opstina gornji milanovac

Mesne zajednice


Mesne zajednice se obrazuju radi zadovoljavanja potreba interesa stanovništva u selima i gradu Gornjem Milanovcu. Mesna zajednica se može osnovati i za dva ili više sela. Ako se mesna zajednica osniva za dva ili više sela, u svakom selu se, shodno Statutu mesne zajednice, mogu osnovati mesni odbori.


U mesnoj zajednici građani odlučuju o ostvarivanju svojih zajedničkih interesa i solidarnom zadovoljavanju zajedničkih potreba u oblasti:


- uređivanje naselja (putevi, ulice, trotoari, PTT, električna energija, vodovod i drugo),
- zaštita i unapređenje životne sredine,
- društvena briga o deci i građanima različitih socijalnih grupa,
- poslovi na zavođenju i realizaciji zavedenih samodoprinosa,
- kulturno-zabavne i sportske aktivnosti.


Mesna zajednica obavlja i sve poslove koji joj se odlukom Skupštine opštine povere: briga o stanju lokalnih puteva, ulica, zelenila, komunalnoj higijeni, poslovi u sprovođenju izbora, popisa stanovništva, organizovanje opštinskih referenduma, poslovi civilne zaštite i mobilizacije, briga o ugroženim građanima i drugi povereni poslovi i zadaci od strane opštine.

Mesne kancelarije


Mesna kancelarija obavlja određene poslove iz nadležnosti Opštinske uprave koji se odnose na: vođenje matičnih knjiga; vođenje evidencija o državljanstvu; sastavljanje smrtovnica, popis i procenu zaostavštine; overu prepisa, potpisa i rukopisa; prijem podnesaka, dostavu pismena građanima i pravnim licima; ažuriranje biračkog spiska i druge poslove opšte uprave, u skladu sa važećim propisima.


Poslovi iz prethodnog stava za građane na gradskom području i stanovnike prigradskih mesnih zajednica: Grabovica, Lunjevica, Jablanica, Semedraž, Brusnica, Velereč, Nevade i Svračkovci obavljaju se, u okviru Odeljenja za opštu upravu i poslove organa opštine, u sedištu Opštinske uprave.

Jedinstveni birački spisak


Jedinstveni birački spisak (u daljem tekstu: birački spisak) jeste javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Birački spisak je stalan i redovno se ažurira. Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava. Birač može biti samo jednom upisan u birački spisak. Birački spisak vodi se po službenoj dužnosti.


Birački spisak vodi Ministarstvo pravde i državne uprave. Deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava, kao poveren posao. Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opštinske, odnosno gradske uprave, obuhvata vršenje promena u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) po službenoj dužnosti ili na zahtev građana do zaključenja biračkog spiska i druge poslove, u skladu sa zakonom.


Birački spisak se vodi kao elektronska baza podataka i ažurira se po jedinstvenoj metodologiji ministarstva nadležnog za poslove uprave. Sadržaj i način korišćenja, vođenja, ispravljanja i zaključivanja biračkog spiska i izlaganja delova biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave, kao i druga pitanja od značaja za potpuno i tačno vođenje biračkog spiska propisuje ministar nadležan za poslove uprave.


Uvid u jedinstveni birački spisak:
www.mpravde.gov.rs
Materijalno - finansijski poslovi za potrebe mesnih zajednica (kancelarija broj 19):
Telefon: 032/ 515 00 72


danijela.kamaljevic@gornji milanovac.rs

Olivera Nenadović
olivera.nenadovic@gornji milanovac.rs

Nevenka Đoković
nevenka.djokovic@gornji milanovac.rs

Jedinstveni birački spisak (kancelarija broj 8)
Telefon: 032/515 00 59

Zorica Steković
zorica.stekovic@gornji milanovac.rs

Milan Radojičić
milan.radojicic@gornji milanovac.rsĆir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!