opstina gornji milanovac

Кабинет Председника Општине Горњи Милановац


Kabinet Predsednika Opštine Gornji Milanovac

Кабинет Председника Општине Горњи Милановац представља одговоран и стручан тим петоро високообразованих младих особа, информатички оспособљених са знањем страних језика.


Љубазност, предусретљивост, комуникативност, колегијалност и изражена одговорност у извршавању налога и задатака председника општине и других органа општине Горњи Милановац само су неке од кадровских особености кабинета председника општине Милисава Мирковића којим директно руководи шеф кабинета Драган Недељковић, дипломирани правник.
Šef kabineta predsednika opštine Dragan Nedeljković

Шеф кабинета председника општине Драган Недељковић, дипломирани правник.
тел: 032/ 515-0067, е-маил: dragan.nedeljkovic@gornjimilanovac.rs


Кабинет председника општине, који се налази у оквиру Одељења за скупштинске послове Општинске управе општине Горњи Милановац, обавља читав низ стручних, техничких, оперативних и организационих послова, пре свега за Председника и заменика председника општине, а затим и начелника Општинске управе и друге органе општине. Кабинет обавља и административне послове и правну помоћ, као и различите послове протокола у вези са одржавањем свечаности, обележавањем празника, пријемом домаћих и страних делегација, као и послове у вези са пријемом и боравком функционера из земље и иностранства.


У кабинету председника општине административне послове – на пријему и евиденцији предмета за председника општине, прослеђивање предмета обрађивачима, пријем и организацију распореда пријема странака и радних састанака, коресподенцију са страним пријатељским општинама и инвеститорима, праћење и прикупљање конкурсне документације и одазив на домаће и иностране конкурсе, као и за ЕУ приступне фондове, обавља Душица Нешовић дипломирани инжењер агроекономије.


Dušica Nešović, dipl.ing. agroekonomije
Душица Нешовић, дипл.инг. агроекономије
е-маил: dusica.nesovic@gornjimilanovac.rs
тел: 032/ 720-280, факс: 032/ 720-282
Sandra Ralović, diplomirani pravnik
Сандра Раловић, дипломирани правник
е-маил: poverenik@gornjimilanovac.rs
е-маил: sandra.ralovic@gornjimilanovac.rs
тел: 032/ 515-0067

- Ваше право је да будете обавештени, а ваше личне информације остану сигурне, поручује вам Повереник за информације и заштиту података о личности општине Горњи Милановац Сандра Раловић, дипломирани правник. Повереник је лице коме је поверен посао да одговарајући на појединачне захтеве испоштује ова два важна, мада супростављена интереса, али и да кроз Информатор о раду општине на језгровит, систематичан и лако доступан начин пружи све потребне информације о општини на једном месту. Уколико имате било које питање у погледу информација насталих у раду општине, можете се обратити поверенику писаним или захтевом у електронској форми.


>> Информатор општине Горњи Милановац
>> Образац Захтева за приступ информацијама
>> Образац Жалбе због непоступања по захтеву
>> Образац Захтева за заштиту података о личности
>> Повереник за информације и заштиту података о личности РС
Председник општинеЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!