opstina gornji milanovac

Kancelarija za zaštitu životne sredine / Lokalni registar izvora zagađivanja


Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu 1-Lista 2: Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalne registre izvora zagađivanja Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka (''Sl. glasnik RS'' br. 91/2010 i 10/2013).


• Kako bi preduzeće koje predstavlja izvor zagađivanja znalo o kojim je zagađujućim materijama u obavezi da dostavlja podatke, potrebno je pregledati spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh, vode i zemljište, koji je dat u Prilogu 2 - Spisak zagađujućih materija, a takođe treba i utvrditi sve delatnosti pri čijem obavljanju dolazi do emitovanja zagađujućih materija u životnu sredinu.


• Zagađivači su u obavezi da izveštavaju o zagađujućim materijama koje emituju u vazduh u zavisnosti koju delatnost obavljaju, kao što je prikazano u Prilogu 3 - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti.


• Isto tako, u obavezi su da izveštavaju o zagađujućim materijama koje emituju u vode u zavisnosti koju delatnost obavljaju, kao što je prikazano u Prilogu 4 - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti.


• Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima prilikom obavljanja predmetne delatnosti.


Podaci za registre se dostavljaju na obrascima, i to:
1) Obrazac br. 1. – Opšti podaci o izvoru zagađivanja;
2) Obrazac br. 2. – Emisije u vazduh;
3) Obrazac br. 3. – Emisije u vode;
4) Obrazac br. 4. – Emisije u zemljište;
5) Obrazac br. 5. – Upravljanje otpadom.


Svi podaci se putem propisanih obrazaca dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi jedinici lokalne samouprave (za Lokalni registar), najkasnijnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, obuhvatajući period od 1. januara do 31. decembra.


Odnosno, dostavlja se:
1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:

Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac
Kancelarija za zaštitu životne sredine
Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac


2) jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu ekoloska@gornjimilanovac.rs za pravna lica i preduzetnike iz Priloga 1. Lista 2. ili na kompakt disku, bez potpisa i overe.


Ovde možete pogledati Uputstvo za registar izvora zagađivanja Agencije za zaštitu životne sredine.


Za dodatne informacije možete se obratiti Kancelariji za zaštitu životne sredine

Adresa: Ul. Tihomira Matijevića br. 4, sprat 5, kancelarija br. 1-1a
Telefon: 032/515-0546
E-mail: ekoloska@gornjimilanovac.rs
logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!