnih zajednica

 
 
 
 

29. januar 2016. godine
Predmet: JN br. 13/2016 - Održavanje programa za pisarnicu i matičnu službu

 

28. januar 2016. godine
Predmet: JN br. 9/2016 - Usluge brze pošte

 
 

27. januar 2016. godine
Predmet: JN br. 6/2016 - Merenje kvaliteta vazduha, vode o određivanje nivoa buke

 
 
 

21. januar 2016. godine
Predmet: JN br. 1/2016 - Usluge keteringa za potrebe Kabineta Predsednika opštine

 
 
 
 
 
 

02. decembar 2015. godine
Predmet: JN br. 16/2015 - Dodatni radovi na izvođenju građevinsko–zanatskih radova sa instalacijama na objektu OŠ u Semedraži – II faza

 
 

01. decembar 2015. godine
Predmet: JN br. 16/2015 - Čišćenje vodotokova u opštini Gornji Milanovac

 
 

20. novembar 2015. godine
Predmet: JN br. 15/2015 - Nabavka i postavljanje opreme za obaveštavanje i uzbunjivanje naselja u opštini Gornji Milanovac

 

19. novembar 2015. godine
Predmet: JNMV br. 52/2015 - Izrada projekta rekonstrukcije i adaptacije prostora koji se pretvara u službu hitne pomoći pri Domu zdravlja

 
 
 
 

28. oktobar 2015. godine
JNMV br. 48/2015 – Tehnički pregled izgrađenog objekta OŠ u Semedraži

 

23. oktobar 2015. godine
JNMV br. 47/2015 – Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko zanatskih i instalaterskih radova sa prvom fazom scenske mehanike

 
 
 

05. oktobar 2015. godine
JNMV br. 46/2015 – Nabavka računarske opreme za potrebe Opštinske uprave

 
 

21. septembar 2015. godine
JNMV br. 44/2015 - Rušenje objekata šeste kategorije oštećenih u poplavama

 

09. septembar 2015. godine
Predmet: JN br. 43/2015 – Rušenje bespravno sagrađenih objekata

 

31. avgust 2015. godine
Predmet: JNMV br. 40/2015 – Izgradnja dela ulice Vuka Karadžića

 

28. avgust 2015. godine
Predmet: JNMV br. 42/2015 – Realizacija projekta parcelacije i preparcelacije korita reke Despotovice sa geodetskim obeležavanjem

 
 

27. avgust 2015. godine
Predmet: JN br. 39/2015 – Izgradnja septičke jame sa izradom drenaže oko zgrade Muzeja u Takovu

 

27. avgust 2015. godine
Predmet: JN br. 38/2015 – Izgradnja septičke jame pri OŠ u Semedraži

 
 
 
 
 

11. avgust 2015. godine
Predmet: JN br. 11/2015 – Nabavka lektire za đake prvake

 

10. avgust 2015. godine
Predmet: JN br. 36/2015 - Radovi na sanaciji i adaptaciji mesne kancelarije u Kalimanićima - ponovljeni postupak II

 

07. avgust 2015. godine
Predmet: JN br. 10/2015- Usluga prevoza učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac po kalendaru obrazovno – vaspitnog rada za školsku 2015/2016 godinu

 

04. avgust 2015. godine
Predmet: JNMV OU br. 34/2015- Izgradnja septičke jame sa izradom drenaže oko zgrade Muzeja u Takovu

 

03. avgust 2015. godine
Predmet: JNMV br. 27/2015- Rušenje objekata šeste kategorije oštećenih u poplavama

 

30. jul 2015. godine
Predmet: JNMV br. 33/2015- Nabavka i prevoz krečnog materijala za kalcifikaciju zemljišta

 

27. jul 2015. godine
Predmet: JNMV br.12/2015 – Nabavka opreme za gašenje požara

 

23. jul 2015. godine
Predmet: JNMV br. 32/15 OU - Merenje kvaliteta vazduha, vode i određivanje nivoa buke – nastavak aktivnosti

 

22. jul 2015. godine
Predmet: JNMV br. 31/15 OU - Izrada urbanističkog projekta za dogradnju objekta dečje ustanove "Sunce" u ulici Vuka Karadžića u Gornjem Milanovcu

 

20. jul 2015. godine
Predmet: JN br. 07/15 OP - Uređenje Brda mira – II faza

 

13. jul 2015. godine
Predmet: JN br. 30/2015 - Radovi na sanaciji i adaptaciji mesne kancelarije u Kalimanićima - ponovljeni postupak

 
 

01. jul 2015. godine
Predmet: JN br. 29/2015 - Merenje kvaliteta vazduha, vode i određivanje nivoa buke – nastavak aktivnosti

 

30. jun 2015. godine
Predmet: JN br. 28/2015 - Radovi na sanaciji i adaptaciji mesne kancelarije u Kalimanićima

 

30. jun 2015. godine
Predmet: JN br. 26/2015 - Nabavka putničkog vozila za potrebe Policijske stanice u Gornjem Milanovcu

 

26. jun 2015. godine
Predmet: JN br. 24/2015 - Izgradnja septičke jame sa izradom drenaže oko zgrade Muzeja u Takovu

 

25. jun 2015. godine
Predmet: JN br. 6/2015 - Izvođenje građevinsko–zanatskih radova sa instalacijama na objektu OŠ u Semedraži – II faza

 

24. jun 2015. godine
Predmet: JN br. 25/2015 - Sanacija oštećenih kolovoznih površina sa izradom rampi oko Doma zdravlja

 

10. jun 2015. godine
Predmet: JN br. 10/2015 - Nabavka knjiga za nagrađivanje učenika u školskoj 2014/2015 godini

 

20. maj 2015. godine
Predmet: JN OU br. 23/2015 - Nabavka računarske opreme

 

20. maj 2015. godine
Predmet JN OU 22/14: Izvođenje građevinsko-zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

08. maj 2015. godine
Predmet JN 4/2015: Izvođenje dodatnih radova na adaptaciji i rekonstrukciji doma kulture u Gornjem Milanovcu – prva faza

 
 

09. april 2015. godine
Predmet: JN OU br. 22/2015 - Radovi na postavljanju kišne kanalizacije pri Domu zdravlja

 
 

01. april 2015. godine
Predmet: JN OU br. 19/2015 - Sanacija trotoara u ulici Heroja Draževića

 

01. april 2015. godine
Predmet: JN PO br. 9/2015 - Organizacija i program za Dan opštine

 

12. mart 2015. godine
Predmet: JN OU br. 16/2015 - Nabavka i postavljanje info tabli na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

10. mart 2015. godine
Predmet: JN OU br. 18/2015 - Uređenje zelenih površina na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

09. mart 2015. godine
Predmet: JN PO br. 8/15 - Sredstva za reprezentaciju za potrebe kabineta Predsednika opštine

 

06. mart 2015. godine
Predmet: JN PO br. 7/15 - Nabavka mobilijara i opreme

 

05. mart 2015. godine
Predmet: JN PO br. 6/15 - Organizacija ručka povodom Dana opštine

 

03. mart 2015. godine
Predmet: JN OU br. 17/2015 - Nabavka materijala za održavanje akcije "Čišćenje grada"

 

26. februar 2015. godine
Predmet: JN OU br. 15/2015 - Nabavka i isporuka protivgradnih raketa

 

23. februar 2015. godine
Predmet: JN OU br. 14/2015 - Nabavka potrošnog materijala (tonera, ketridža i ribona) za štampače za potrebe Opštinske uprave - Dopuna i reciklaža (remont) tonera

 

13. februar 2015. godine
Predmet: JN OU br. 13/2015 - Materijal za službena vozila

 
 

12. februar 2015. godine
Predmet: JN br. 1/2015 - Ugostiteljske usluge povodom Dana opštine

 
 

02. februar 2015. godine
Predmet: JN PO br. 4/15 - Ugostiteljske usluge za potrebe Predsednika opštine


Obaveštenje o zaključenom ugovoru (24. februar 2015. godine)
 

02. februar 2015. godine
Predmet: Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

31. januar 2015. godine
Predmet: JN br. 2/2015 PP - Održavanje programa za Poresko odeljenje

 
 
 
 

29. januar 2015. godine
Predmet: JN OU br. 10/2015 - Adaptacija mokrog čvora u Muzeju u Takovu

 

26. januar 2015. godine
Predmet: JN OU br. 9/2015 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Opštinske uprave

 
 

23. januar 2015. godine
Predmet: JN PO br. 3/15 - Usluge keteringa za potrebe kabineta Predsednika opštine

 

23. januar 2015. godine
Predmet: JN PO br. 2/15 - Adaptacija objekata u znamenitom mestu "Takovski grm" u Takovu

 

22. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

22. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

21. januar 2015. godine
Predmet: JN OU br. 6/2015 - Merenje kvaliteta vazduha, vode i određivanje nivoa buke

 

20. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

20. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

20. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

19. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

19. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 
 
 

16. januar 2015. godine
Predmet: JN br. 3/2015 - Servis i održavanje službenih vozila sa rezervnim delovima

 
 

16. januar 2015. godine
Predmet: JN br. 1/2015 - Nabavka kancelarijskog materijala

 

16. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

16. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

16. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

16. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

16. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

16. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

16. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

15. januar 2015. godine
Humano uklanjanje pasa lutalica na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

15. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

15. januar 2015. godine
Zakup lokala za likovnu galeriju

 

15. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

14. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

14. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

14. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

11. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 
 

09. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

09. januar 2015. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 


Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!