opstina gornji milanovac

Kancelarija za zaštitu životne sredine / Lokalni registar izvora zagađivanja


Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu 1-Lista 2: Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalne registre izvora zagađivanja Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka (''Sl. glasnik RS'' br. 91/2010 i 10/2013).


• Kako bi preduzeće koje predstavlja izvor zagađivanja znalo o kojim je zagađujućim materijama u obavezi da dostavlja podatke, potrebno je pregledati spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh, vode i zemljište, koji je dat u Prilogu 2 - Spisak zagađujućih materija, a takođe treba i utvrditi sve delatnosti pri čijem obavljanju dolazi do emitovanja zagađujućih materija u životnu sredinu.


• Zagađivači su u obavezi da izveštavaju o zagađujućim materijama koje emituju u vazduh u zavisnosti koju delatnost obavljaju, kao što je prikazano u Prilogu 3 - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti.


• Isto tako, u obavezi su da izveštavaju o zagađujućim materijama koje emituju u vode u zavisnosti koju delatnost obavljaju, kao što je prikazano u Prilogu 4 - Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti.


• Za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima prilikom obavljanja predmetne delatnosti.


Podaci za registre se dostavljaju na obrascima, i to:
1) Obrazac br. 1. – Opšti podaci o izvoru zagađivanja;
2) Obrazac br. 2. – Emisije u vazduh;
3) Obrazac br. 3. – Emisije u vode;
4) Obrazac br. 4. – Emisije u zemljište;
5) Obrazac br. 5. – Upravljanje otpadom.


Svi podaci se putem propisanih obrazaca dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi jedinici lokalne samouprave (za Lokalni registar), najkasnijnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, obuhvatajući period od 1. januara do 31. decembra.


Odnosno, dostavlja se:
1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:

Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac
Kancelarija za zaštitu životne sredine
Ul. Takovska br. 2, 32300 Gornji Milanovac


2) jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu ekoloska@gornjimilanovac.rs za pravna lica i preduzetnike iz Priloga 1. Lista 2. ili na kompakt disku, bez potpisa i overe.


Ovde možete pogledati Uputstvo za registar izvora zagađivanja Agencije za zaštitu životne sredine.


Ovde možete pogledati Lokalni registar izvora zagađivanja.


Za dodatne informacije možete se obratiti Kancelariji za zaštitu životne sredine

Adresa: Ul. Tihomira Matijevića br. 4, sprat 5, kancelarija br. 1-1a
Telefon: 032/515-0546
E-mail: ekoloska@gornjimilanovac.rs
logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!