opstina gornji milanovac

Javne nabavke 2014


Plan javnih nabavki
Izveštaj o realizovanim nabavkama
Javne nabavke


31. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

31. decembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

30. decembar 2014. godine
Sanacija krovne strehe na zgradi Muzeja u Gornjem Milanovcu

 

30. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

29. decembar 2014. godine
Usluga prevoza učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac po kalendaru obrazovno – vaspitnog rada za školsku 2014/2015 godinu

 

29. decembar 2014. godine
Zakup lokala za likovnu galeriju

 

27. decembar 2014. godine
Dodatni radovi na adaptaciji objekta u ul. Tihomira Matijevića br. 4 – druga faza

 

26. decembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

24. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

24. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

24. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

24. decembar 2014. godine
Izvođenje radova na gasifikaciji OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu

 

22. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

22. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

19. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

18. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

18. decembar 2014. godine
Uređenje Brda mira

 

17. decembar 2014. godine
Izgradnja ograde oko škole "Takovski ustanak" u Takovu

 

17. decembar 2014. godine
Procena studije izvodljivosti i opravdanosti za industrijsku zonu

 

16. decembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

16. decembar 2014. godine
Sanacija krovne strehe na zgradi Muzeja u Gornjem Milanovcu

 

16. decembar 2014. godine
Dodatni radovi na adaptaciji objekta u ul. Tihomira Matijevića br. 4 – druga faza

 

12. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

12. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži – I faza

 

11. decembar 2014. godine
Dodatni radovi na adaptaciji objekta u ul. Tihomira Matijevića br. 4 – druga faza

 

11. decembar 2014. godine
Projekat sanacije objekta Mirko i Slavko u Buljaricama

 

10. decembar 2014. godine
Uređenje pristupa Domu zdravlja – I faza

 

05. decembar 2014. godine
Izgradnja škole u Semedraži - I faza

 

05. decembar 2014. godine
Izrada projekta izgradnje i rekonstrukcije ulice Vuka Karadžića

 

03. decembar 2014. godine
Postavljanje sistema video nadzora u opštini Gornji Milanovac

 

02. decembar 2014. godine
Izvođenje radova na gasifikaciji OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu

 

02. decembar 2014. godine
Izvođenje radova na gasifikaciji OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu

 

01. decembar 2014. godine
Projekat rekonstrukcije i izgradnje ulice Vuka Karadžića

 

01. decembar 2014. godine
Izvođenje radova na gasifikaciji OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu

 

28. novembar 2014. godine
Izvođenje radova na gasifikaciji OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu

 

28. novembar 2014. godine
Izvođenje radova na gasifikaciji OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu

 

28. novembar 2014. godine
Uređenje Brda mira

 

28. novembar 2014. godine
Procena studije izvodljivosti i opravdanosti za industrijsku zonu

 

28. novembar 2014. godine
Procena studije izvodljivosti i opravdanosti za industrijsku zonu

 

27. novembar 2014. godine
Projekat parcelacije i preparcelacije korita reke Despotovice

 

27. novembar 2014. godine
Usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu-druga faza

 

27. novembar 2014. godine
Tehnička kontrola projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta Doma kulture u Gornjem Milanovcu – deo "B" faza II

 

26. novembar 2014. godine
Izrada projekta parcelacije i preparcelacije ulice Vuka Karadžića

 

26. novembar 2014. godine
Izvođenje radova na gasifikaciji OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu

 

25. novembar 2014. godine
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Mesne kancelarije u Takovu

 

24. novembar 2014. godine
Izgradnja ograde oko škole "Takovski ustanak" u Takovu

 

24. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

24. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

21. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

21. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

21. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

21. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

21. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

21. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

21. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

20. novembar 2014. godine
Izrada akustičke studije čujnosti pokrivenosti sistemom javnog uzbunjivanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

20. novembar 2014. godine
Izrada ograde igrališta OŠ u Takovu

 

19. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

19. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

19. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

19. novembar 2014. godine
Tehnička kontrola glavnog projekta OŠ u Semedraži

 

19. novembar 2014. godine
Projekat sanacije objekata "Mirko i Slavko" u Buljaricama

 

18. novembar 2014. godine
Građevinsko-zanatski radovi sa parternim uređenjem Muzeja u Gornjem Milanovcu

 

13. novembar 2014. godine
Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

13. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu - II faza

 

13. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu - II faza

 

13. novembar 2014. godine
Procena studije izvodljivosti i opravdanosti za industrijsku zonu

 

13. novembar 2014. godine
Procena studije izvodljivosti i opravdanosti za industrijsku zonu

 

12. novembar 2014. godine
Procena studije izvodljivosti i opravdanosti za industrijsku zonu

 

12. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu - II faza

 

12. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu - II faza

 

12. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu - II faza

 

12. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu - II faza

 

10. novembar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu - II faza

 

10. novembar 2014. godine
Uređenje pristupa Domu zdravlja – I faza

 

07. novembar 2014. godine
Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – druga faza

 

07. novembar 2014. godine
Završni građevinsko zanatski radovi na zgradi Opštinske uprave u ulici Tihomira Matijevića br. 4

 

07. novembar 2014. godine
Izvođenje radova na gasifikaciji OŠ "Momčilo Nastasijević" u Gornjem Milanovcu

 

07. novembar 2014. godine
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Mesne kancelarije u Takovu

 

07. novembar 2014. godine
Projekat parcelacije i preparcelacije ulice Vuka Karadžića

 

06. novembar 2014. godine
Postavljanje sistema video nadzora u opštini Gornji Milanovac

 

05. novembar 2014. godine
Izrada ograde igrališta OŠ u Takovu

 

04. novembar 2014. godine
Nabavka LED ekrana

 

04. novembar 2014. godine
Materijal za službena vozila

 

04. novembar 2014. godine
Uređenje pristupa Domu zdravlja – I faza

 

03. novembar 2014. godine
Građevinsko zanatski radovi na uređenju kompleksa i Muzeja u Takovu

 

31. oktobar 2014. godine
Izrada ograde igrališta OŠ u Takovu

 

31. oktobar 2014. godine
Građevinsko zanatski radovi sa parternim uređenjem Muzeja u Gornjem Milanovcu

 

30. oktobar 2014. godine
Tehnička kontrola projekta Doma kulture – faza B

 

29. oktobar 2014. godine
Nabavka i postavljanje stalka za LED ekran

 

29. oktobar 2014. godine
Projekat parcelacije i preparcelacije korita reke Despotovice

 

29. oktobar 2014. godine
Projekat parcelacije i preparcelacije korita reke Despotovice

 

27. oktobar 2014. godine
Izvođenje građevinsko - zanatskih radova sa instalacijama na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu – II faza

 

27. oktobar 2014. godine
Izrada optičke telekomunikacione mreže opštine Gornji Milanovac - I faza

 

27. oktobar 2014. godine
Projekat parcelacije i preparcelacije korita reke Despotovice

 

27. oktobar 2014. godine
Adaptacija zgrade u ul. Tihomira Matijevića br. 4 – II faza

 

27. oktobar 2014. godine
Rekonstrukcija mokrih čvorova u zgradi Opštinske uprave u ul. Tihomira Matijevića br. 4

 

24. oktobar 2014. godine
Izrada akustičke studije pokrivenosti sistemom javnog izbunjivanja na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

24. oktobar 2014. godine
Projekat parcelacije i preparcelacije korita reke Despotovice

 

24. oktobar 2014. godine
Uređenje pristupa Domu zdravlja - I faza

 

21. oktobar 2014. godine
Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije spomen-parka "Brdo mira" u Gornjem Milanovcu

 

20. oktobar 2014. godine
Tehnička kontrola projektne dokumentacije za OŠ u Semedraži

 

17. oktobar 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju OŠ u Semedraži

 
 

08. oktobar 2014. godine
Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije Spomen-parka "Brdo mira" u Gornjem Milanovcu

 

07. oktobar 2014. godine
Materijal za službena vozila

 

06. oktobar 2014. godine
Nabavka LED ekrana

 

03. oktobar 2014. godine
Tehnička kontrola glavnog projekta rekonstrukcije Spomen-parka "Brdo mira" u Gornjem Milanovcu

 

26. septembar 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju OŠ u Semedraži

 

25. septembar 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Osnovne škole u Semedraži

 

24. septembar 2014. godine
Izrada optičke telekomunikacione mreže opštine Gornji Milanovac – I faza

 

24. septembar 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju OŠ u Semedraži

 

22. septembar 2014. godine
Izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Semedraži

 

17. septembar 2014. godine
Usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

17. septembar 2014. godine
Izrada optičke telekomunikacione mreže opštine Gornji Milanovac – I faza

 

16. septembar 2014. godine
Tehnički prijem mokrog čvora u Osnovnoj školi u Brđanima

 

15. septembar 2014. godine
Izrada optičke telekomunikacione mreže opštine Gornji Milanovac – I faza

 

11. septembar 2014. godine
Adaptacija zgrade u ulici Tihomira Matijevića br. 4 – 2. Faza

 

05. septembar 2014. godine
Rekonstrukcija mokrih čvorova u zgradi Opštinske uprave u ulici Tihomira Matijevića br. 4

 

05. septembar 2014. godine
Adaptacija zgrade u ulici Tihomira Matijevića br. 4 – 2. Faza

 

01. septembar 2014. godine
Izrada optičke telekomunikacione mreže opštine Gornji Milanovac – I faza

 

26. avgust 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta Doma kulture u Gornjem Milanovcu – deo "B", faza II

 

22. avgust 2014. godine
Usluge informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima na teritoriji opštine Gornji Milanovac; Partija 1 – Usluga informisanja javnosti putem elektronskog medija (televizije) u Moravičkom okrugu

 

21. avgust 2014. godine
Tehnički prijem mokrog čvora u OŠ u Brđanima

 

21. avgust 2014. godine
Nabavka lektire

 

19. avgust 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

14. avgust 2014. godine
Nabavka fjuzera za kopir masinu

 

14. avgust 2014. godine
Parterno uređenje dvorišta OŠ "Ivo Andrić" u Pranjanima – II faza

 

06. avgust 2014. godine
Izrada urbanističkog projekta za izgradnju Osnovne škole u Semedraži

 

04. avgust 2014. godine
Nabavka lektire

 

01. avgust 2014. godine
Konkurs poljoprivreda

 

31. jul 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta Doma kulture u Gornjem Milanovcu – deo "B", faza II

 

30. jul 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta Doma kulture u Gornjem Milanovcu – deo "B", faza II

 

29. jul 2014. godine
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Spomen-parka "Brdo mira" u Gornjem Milanovcu

 

28. jul 2014. godine
Parterno uređenje dvorišta OŠ "Ivo Andrić" u Pranjanima - II faza

 

28. jul 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta Doma kulture u Gornjem Milanovcu – deo "B", faza II

 

28. jul 2014. godine
Izrada glavnog projekta za sanaciju drumskog mosta preko reke Dičine na putu za selo Brđani

 

25. jul 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta Doma kulture u Gornjem Milanovcu – deo "B", faza II

 

24. jul 2014. godine
Građevinski materijal za potrebe poboljšanja stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

23. jul 2014. godine
Usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac po kalendaru obrazovno – vaspitnog rada za školsku 2014/2015 godinu

 

22. jul 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka kod tržnog centra "IDEA"

 

22. jul 2014. godine
Merenje kvaliteta vazduha, vode i određivanje nivoa buke

 

21. jul 2014. godine
Izrada urbanističkog projekta za izgradnju Osnovne škole u Semedraži

 

18. jul 2014. godine
Izrada glavnog projekta sanacije drumskog mosta preko reke Dičine na putu za selo Brđane

 

17. jul 2014. godine
Izrada II faze projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade Opštinske uprave u ul. Tihomira Matijevuća br. 4 u Gornjem Milanovcu - ponovljeni postupak

 

16. jul 2014. godine
Izrada urbanističkog projekta za izgradnju Osnovne škole u Semedraži

 

15. jul 2014. godine
Izrada glavnog projekta sanacije drumskog mosta preko reke Dičine na putu za selo Brđane

 

09. jul 2014. godine
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Spomen-parka "Brdo mira" u Gornjem Milanovcu

 

09. jul 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za postavljanje LED ekrana

 

09. jul 2014. godine
Izrada glavnog projekta sanacije drumskog mosta preko reke Dičine na putu za selo Brđane

 

09. jul 2014. godine
Građevinski materijal za potrebe poboljšanja stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

08. jul 2014. godine
Usluge informisanja javnosti o dešavanjima na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

08. jul 2014. godine
Građevinski materijal za potrebe poboljšanja stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

04. jul 2014. godine
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Spomen-parka "Brdo mira" u Gornjem Milanovcu

 

02. jul 2014. godine
Građevinski materijal za potrebe poboljšanja stanovanja izbeglih lica na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

01. jul 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta Doma kulture u Gornjem Milanovcu – deo "B", faza II

 

01. jul 2014. godine
Merenje kvaliteta vazduha, vode o određivanje nivoa buke

 

01. jul 2014. godine
Merenje kvaliteta vazduha, vode o određivanje nivoa buke

 

30. jun 2014. godine
Zakup lokala za likovnu galeriju

 

27. jun 2014. godine
Izrada II faze projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade Opštinske uprave u ul. Tihomira Matijevića br. 4 u Gornjem Milanovcu – ponovljeni postupak

 

27. jun 2014. godine
Nabavka knjiga za nagrađivanje učenika u školskoj 2013/2014. godini

 

25. jun 2014. godine
Izrada II faze projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade Opštinske uprave u ul. Tihomira Matijevića br. 4 u Gornjem Milanovcu – ponovljeni postupak

 

24. jun 2014. godine
Predmet: Izrada projektne dokumentacije za uređenje spoljnih površina Doma zdravlja u Gornjem Milanovcu

 

20. jun 2014. godine
Rekonstrukcija mokrog čvora u OŠ "Momčilo Nastasijević" za decu sa posebnim potrebama

 

20. jun 2014. godine
Izrada II faze projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade Opštinske uprave u ul. Tihomira Matijevića br. 4

 

16. jun 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka kod tržnog centra "IDEA"

 

13. jun 2014. godine
Zakup lokala za likovnu galeriju

 

13. jun 2014. godine
Kupovina zemljišta za izgradnju osnovne škole u Semedraži

 

13. jun 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka kod tržnog centra "IDEA"

 

11. jun 2014. godine
Usluge informisanja javnosti o dešavanjima na teritoriji opštine Gornji Milanovac putem portala

 

11. jun 2014. godine
JN br. 7/2014 - Nabavka knjiga za nagrađivanje učenika u školskoj 2013/2014 godini

 

09. jun 2014. godine
Izvođenje završnih radova na izgradnji mokrog čvora u OŠ u Brđanima – druga faza

 

06. jun 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka kod tržnog centra "IDEA"

 

06. jun 2014. godine
Merenje kvaliteta vazduha, vode o određivanje nivoa buke

 

06. jun 2014. godine
JN br. 24/2014 - Izrada projektne dokumentacije za postavljanje LED ekrana

 

05. jun 2014. godine
Izrada II faze projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade Opštinske uprave u ul. Tihomira Matijevića br. 4 u Gornjem Milanovcu

 

02. jun 2014. godine
Izrada projektne dokumentacije za uređenje spoljnih površina Doma zdravlja u Gornjem Milanovcu

 

02. jun 2014. godine
Rekonstrukcija mokrog čvora u OŠ "Momčilo Nastasijević" za decu sa posebnim potrebama – ponovljeni postupak

 

02. jun 2014. godine
Izrada II faze projektne dokumentacije za adaptaciju zgrade Opštinske uprave u ul. Tihomira Matijevića br. 4 u Gornjem Milanovcu

 

29. maj 2014. godine
Izvođenje građevinsko zanatskih radova sa delom instalacija na adaptaciji i rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu - druga faza

 

28. maj 2014. godine
Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

23. maj 2014. godine
Materijal za službena vozila

 

22. maj 2014. godine
Krečenje i spuštanje plafona zgrade Opštinske uprave u Takovskoj br. 2

 

22. maj 2014. godine
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije spomen parka "Brdo mira"

 

21. maj 2014. godine
Osiguranje imovine, opreme, zaposlenih i kasko osiguranje u Opštinskoj upravi G. Milanovac

 

09. maj 2014. godine
Izvođenje završnih radova na izgradnji mokrog čvora u OŠ u Brđanima – druga faza

 

09. maj 2014. godine
Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

09. maj 2014. godine
Adaptacija prostora u OŠ Momčilo Nastasijević

 

08. maj 2014. godine
Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

07. maj 2014. godine
Nabavka računarske opreme

 

05. maj 2014. godine
Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

30. april 2014. godine
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Spomen-parka "Brdo mira"

 

30. april 2014. godine
Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

30. april 2014. godine
Nabavka delova za kopir mašinu (fjuzer, bubanj, korona)

 

30. april 2014. godine
Nabavka materijala za akciju "Očistimo Srbiju"

 

28. april 2014. godine
Održavanje i popravka službenih vozila

 

23. april 2014. godine
Izvođenje završnih radova na izgradnji mokrog čvora u OŠ u Brđanima – druga faza

 

23. april 2014. godine
Osiguranje imovine, opreme, zaposlenih i kasko osiguranje u Opštinskoj upravi Gornji Milanovac

 
 

22. april 2014. godine
Tehnička podrška za održavanje programa povodom obeležavanja Dana opštine

 
 

16. april 2014. godine
Kupovina zemljišta za izgradnju osnovne škole u Semedraži

 

16. april 2014. godine
Kupovina zemljišta za izgradnju osnovne škole u Semedraži

 

15. april 2014. godine
Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

04. april 2014. godine
Nabavka materijala za održavanje akcije "Očistimo Srbiju"

 

04. april 2014. godine
Nabavka računarske opreme

 

02. april 2014. godine
Nabavka materijala za održavanje akcije "Očistimo Srbiju"

 

02. april 2014. godine
Nabavka delova za kopir mašinu (fjuzer, bubanj, korona)

 

01. april 2014. godine
Održavanje i popravka službenih vozila

 

31. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

31. mart 2014. godine
Smeštaj gostiju povodom dana opštine

 

31. mart 2014. godine
Nabavka i isporuka materijala za službena vozila

 

31. mart 2014. godine
Tehnička podrška za održavanje programa povodom obeležavanja Dana opštine u Gornjem Milanovcu

 

31. mart 2014. godine
Ugostiteljske usluge povodom Dana opštine

 

28. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

27. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

26. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

25. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

22. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

20. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

20. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

18. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

14. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

13. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

13. mart 2014. godine
Rekonstrukcija mokrog čvora u OŠ "Momčilo Nastasijević" za decu sa posebnim potrebama

 

12. mart 2014. godine
Nabavka i isporuka protivgradnih raketa

 

12. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

10. mart 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

07. mart 2014. godine
Nabavka električne energije

 

04. mart 2014. godine
Nabavka potrošnog materijala (tonera, ketridža, ribona) za štampače za potrebe Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac – Partija 3: Originalni toneri

 

04. mart 2014. godine
Nabavka potrošnog materijala (tonera, ketridža, ribona) za štampače za potrebe Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac – Partija 2: Kompatibilni toneri

 

03. mart 2014. godine
JNMV 2/2014: Ugostiteljske usluge za potrebe Predsednika

 

28. februar 2014. godine
Usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

28. februar 2014. godine
Nabavka potrošnog materijala (tonera, ketridža, ribona) za štampače za potrebe Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac – Partija 1: Reciklirani toneri, ketridži i riboni

 

26. februar 2014. godine
Nabavka kancelarijskog materijala

 

26. februar 2014. godine
JNMV br. 1/2014 Usluge informisanja javnosti o dešavanjima na teritoriji opštine Gornji Milanovac po partijama

 

24. februar 2014. godine
Rekonstrukcija mokrog čvora u OŠ "Momčilo Nastasijević" za decu sa posebnim potrebama

 

21. februar 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

18. februar 2014. godine
Održavanje i popravka službenih automobila

 

13. februar 2014. godine
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Gornjem Milanovcu

 

12. februar 2014. godine
Usluga prevoza učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

07. februar 2014. godine
Nabavka potrošnog materijala (tonera, ketridža, ribona) za štampače za potrebe Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac

 

04. februar 2014. godine
Nabavka kancelarijskog materijala

 

03. februar 2014. godine
Nabavka goriva za službena vozila

 

03. februar 2014. godine
Nabavka potrošnog materijala (tonera, ketridža, ribona) za štampače za potrebe Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac

 

03. februar 2014. godine
Nabavka kancelarijskog materijala

 

31. januar 2014. godine
JN 05/2014 – Sredstva za higijenu za potrebe Opštinske uprave

 

30. januar 2014. godine
Usluga prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 

27. januar 2014. godine
Dodatni radovi na izgradnji sanitarnog čvora područne škole "Kralj Aleksandar I" u Brđanima

 

27. januar 2014. godine
JN 02/2014 – Električna energija

 

17. januar 2014. godine
Nabavka goriva za potrebe službenih vozila

 

17. januar 2014. godine
Nabavka električne energije

 
 

14. januar 2014. godine
Humano uklanjanje pasa lutalica na teritoriji opštine Gornji Milanovac

 


Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!