opstina gornji milanovac

Dva veka od podizanja Drugog srpskog ustanka u gornjomilanovačkom selu Takovo (1815-2015)


Podizanje Drugog srpskog ustanka u Takovu, 23. aprila 1815. godine, jedan je od najznačajnijih događaja u Srpskoj istoriji, a posebno za gornjomilanovački kraj. Tada je Miloš Obrenović podigao sablju i izgovorio čuvenu rečenicu "Eto mene, a eto vam rata sa Turcima" i poveo uspešno narod u ustanak protiv Osmanlijskog carstva.


Odluka o dizanju Drugog ustanka doneta je tog proleća u selu Takovo prilikom održavanja velikog narodnog sabora, kada je u selo dolazio narod iz mnogih krajeva. Pripreme za ustanak držane su u najvišoj tajnosti, a agitacija je u početku bila ograničena samo na rudničku, kragujevačku i čačansku nahiju.


Na Sastanku su se okupili svi viđeniji ljudi iz rudničke nahije i okolnih sela i tom prilikom je odlučeno da se, i posle neuspeha Prvog srpskog ustanka, ponovo digne ustanak, a za vođu ustanka je izabran Miloš Obrenović.


Posle završene službe u crkvi u Takovu, Miloš Obrenović je izašao pred narod, popeo se na jedan veći kamen i počeo govoriti:


200 godina ustanka u takovu

"Slušajte braćo. Čujte svekoliki Srbi. Čuj veliko i malo, muško i žensko, koji ste god došli evo ovde danas. A tko nije danas ovde, onaj svakako od vas da čuje i očuje, i da svak dobro razumije i upamti ovo što ću svima sada za vazda prozboriti. Ako ste radi mene imati s vama i pred vama od sada za svagda u opštem poslu i rukovodca za narod i zavičaj i ako ste radi da svi naši trudi budu napredni, a vi sad svi iz jednog ovdi grla pred ovim božijim domom to izrecite i pred svetim oltarom zavjet činite, da vi na vaše duše primate sve ono što bi od ovog preduzetog posla moglo izaći nesreće i postradanja, pak i to da meni sad ovdi obećavate i odmah da mi date punu vlast i slobodnu volju da ja mogu zapovijedati svakom vam i da mogu nakazati (kazniti) svakog koji me god ne bi što hteo poslušati ili koji bi što ukvario."


Na to svi jednoglasno poviču "Sve na našu dušu, i vrat, i obraz...". Zatim su svi redom poljubili ruku knezu Milošu i poželeli mu uspeh.


Nakon toga, knez Miloš je u Crnući, gde se okupilo dosta ljudi, ušao u svoj vajat i obukao najsvečanije odelo, uzeo zastavu, izašao napolje i rekao:


"Evo mene, a eto vam rata s Turcima!"


200 godina ustanka u Takovu

Ustanak je doveo do pregovora Marašli Ali-paše i Kuršid-paše sa Milošem Obrenovićem i zaključivanja usmenog dogovora Marašli Ali-paše i Miloša 25. oktobra 1815.


Tako je prekinuta oružana borba, mada to nije prekinulo ustaničke borbe za ostvarenje ciljeva postavljenih 1804. i 1815. godine. Ono dobija samo nove oblike koji odgovaraju novonastaloj situaciji - dugotrajni diplomatski pregovori uz pomoć Rusije. Turska je sporazum shvatila kao konačni prekid borbe i ustanka, ali za Miloša Obrenovića i ustanike sporazum je predstavljao osnovu za dalje proširenje povlastica i polaznu tačku u daljoj borbi za ostvarivanje konačnih ciljeva ustanka - rušenje turske feudalne vladavine i uspostavljanje sopstvene vlasti.


Povlastice koje su dobijene sporazumom (skupljanje danka od strane Srba, obezbeđenje od zloupotrebe spahija i drugih turskih činovnika, postavljanje knezova po nahijama, osnovanje Narodne kancelarije u Beogradu...) davale su Srbima izvesnu samoupravu, koja je omogućavala dalji ekonomsko-društveni i politički razvoj.


Prostor gde je podignut Ustanak u Takovu od nekoliko hektara proglašen je za memorijalni kompleks i predstavlja nezaobilazno odredište za učenike osnovnih i srednjih škola, ali je od značaja i za ostale grupe turista i pojedince.


200 godina ustanka u takovu

Najznačajniji objekti su:
Muzej Drugog srpskog ustanka, osnovan 1995. godine. Pored brojnih eksponata koji se u njemu nalaze, središnje mesto zauzima slika Paje Jovanovića " Takovski ustanak ";
Crkva brvnara, u kojoj su se pričestili ustanici, podignuta je u 18. veku;
Spomenik Drugom srpskom ustanku, podignut 1887. godine pored legendarnog grma. Na spomeniku, pored ostalog, piše:


" Ovaj grm će vreme da osuši,
i kameni stub će da poruši,
al' Srbija večito stajaće
i Miloša ime pominjaće "


200 godina ustanka u takovu    200 godina ustanka u takovu

200 godina ustanka u takovuPovratak na: Gornji MilanovacĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!