opstina gornji milanovac

Anketa – „ISKAŽI SVOJ STAV I UKLjUČI SE U DONOŠENjE ODLUKA“


Poštovani sugrađani,


Opština Gornji Milanovac novčano je nagrađena za uspešno sprovođenje projekta „Reforma poreza na imovinu“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), uz podršku Vlade Republike Srbije.


Pred Vama je anketa sa tri predloga na koja pomenuta sredstva mogu biti utrošena.
Ćir    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Opština Gornji Milanovac

Adresa: Takovska 2,

32300 Gornji Milanovac, Srbija

Tel: +381 32 / 515 0050

Fax: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Usuditi se, to je cena napretka!