opstina gornji milanovac

Kancelarija za zaštitu životne sredine / Katastar divljih deponija


13. maj 2015. godine

Ime opštine/mesta: GM 164-2 SRE --- Lokacija deponije: Srezojevci

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Lunjevica, GM 05-1 LUNJ --- Lokacija deponije: Lunjevica

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Rudnik; GM 07-2 RUD --- Lokacija deponije: Zlatarica-duž Jasenice

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Varnice, GM 11-2 VAR --- Lokacija deponije: Varnice 2

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Varnice, GM 12-3 VAR --- Lokacija deponije: Varnice 3-potes Prevoje

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brđani; GM 43-1 BRĐ --- Lokacija deponije: Brđani

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Semedraž; GM 52-3 SEM --- Lokacija deponije: Sklopine

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brđani; GM 58-2 BRĐ --- Lokacija deponije: Zaseok Vujan, potes Padine

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Velereč; GM 61-2 VEL --- Lokacija deponije: Milevino brdo

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Svračkovci; GM 62-1 SVR --- Lokacija deponije: Izvor

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Svračkovci; GM 63-2 SVR --- Lokacija deponije: Vodopad

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Gornja Crnuća; GM 64-1 GCR --- Lokacija deponije: Rečica-Marinkovići

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Gornja Crnuća; GM 65-2 GCR --- Lokacija deponije: Škola

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Vraćevšnica; GM 66 - 1 VRA --- Lokacija deponije: Put za manastir

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Vraćevšnica; GM 67 - 2 VRA --- Lokacija deponije: Manastirska šuma

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Lipovac; GM 68 - 1 LIP --- Lokacija deponije: Urvina

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Nevade; GM 69 - 1 NEV --- Lokacija deponije: Rapaj brdo

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Ozrem; GM 77 - 6 OZR --- Lokacija deponije: Rajački Put

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Lunjevica; GM 79 - 3 LUNJ --- Lokacija deponije: Trafo stanica

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brezovica; GM 81 - 1 BRE --- Lokacija deponije: Bakića potok

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Ugrinovci; GM 82 - 4 UGR --- Lokacija deponije: Gornje selo

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Gornji Branetići ; GM 88 -6 GBR --- Lokacija deponije: Zaseok Vranovica-potok

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Gornji Branetići; GM 89 - 7 GBR --- Lokacija deponije: Vranovica-šuma

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donji Branetići; GM 94 - 1 DBR --- Lokacija deponije: Kulača

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Lipovac; GM 96 - 2 LIP --- Lokacija deponije: Simovići

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Lipovac; GM 97 - 3 LIP --- Lokacija deponije: Bara

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brđani; GM 99 - 3 BRĐ --- Lokacija deponije: Božovići

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brusnica; GM 100 - 4 BRU --- Lokacija deponije: Preki put za Takovo

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Kalimanići; GM 101 - 4 KAL --- Lokacija deponije: Luka

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Nevade; GM 102 - 2 NEV --- Lokacija deponije: Pod Rapaj brdom

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Kalimanići; GM 103 - 5 KAL --- Lokacija deponije: Lokva

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Nevade; GM 104 - 3 NEV --- Lokacija deponije: Kovačevići

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Ozrem; GM 105 - 8 OZR --- Lokacija deponije: Livada - Rajački put

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donji Branetići; GM 106 - 2 DBR --- Lokacija deponije: šuma Kik ka Vrnčanima

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Kalimanići, GM 107 - 6 KAL --- Lokacija deponije: Parking

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Rudnik, GM 108 - 5 RUD --- Lokacija deponije: Korušac

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Rudnik; GM 109 - 6 RUD --- Lokacija deponije: Vojkovac

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Majdan; GM 110 - 1 MAJ --- Lokacija deponije: Gušavi potok

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Pranjani; GM 111 - 6 PRA --- Lokacija deponije: Jeremića ornica

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Pranjani; GM 112 - 7 PRA --- Lokacija deponije: Galovića borje

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Pranjani; GM 113 - 8 PRA --- Lokacija deponije: Mramor-potes Tomića kose

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Leušići; GM 114 - 2 LEU --- Lokacija deponije: Povito brdo

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Pranjani; GM 115 - 9 PRA --- Lokacija deponije: Galovići

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Ljutovnica; GM 116 - 1 LJUT --- Lokacija deponije: Đorđevići

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Jablanica; GM 117 - 1 JAB --- Lokacija deponije: Jelisijevića vodenica

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Grabovica; GM 118 - 3 GRA --- Lokacija deponije: Zelenac

 

19. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donja Vrbava; GM 119 - 1 DVR --- Lokacija deponije: Joksića krš-potes Ćava

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donja Vrbava; GM 120 - 1 DVR --- Lokacija deponije: Dolovi

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donja Vrbava; GM 121 - 2 DVR --- Lokacija deponije: Vesov grob

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donja Vrbava; GM 122 - 3 DVR --- Lokacija deponije: Mokro polje

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Belo polje; GM 123 - 1 BPO --- Lokacija deponije: Vranovac

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Belo polje; GM 124 - 2 BPO --- Lokacija deponije: Rajevići

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Teočin; GM 125 - 1 TEO --- Lokacija deponije: Prosečenica

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Koštunići; GM 126 - 2 KOŠ --- Lokacija deponije: Ravna Gora-potes Parlozi

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Teočin; GM 127 - 2 TEO --- Lokacija deponije: Kremen

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Takovo; GM 128 - 2 TAK --- Lokacija deponije: Živanići

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Takovo; GM 129 - 3 TAK --- Lokacija deponije: Takovska glavica

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Šarani; GM 130 - 1 ŠAR --- Lokacija deponije: Jokovića potok

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Šarani; GM 131 - 2 ŠAR --- Lokacija deponije: Savinac

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Takovo; GM 132 - 4 TAK --- Lokacija deponije: Pendova kuća

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Grabovica; GM 133 - 4 GRA --- Lokacija deponije: Kejovo brdo

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Grabovica; GM 134 - 5 GRA --- Lokacija deponije: Simanov krš

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Vraćevšnica; GM 135 - 3 VRA --- Lokacija deponije: Trska

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brđani; GM 136 - 4 BRĐ --- Lokacija deponije: Galovo sokače

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Zagrađe ; GM 137 - 3 ZAG --- Lokacija deponije: Ridžinac 1

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Zagrađe; GM 138 - 4 ZAG --- Lokacija deponije: Ridžinac 2

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Zagrađe, GM 139-5 ZAG - 4 ZAG --- Lokacija deponije: Ridžinac 3

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brđani, GM 140-6 BRĐ --- Lokacija deponije: Generalova krivina

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brđani, GM 141-6 BRĐ --- Lokacija deponije: Velika krivina

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Vrnčani, GM 142-3 VRN --- Lokacija deponije: Šuma pre autobuske stanice

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Velereč, GM 143-9 VEL --- Lokacija deponije: Mala vikendica

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Ljutovnica, GM 144-2 LJUT --- Lokacija deponije: Kamenolom

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Kalimanići, GM 145-7 KAL --- Lokacija deponije: Nakučanska šuma

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Nevade, GM 146-4 NEV --- Lokacija deponije: Potes bare

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Nevade, GM 147-5 NEV --- Lokacija deponije: Potes Amerikančeva kuća

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brezovica, GM 148-2 BRE --- Lokacija deponije: Potes Jocovića bukve 1

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brezovica, GM 149-3 BRE --- Lokacija deponije: Potes Jocovića bukve 2

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donja Crnuća, GM 150-1 DCR --- Lokacija deponije: Miloševića jaruga

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donja Crnuća, GM 151-2 DCR --- Lokacija deponije: Ćelije, zaseok Marinkovac

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donja Crnuća, GM 152-3 DCR --- Lokacija deponije: Breza

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Donja Crnuća, GM 153-4 DCR --- Lokacija deponije: Prljuše

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Nakučani, GM 154-2 NAK --- Lokacija deponije: Gajovići

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Nakučani, GM 155-3 NAK --- Lokacija deponije: Pejovac nakučanski

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Vrnčani, GM 165-4 VRN --- Lokacija deponije: Pejovac vrnčanski

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Vrnčani, GM 157-5 VRN --- Lokacija deponije: Žuta bara

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Vrnčani, Velereč, GM 158-4 VEL --- Lokacija deponije: Krivi potok

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Gornji Milanovac, GM 159-7 GML --- Lokacija deponije: Gradsko groblje ulaz

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Gornji Milanovac, GM 168-8 GML --- Lokacija deponije: Ražanik

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Zagrađe, GM 161-6 ZAG --- Lokacija deponije: Duboka - Jeftići

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Beršići, GM 162-1 BER --- Lokacija deponije: Galič 1

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Srezojevci, GM 163-1 SRE --- Lokacija deponije: Galič 2

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Srezojevci, GM 164-2 SRE --- Lokacija deponije: Galič 3

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Semedraž, GM 165-4 SEM --- Lokacija deponije: Ozića brdo

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Brđani, GM 166-7 BRĐ --- Lokacija deponije: Takići

 

20. januar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Semedraž, GM 167-5 SEM --- Lokacija deponije: Virine

 

24. februar 2015. godine

Ime opštine/mesta: Gornji Milanovac, GM 168-5 BRU --- Lokacija deponije: Brusnica, Brankovo brdo

 


logo opstine gornji milanovac

Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!